Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.PUB για επεξεργασία αρχείων PUB

Ανοιξε NuGetΔιαχειριστής πακέτων στο Microsoft Visual Studio®, αναζητήστε το Aspose.PUB και εγκαταστήστε το. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή στην Κονσόλα Package Manager. Για αναλυτικές οδηγίες, επισκεφθείτε το Εγκατάστασησελίδα τεκμηρίωσης.

PM>

Nuget Nuget

Product Page | Docs | API Reference | Examples | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULA

Γιατί να κατεβάσετε το Aspose.PUB για .NET;

Το Aspose.PUB για .NET είναι ένα απλό API που σας επιτρέπει να διαβάζετε και να μετατρέπετε αρχεία Microsoft Publisher® (PUB) σε μορφή PDF. Παρέχει επίσης ευκολονόητες διεπαφές για την επεξεργασία των μεταδεδομένων των αρχείων PUB.

Λειτουργίες επεξεργασίας αρχείων PUB

  • Διαβάστε αρχεία Microsoft Publisher® (PUB) για μετατροπή σε μορφή PDF.
  • Ανάγνωση και εγγραφή μεταδεδομένων αρχείων PUB μέσω API.

Διαβάστε τα αρχεία PUB

Microsoft Publisher®: PUB

Αποθήκευση PUB ως

Σταθερή διάταξη: PDFΑμεσο κατέβασμα

Aspose.pub για το .NET 23.12

Περιέχει aspose.pub για το .NET 23.12 Release

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 146.31MB

Aspose.pub για το .NET 23.12 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.pub για συγκροτήματα .net. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pub χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI, δηλ. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τους εγκαταστάτες MSI στο Mono.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 145.73MB

Aspose.pub για το .NET 23.6

Περιέχει aspose.pub για .NET 23.6 Release

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 146.29MB

Aspose.pub για .NET 23.6 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.pub για συγκροτήματα .net. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pub χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI, δηλ. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τους εγκαταστάτες MSI στο Mono.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 145.72MB

Aspose.pub για το .NET 23.5

Περιέχει aspose.pub για .NET 23.5 έκδοση

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 146.29MB

Aspose.pub για .NET 23.5 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.pub για συγκροτήματα .net. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pub χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI, δηλ. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τους εγκαταστάτες MSI στο Mono.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 145.72MB

Aspose.pub για .NET 22.11

Περιέχει aspose.pub για .NET 22.11 Έκδοση

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 106.26MB

Aspose.PUB για .NET 22.6

Περιέχει Aspose.PUB για έκδοση .NET 22.6.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 102.4MB

Aspose.pub για .NET 22.6 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.pub για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα είναι τα ίδια όπως στο πρόγραμμα εγκατάστασης MSI του προϊόντος της ίδιας έκδοσης. Κατεβάστε αυτό εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το aspose.pub χωρίς το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI, δηλαδή δεν μπορείτε να εκτελέσετε τους εγκαταστάτες MSI στο MONO.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 101.88MB

Aspose.PUB για .NET 22.5

Περιέχει Aspose.PUB για έκδοση .NET 22.5.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 102.3 MB

Aspose.pub για .NET 22.5 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.pub για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 101.8 MB

Aspose.pub για το .NET 21.9

Περιέχει aspose.pub για .NET 21.9 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 65.6 MB

Aspose.pub για .NET 21.9 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.pub για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 65.2 MB

Aspose.PUB για .NET 21.6

Περιέχει Aspose.PUB για έκδοση .NET 21.6.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 65.7 MB

Aspose.pub για .NET 21.6 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.pub για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 64.3 MB

Aspose.pub για το .NET 21.4

Περιέχει aspose.pub για .NET 21.4 απελευθέρωση.

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 44.1 MB

Aspose.pub για .NET 21.4 (μόνο DLLS)

Αυτό το αρχείο zip περιέχει μόνο το aspose.pub για τα συγκροτήματα .NET. Τα συγκροτήματα ...

Προστέθηκε: Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 43.0 MB


 Ελληνικά