Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.pdf για το .NET 22.7

Κατεβάστε  Κατεβάστε 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 136
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 217.45MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 18/7/2022

Περιγραφή

Περιέχει aspose.pdf για .NET 22.7 απελευθέρωση.

Στοιχεία αρχείου

Improved Handling of Link Annotation

Modify link annotation and set action as none or null.

Memory Efficient EPUB Conversion

It was observed that in some instances the loading of EPUB for conversion was taking all memory of the System. This issue has now been resolved.

Improved Handling of Multibyte Characters

Previously, the Multibyte Characters were not being displayed. This issue has now been resolved.

Improved HTML to PDF Conversion

Introduced various aspects of HTML to PDF conversion, such as:

  • Position of text elements
  • Text formatting

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.PDF for .NET 22.7 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά