Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.PDF για εξαγωγή JasperReports® σε μορφές PDF

Το Aspose.PDF για JasperReports σάς βοηθά να εξάγετε αναφορές από τα JasperReports® και JasperServer® σε PDF, PDF/A και άλλες υποστηριζόμενες μορφές αρχείων. Τα σημαντικά χαρακτηριστικά της αναφοράς, όπως γραφήματα και πίνακες, μετατρέπονται χωρίς καμία απώλεια στη διάταξη ή τη μορφοποίηση.


Product Page | Docs | API Reference | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULA

Λειτουργίες ενσωμάτωσης PDF JasperReports®

  • Εξαγωγή αναφορών σε PDF και άλλες υποστηριζόμενες μορφές.
  • Διατηρεί τη διάταξη συνεπή κατά τη μετατροπή λειτουργιών αναφοράς, π.χ. πίνακες, γραφήματα σε PDF.
  • Ενσωματώνεται με JasperReports® και JasperServer®.
  • Εύκολη και ελαφριά ανάπτυξη.

Υποστηριζόμενες μορφές εισόδου

  • JRXML (Αρχείο διάταξης JasperReports®)

Υποστηριζόμενες μορφές εξόδου

  • PDF, PDF/A, PPTX

Απαιτήσεις συστήματος

  • Java 2 Platform Standard Edition 5.0 ή νεότερη έκδοση.
  • JasperReports® 6.7.0 ή νεότερη έκδοση.
  • JasperServer® 6.7.0 ή νεότερη έκδοση.

Αμεσο κατέβασμα


 Ελληνικά