Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.PSD για .NET

Το Aspose.PSD για .NET παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες χειρισμού για μορφές αρχείων PSD & PSB χωρίς να απαιτείται το Adobe Photoshop. Το Aspose.PSD για .NET επιτρέπει τη δημιουργία και την επεξεργασία των αρχείων του Photoshop, καθώς και τη δυνατότητα ενημέρωσης ιδιοτήτων επιπέδου, προσθήκης υδατογραφημάτων, εκτέλεσης λειτουργιών γραφικών ή μετατροπής μιας μορφής αρχείου σε άλλη.

Aspose.psd για java

Το Aspose.psd για το Java είναι ένα εύχρηστο API χειρισμού Adobe Photoshop. Μπορεί εύκολα να φορτώσει και να διαβάσει μορφές PSD και PSB επί του παρόντος. Οι προγραμματιστές μπορούν να εκτελέσουν λειτουργίες όπως οι ιδιότητες του στρώματος ενημέρωσης, προσθέτοντας υδατογραφήματα, συμπίεση, περιστροφή, κλιμάκωση ή απόδοση μιας μορφής αρχείου σε άλλη χωρίς την εγκατάσταση του Adobe Photoshop. Οι μορφές εικόνων όπως το TIFF, το JPEG, το PNG, το GIF, το BMP και άλλα μπορούν εύκολα να εξαχθούν.

 Ελληνικά