Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.PDF για .NET Framework 4.0 24.5.1 (μόνο για DLL) (Παλαιωμένο)

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 40.57MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 11/5/2024

Περιγραφή

Αυτό το αρχείο ZIP περιέχει μόνο τη διάταξη Aspose.PDF για .NET Framework 4.0. Σπουδαίος! Αυτό παρέχεται για λόγους συμβατότητας. Η υποστήριξη για το .NET Framework 4.0 έχει διακοπεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη δημοσίευση της συναρμολόγησης για το .NET 4 ανά πάσα στιγμή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
 Ελληνικά