Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Page for .Net 22.8

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 32.81MB
  • Date Added:
  • 27/8/2022

Περιγραφή

Περιέχει Aspose.Page για έκδοση .NET 22.8.

Στοιχεία αρχείου

C# .NET API που προσφέρει & . Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα.

Μετρημένη Άδεια

Προστέθηκε η υποστήριξη για μετρημένη άδεια χρήσης.

Εκτύπωση εισιτηρίων για XPS

Βελτιωμένη λειτουργία Εισιτηρίων εκτύπωσης για έγγραφα μορφής «XPS».

Μετατροπή μορφής εικόνας σε «EPS».

Δυνατότητα μετατροπής των εικόνων στη μορφή αρχείου «EPS».

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Page for .NET 22.8 Release Notes.

 Ελληνικά