Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Page for .Net 22.6

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 31.8 MB
  • Date Added:
  • 10/6/2022

Στοιχεία αρχείου

Μοτίβο σκίασης στο DeviceN Colorspace

Εφαρμόστηκε το μοτίβο σκίασης στο χρωματικό χώρο DeviceN με εναλλακτικό CMYK.

Μετατροπή EPS t TIF με πάνω από 96 DPI

Εκτελέστε μετατροπή «EPS» σε «TIF» με πάνω από 96 DPI (κουκκίδες ανά ίντσα).

Δυνατότητα συγχώνευσης XPS

Δυνατότητα συγχώνευσης αρχείων XPS σε Έγγραφο XPS.

Μετατροπή PS σε PDF

Δυνατότητες μετατροπής αρχείων PostScript (PS) σε Adobe Acrobat® PDF.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Page for .NET 22.6 Release Notes.

 Ελληνικά