Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.Page για .NET

Το Aspose.Page είναι ένα .NET API που έχει δημιουργηθεί για να επιτρέπει στους προγραμματιστές να εργάζονται με έγγραφα XPS και EPS. Χρησιμοποιώντας το API μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε υπάρχοντα καθώς και νέα έγγραφα XPS. Επιπλέον, μπορείτε να μετατρέψετε έγγραφα XPS και EPS σε PDF και Εικόνες. Το Aspose.Page για .NET υλοποιείται με χρήση C# και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε γλώσσα .NET όπως C#, VB.NET και J# κ.λπ. Μπορεί να ενσωματωθεί με οποιοδήποτε είδος εφαρμογής, είτε πρόκειται για ASP.NET Web Application είτε για Windows Εφαρμογή.

Aspose.page για java

Το Aspose.Page είναι ένα API Java είναι κατασκευασμένο για να επιτρέψει στους προγραμματιστές να συνεργάζονται με έγγραφα XPS και EPS. Χρησιμοποιώντας το API μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε τα υπάρχοντα και νέα έγγραφα XPS. Επιπλέον, μπορείτε να μετατρέψετε τα έγγραφα XPS και EPS σε PDF και εικόνες. Παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες χειραγώγησης και μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε είδους εφαρμογές GUI επιφάνειας εργασίας, εφαρμογές ιστού και εφαρμογές κονσόλας.

Aspose.Page για C++

Το Aspose.Page για C++ σάς επιτρέπει να εργάζεστε με έγγραφα XPS και EPS/PS στην εφαρμογή σας C++. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να αποθηκεύετε υπάρχοντα καθώς και νέα έγγραφα XPS. Επιπλέον, σας επιτρέπει να μετατρέψετε έγγραφα XPS και EPS σε PDF και εικόνες διαφορετικών τύπων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογών για την επεξεργασία και τη μετατροπή εγγράφων XPS και EPS σε πολλές άλλες μορφές όπως PDF, JPEG, BMP, TIFF και άλλα. Το API εκθέτει τις εσωτερικές μορφές αρχείων των αρχείων XPS και EPS σε φιλικές προς το χρήστη κλήσεις API υψηλού επιπέδου, γεγονός που σας διευκολύνει να εστιάσετε στην ανάπτυξη εφαρμογών.

 Ελληνικά