Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.PDF για επεξεργασία και χειρισμό αρχείων PDF

Ανοιξε NuGetPackage Manager στο Microsoft Visual Studio®, αναζητήστε το Aspose.PDF και εγκαταστήστε το. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή στην Κονσόλα του Package Manager. Για αναλυτικές οδηγίες, επισκεφθείτε το Εγκατάστασησελίδα τεκμηρίωσης.

PM>

Nuget Nuget

Product Page | Docs | Demos | API Reference | Examples | Blog | Search | Free Support | Temporary License

Ενσωματώστε δυνατότητες δημιουργίας, επεξεργασίας, χειρισμού και μετατροπής PDF στις δικές σας εφαρμογές .NET χωρίς να χρειάζεστε το Adobe Acrobat®.

Το Aspose.PDF για .NET σάς επιτρέπει να εργάζεστε με έγγραφα PDF, σελίδες, κείμενο, εικόνες, συνημμένα, γραμματοσειρές, σελιδοδείκτες, σχολιασμούς, φόρμες, τελεστές, σφραγίδες, υδατογραφήματα, συνδέσμους, ασφάλεια, υπογραφές και εκτύπωση.

Γιατί να κάνετε λήψη του Aspose.PDF για .NET;

Το Aspose.PDF για .NET είναι ένα στοιχείο δημιουργίας και χειρισμού εγγράφων PDF που επιτρέπει στις εφαρμογές σας .NET να διαβάζουν, να γράφουν και να χειρίζονται υπάρχοντα έγγραφα PDF χωρίς τη χρήση του Adobe Acrobat®. Σας επιτρέπει επίσης να δημιουργείτε φόρμες και να διαχειρίζεστε πεδία φορμών που είναι ενσωματωμένα σε ένα έγγραφο PDF. Αυτό το στοιχείο είναι γραμμένο σε διαχειριζόμενη C# και επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσθέσουν λειτουργικότητα δημιουργίας και χειρισμού PDF στις εφαρμογές Microsoft .NET (WinForms, ASP.NET και .NET Compact Framework).

Το Aspose.PDF για .NET είναι προσιτό και προσφέρει έναν απίστευτο πλούτο χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών συμπίεσης PDF. δημιουργία πίνακα και χειραγώγηση? υποστήριξη για αντικείμενα γραφήματος. εκτεταμένη λειτουργικότητα υπερ-σύνδεσης. εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας· προσαρμοσμένο χειρισμό γραμματοσειράς? ενοποίηση με πηγές δεδομένων· προσθήκη ή αφαίρεση σελιδοδεικτών. Δημιουργία πίνακα περιεχομένων. προσθήκη, ενημέρωση, διαγραφή συνημμένων και σχολιασμών. εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων φόρμας PDF. προσθήκη, αντικατάσταση ή αφαίρεση κειμένου και εικόνων. διαίρεση, συνένωση, εξαγωγή ή εισαγωγή σελίδων. μετατροπή σελίδων σε εικόνα. εκτυπώστε έγγραφα PDF και πολλά άλλα.

Δυνατότητες επεξεργασίας PDF

 • Δημιουργήστε έγγραφα PDF εν κινήσει μέσω του API ή μέσω προτύπων XML.
 • Υποστηρίζει γραμματοσειρές 14 πυρήνων, Type 1, TruType, Type 3, CJK & Unicode.
 • Εξαγωγή κειμένου από σελίδες PDF ή αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου χρησιμοποιώντας κανονικές εκφράσεις.
 • Προσθήκη ή εξαγωγή κειμένου και εικόνων σε και από έγγραφα PDF.
 • Συνδέστε ή χωρίστε αρχεία PDF.
 • Γραμμικοποίηση εγγράφων PDF για βελτιστοποίηση web.
 • Υποστήριξη επικύρωσης για PDF/A-1a, PDF/A-1b & PDF/A-2a.
 • Διαχειριστείτε πίνακες και γραφήματα PDF χρησιμοποιώντας εύκολα κατανοητό μοντέλο αντικειμένου.
 • Μετατρέψτε έγγραφα PDF σε μορφές Office, web, εικόνας και PS με την υψηλότερη οπτική πιστότητα.
 • Χειριστείτε αρχεία PDF για να διαχειριστείτε σελιδοδείκτες, υπερσυνδέσμους, υδατογραφήματα, συνημμένα και σχολιασμούς.
 • Κρυπτογράφηση ή αποκρυπτογράφηση εγγράφων PDF, καθώς και ορισμός προνομίων εγγράφων ή τροποποίηση κωδικών πρόσβασης.
 • Διαχειριστείτε φόρμες PDF για να προσθέσετε, να διαγράψετε, να μετακινήσετε, να ισοπεδώσετε ή να διακοσμήσετε πεδία φόρμας. Οι προγραμματιστές μπορούν επίσης να εισάγουν ή να εξάγουν δεδομένα XML, FDF ή XFDF.
 • Υπογράψτε ψηφιακά έγγραφα PDF ή αφαιρέστε υπογραφές. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το PDF είναι υπογεγραμμένο και η υπογραφή είναι έγκυρη.
 • Εκτυπώστε έγγραφα PDF σε φυσικούς ή εικονικούς εκτυπωτές με ή χωρίς παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
 • Ορίστε τις προτιμήσεις προβολής εγγράφων καθώς και χειρισμό πληροφοριών εγγράφων και μεταδεδομένων XMP.

Διαβάστε και γράψτε PDF και άλλες μορφές

Σταθερή διάταξη: PDF, XPS
eBook: EPUB
Σήμανση: HTML, XML
Ρύθμιση πληκτρολόγησης: TeX
Διανυσματικά γραφικά: SVG

Αποθήκευση εγγράφων PDF ως

Microsoft Word®: DOC, DOCX
Microsoft Excel®: XLS, XLSX
Microsoft PowerPoint®: PPTX
Εικόνα: JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF
Μεταδεδομένα: EMF
eBook: MobiXML (MOBI)
Κείμενο: TXT

Μορφές ανάγνωσης

Μετααρχείο: CGM
Εκτυπωτής: PCL
Ηλεκτρονική Έκδοση: PS
Φύλλο στυλ: XSLFO
Markdown: MD
Αρχείο: MHTΑμεσο κατέβασμα

Icons

Aspose.PDF για .NET 24.6

Περιέχει Aspose.PDF για έκδοση .NET 24.6.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 182.11MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 24.6 (μόνο DLL)

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο το Aspose.PDF για συγκροτήσεις .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κάντε λήψη αυτού εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Aspose.PDF χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 181.71MB

Icons

Aspose.PDF για .NET Framework 4.0 24.6 (μόνο για DLL) (Παλαιωμένο)

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο τη διάταξη Aspose.PDF για .NET Framework 4.0. Σπουδαίος! Αυτό παρέχεται για λόγους συμβατότητας. Η υποστήριξη για το .NET Framework 4.0 έχει διακοπεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη δημοσίευση της συναρμολόγησης για το .NET 4 ανά πάσα στιγμή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 40.25MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 24.5.1

Περιέχει Aspose.PDF για έκδοση .NET 24.5.1.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 182.03MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 24.5.1 (μόνο DLL)

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο το Aspose.PDF για συγκροτήσεις .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κάντε λήψη αυτού εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Aspose.PDF χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 181.61MB

Icons

Aspose.PDF για .NET Framework 4.0 24.5.1 (μόνο για DLL) (Παλαιωμένο)

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο τη διάταξη Aspose.PDF για .NET Framework 4.0. Σπουδαίος! Αυτό παρέχεται για λόγους συμβατότητας. Η υποστήριξη για το .NET Framework 4.0 έχει διακοπεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη δημοσίευση της συναρμολόγησης για το .NET 4 ανά πάσα στιγμή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 40.57MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 24.5

Περιέχει Aspose.PDF για έκδοση .NET 24.5.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 182.04MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 24.5 (μόνο DLL)

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο το Aspose.PDF για συγκροτήσεις .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κάντε λήψη αυτού εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Aspose.PDF χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 181.62MB

Icons

Aspose.PDF για .NET Framework 4.0 24.5 (μόνο για DLL) (Παλαιωμένο)

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο τη διάταξη Aspose.PDF για .NET Framework 4.0. Σπουδαίος! Αυτό παρέχεται για λόγους συμβατότητας. Η υποστήριξη για το .NET Framework 4.0 έχει διακοπεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη δημοσίευση της συναρμολόγησης για το .NET 4 ανά πάσα στιγμή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 40.58MB

Icons

Aspose.PDF για .NET Framework 4.0 24.4 (μόνο για DLL) (Παλαιωμένο)

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο τη διάταξη Aspose.PDF για .NET Framework 4.0. Σπουδαίος! Αυτό παρέχεται για λόγους συμβατότητας. Η υποστήριξη για το .NET Framework 4.0 έχει διακοπεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη δημοσίευση της συναρμολόγησης για το .NET 4 ανά πάσα στιγμή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 40.32MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 24.4

Το t περιέχει Aspose.PDF για έκδοση .NET 24.4.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 144.54MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 24.4 (μόνο DLL)

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο το Aspose.PDF για συγκροτήσεις .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κάντε λήψη αυτού εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Aspose.PDF χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 144.03MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 24.3

Περιέχει Aspose.PDF για έκδοση .NET 24.3.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 177.61MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 24.3 (μόνο DLL)

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο το Aspose.PDF για συγκροτήσεις .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κάντε λήψη αυτού εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Aspose.PDF χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 177.47MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 24.2

Περιέχει aspose.pdf για .NET 24.2 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 177.36MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 24.2 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 177.1MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 24.1

Περιέχει aspose.pdf για .NET 24.1 Έκδοση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 177.08MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 24.1 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 176.93MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.12

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.12 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 176.69MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.12 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 176.55MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.11.1

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.11.1 Έκδοση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 165.29MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.11.1 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 165.15MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.11

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.11 Έκδοση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 165.27MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.11 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 165.14MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.10

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.10 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 164.96MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.10 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 164.84MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.9

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.9 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 161.66MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.9 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 161.41MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.8

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.8 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 161.25MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.8 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 160.78MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.7

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.7 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 161.18MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.7 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 160.8MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.6

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.6 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 155.59MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.6 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 155.12MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.5

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.5 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 193.58MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.5 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 193.16MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.4 ελαφρύ

Το Aspose.pdf για το .NET Lightweight είναι μια ελαφριά έκδοση της κύριας έκδοσης aspose.pdf για το .NET με μικρότερο μέγεθος και επιτρέποντας τη διαχείριση εγγράφων. Η συναρμολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, τροποποίηση, εξασφάλιση και εκτύπωση εγγράφων PDF. Αυτό το αρχείο zip περιέχει το ASPOSSE.pdf για το .NET 4.0 Συναρμολόγηση πλαισίου.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.65MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.4

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.4 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 188.59MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.4 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 188.14MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.3.1

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.3.1 Έκδοση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 157.88MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.3.1 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 157.63MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.3 ελαφρύ

Το Aspose.pdf για το .NET Lightweight είναι μια ελαφριά έκδοση της κύριας έκδοσης aspose.pdf για το .NET με μικρότερο μέγεθος και επιτρέποντας τη διαχείριση εγγράφων. Η συναρμολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, τροποποίηση, εξασφάλιση και εκτύπωση εγγράφων PDF. Αυτό το αρχείο zip περιέχει το ASPOSSE.pdf για το .NET 4.0 Συναρμολόγηση πλαισίου.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.55MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.3

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.3 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 156.42MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.3 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 155.71MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.2 ελαφρύ

Το Aspose.pdf για το .NET Lightweight είναι μια ελαφριά έκδοση της κύριας έκδοσης aspose.pdf για το .NET με μικρότερο μέγεθος και επιτρέποντας τη διαχείριση εγγράφων. Η συναρμολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, την τροποποίηση, την εξασφάλιση και την εκτύπωση εγγράφων PDF. Αυτό το αρχείο zip περιέχει το ASPOSPE.PDF για το.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.54MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.2

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.2 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 211.75MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.2 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 210.94MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.1.1

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.1.1 Έκδοση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 211.07MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.1.1 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 210.26MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.1 ελαφρύ

Το Aspose.pdf για το .NET Lightweight είναι μια ελαφριά έκδοση της κύριας έκδοσης aspose.pdf για το .NET με μικρότερο μέγεθος και επιτρέποντας τη διαχείριση εγγράφων. Η συναρμολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, την τροποποίηση, την εξασφάλιση και την εκτύπωση εγγράφων PDF. Αυτό το αρχείο zip περιέχει το ASPOSPE.PDF για το.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.54MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 23.1

Περιέχει aspose.pdf για .NET 23.1 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 210.99MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 23.1 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 210.18MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 22.10

Περιέχει Aspose.PDF για έκδοση .NET 22.10.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 219.66MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 22.10 Ελαφρύ

Το Aspose.PDF για .NET Lightweight είναι μια ελαφριά έκδοση της κύριας έκδοσης Aspose.PDF για .NET με μικρότερο μέγεθος και που επιτρέπει τη διαχείριση εγγράφων. Το Assembly μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, τροποποίηση, ασφάλιση και εκτύπωση εγγράφων PDF. Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει τη διάταξη Aspose.PDF για .NET 4.0 Framework.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.51MB

Icons

Aspose.PDF για .NET 22.10 (μόνο DLL)

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο το Aspose.PDF για συγκροτήσεις .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κάντε λήψη αυτού εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Aspose.PDF χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 219.29MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 22.9

Περιέχει aspose.pdf για .NET 22.9 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 217.82MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 22.9 ελαφρύ

Το Aspose.pdf για το .NET Lightweight είναι μια ελαφριά έκδοση της κύριας έκδοσης aspose.pdf για το .NET με μικρότερο μέγεθος και επιτρέποντας τη διαχείριση εγγράφων. Η συναρμολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, την τροποποίηση, την εξασφάλιση και την εκτύπωση εγγράφων PDF. Αυτό το αρχείο zip περιέχει το ASPOSPE.PDF για το.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.52MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 22.9 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 217.21MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 22.8

Περιέχει aspose.pdf για .NET 22.8 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 217.33MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 22.8 ελαφρύ

Το Aspose.pdf για το .NET Lightweight είναι μια ελαφριά έκδοση της κύριας έκδοσης aspose.pdf για το .NET με μικρότερο μέγεθος και επιτρέποντας τη διαχείριση εγγράφων. Η συναρμολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, την τροποποίηση, την εξασφάλιση και την εκτύπωση εγγράφων PDF. Αυτό το αρχείο zip περιέχει το ASPOSPE.PDF για το.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.51MB

Icons

Aspose.pdf για .NET 22.8 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το ASPOSPE.PDF για συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pdf χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 216.74MB

Icons

Aspose.pdf για το .NET 22.7

Περιέχει aspose.pdf για .NET 22.7 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 217.45MB


 Ελληνικά