Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.slides για .NET 22.5

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 11
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 82.0 MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 10/6/2022

Περιγραφή

Περιέχει aspose.slides για .NET 22.5 απελευθέρωση.

Στοιχεία αρχείου

Improved PPTX to PDF Conversion

This API release offers multiple enhancements for converting PowerPoint® PPTX to Acrobat® PDF, some of those are as follows:

  • Correct encoding for the Calibri font while converting PPTX to PDF.
  • Issue resolution where PPTX to PDF conversion used to generate incorrect output and threw exception.
  • Resolved issue where the EMF image used to be missed in converting PPTX to PDF.
// Instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
Presentation presentation = new Presentation("PowerPoint.pptx");

// Setting array of slides positions
int[] slides = { 1, 3 };

// Save the presentation as PDF
presentation.Save("PPTX-to-PDF.pdf", slides, SaveFormat.Pdf);

Support of 3D Effects for Rotation

Introduced the support of 3D rotation effects within the API.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.Slides for .NET 22.5 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά