Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Page for .Net 22.4

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Λήψεις:
  • 4
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 31.6 MB
  • Ημερομηνία προσθήκης:
  • : 4 weeks ago [4/22/2022]

Σημειώσεις έκδοσης

Περιγραφή

Περιέχει Aspose.Page για έκδοση .NET 22.4.

Στοιχεία αρχείου

Εισαγάγετε μεταδεδομένα XMP σε EPS

Προστέθηκε η υποστήριξη για την εισαγωγή μεταδεδομένων XMP (Extensible Metadata Platform) της Adobe® στα έγγραφα EPS (Encapsulated PostScript), αυξάνοντας την επιχειρηματική αξία του αρχείου.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Page for .NET 22.4 Release Notes.

 Ελληνικά