Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.PUB για .NET 21.6

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Λήψεις:
  • 8
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 65.7 MB
  • Posted By:
  • andriy.kotlyarov
  • Προβολές:
  • 83
  • Ημερομηνία προσθήκης:
  • 6/17/2021

Στοιχεία αρχείου

Υποστήριξη .NET Framework 5.0

Αυτή η έκδοση υποστηρίζει το .NET Framework 5.0.

Υποστήριξη .NET Core και .NET 5

Αυτή η έκδοση υποστηρίζει τον κώδικα .NET καθώς και το .NET 5.

Υποστήριξη Microsoft Publisher® 2000

Αυτή η έκδοση προσθέτει την υποστήριξη για αρχεία «PUB» του Microsoft Publisher® 2000.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.PUB for .NET 21.6 Release Notes.

 Ελληνικά