Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.OMR για να διαβάσετε δεδομένα με ανθρώπινη σήμανση

Ανοιξε NuGetΔιαχειριστής πακέτων στο Microsoft Visual Studio®, αναζητήστε το Aspose.OMR και εγκαταστήστε το. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή στην Κονσόλα Package Manager. Για αναλυτικές οδηγίες, επισκεφθείτε το Εγκατάστασησελίδα τεκμηρίωσης.

PM>

Nuget Nuget

Product Page | Docs | Demos | API Reference | Examples | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULA

Είναι ένα αυτόνομο on-premise API που βοηθά στην αναγνώριση των δεδομένων που φέρουν ανθρώπινη σήμανση από εικόνες σαρωμένων εγγράφων, έρευνες, ερωτηματολόγια, κουίζ και εξεταστικά έγγραφα.

Γιατί να κατεβάσετε το Aspose.OMR για .NET;

Το Aspose.OMR για .NET δεν λειτουργεί μόνο ως μηχανή αναγνώρισης οπτικών σημάτων. Παρέχει επίσης ένα εύχρηστο γραφικό έλεγχο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειροκίνητο συντονισμό του κατωφλίου και σήμανσης για να δείτε αλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Δυνατότητες OMR API

  • Αναγνώριση σαρωμένων εικόνων και φωτογραφιών.
  • Δυνατότητα επεξεργασίας περιστρεφόμενων και προοπτικών (πλάγια προβολή) εικόνων.
  • Αναγνώριση δεδομένων από τεστ, εξετάσεις, ερωτηματολόγια, έρευνες κ.λπ.
  • Υψηλό ποσοστό ακρίβειας και δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε μορφή CSV.
  • Δημιουργήστε πρότυπα OMR.

Διαβάστε εικόνες για OMR

JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP

Αποθήκευση αποτελεσμάτων OMR ως

CSV, JSON, XMLΑμεσο κατέβασμα

Aspose.omr για .NET 22.10 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.omr για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.omr χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI, δηλαδή δεν μπορείτε να εκτελέσετε τους εγκαταστάτες MSI στο Mono.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 76.58MB

Aspose.omr για .NET 22.10

Περιέχει aspose.omr για .NET 22.10 έκδοση

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 77.79MB

Aspose.omr για .NET 22.9

Περιέχει aspose.omr για .NET 22.9 έκδοση

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 77.8MB

Aspose.omr για .NET 22.9 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.omr για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.omr χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI, δηλαδή δεν μπορείτε να εκτελέσετε τους εγκαταστάτες MSI στο Mono.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 76.6MB

Aspose.omr για .NET 22.8 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.omr για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.omr χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI, δηλαδή δεν μπορείτε να εκτελέσετε τους εγκαταστάτες MSI στο Mono.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 76.54MB

Aspose.omr για .NET 22.8

Περιέχει aspose.omr για .NET 22.8 απελευθέρωση

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 77.75MB

Aspose.omr για .NET 22.7 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.omr για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.omr χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI, δηλαδή δεν μπορείτε να εκτελέσετε τους εγκαταστάτες MSI στο Mono.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 76.55MB

Aspose.omr για .NET 22.7

Περιέχει aspose.omr για .NET 22.7 έκδοση

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 77.75MB

Aspose.omr για .NET 22.6 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.omr για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.omr χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI, δηλαδή δεν μπορείτε να εκτελέσετε τους εγκαταστάτες MSI στο Mono.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 76.47MB

Aspose.omr για .NET 22.6

Περιέχει aspose.omr για .NET 22.6 απελευθέρωση

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 77.69MB


 Ελληνικά