Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.Slides για εξαγωγή του JasperReports® σε μορφές παρουσίασης

Aspose.Slides for JasperReportsείναι μια ελαφριά επέκταση που σας βοηθά να εξάγετε αναφορές από το JasperReports® και το JasperServer® στο Microsoft PowerPoint® και σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.


Product Page | Docs | API Reference | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULA

Παρουσίαση Δυνατότητες ενσωμάτωσης JasperReports®

 • Εξαγωγή αναφορών σε μορφές PPT, PPTX, HTML και PDF.
 • Εξάγετε τις αναφορές σε μορφές PPT και PPS με ακριβή διάταξη.
 • Ενσωμάτωση με JasperReport και JasperServer.

Υποστηριζόμενες μορφές ανάγνωσης και εγγραφής

Microsoft PowerPoint®: PPT, PPS, PPTX, PPSX

Υποστηριζόμενες μορφές μόνο εξόδου

Σταθερή διάταξη: PDF
Ιστός: HTML

Απαιτήσεις συστήματος

Υποστηριζόμενες εκδόσεις Microsoft PowerPoint®

 • Microsoft PowerPoint® 97
 • Microsoft PowerPoint® 2000
 • Microsoft PowerPoint® XP
 • Microsoft PowerPoint® 2003
 • Microsoft PowerPoint® 2007
 • Microsoft PowerPoint® 2010
 • Microsoft PowerPoint® 2013
 • Microsoft PowerPoint® 2016
 • Microsoft PowerPoint® 2019
 • Microsoft PowerPoint® για MAC
 • Office® 365

Aspose.Slides για JasperReports 17.5 και παλαιότερες εκδόσεις

 • Java 2 Platform Standard Edition 1.4 ή νεότερη έκδοση.
 • JasperReports 2.0, 3.0 ή νεότερη έκδοση

Product Page | Docs | API Reference | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULAΑμεσο κατέβασμα


 Ελληνικά