Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.Slides για Python μέσω .NET

ΕΝΑ API επεξεργασίας παρουσίασηςπου επιτρέπει στις εφαρμογές Python να χειρίζονται, να αποδίδουν και να μετατρέπουν παρουσιάσεις PowerPoint χωρίς να απαιτείται εφαρμογή Microsoft PowerPoint.

Python API for Presentations

  • Complete control over presentation elements via comprehensive document object model.
  • Conversion of PowerPoint presentation, template & slideshow file formats to 25+ supported formats.
  • Add, manipulate & format charts, shapes, slides, SmartArt, tables & text.


Λήψη aspose.slides από το Pip

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose.slides για Python από κουκούτσιμε την παρακάτω εντολή.

>

Σημειώσεις έκδοσης

Αμεσο κατέβασμα

Aspose.Slides για Python μέσω .NET 22.10 Win x86

Χειρισμός παρουσίασης Python API

Προστέθηκε: 27/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 48.85MB

Aspose.Slides για Python μέσω .NET 22.10 Win x64

Χειρισμός παρουσίασης Python API

Προστέθηκε: 27/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 54.2MB

Aspose.Slides για Python μέσω .NET 22.10 MacOS x86-x64

Χειρισμός παρουσίασης Python API

Προστέθηκε: 27/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 59.43MB

Aspose.Slides για Python μέσω .NET 22.10 Linux

Χειρισμός παρουσίασης Python API

Προστέθηκε: 27/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 68.12MB

Aspose.slides για Python μέσω .NET 22.9 MacOS x86-X64

Παρουσίαση χειρισμού API Python

Προστέθηκε: 5/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 59.4MB

Aspose.slides για Python μέσω .NET 22.9 Win x64

Παρουσίαση χειρισμού API Python

Προστέθηκε: 5/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 54.18MB

Aspose.slides για Python μέσω .NET 22.9 Win x86

Παρουσίαση χειρισμού API Python

Προστέθηκε: 5/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 48.83MB

Aspose.slides για Python μέσω .NET 22.8 Win x64

Παρουσίαση χειρισμού API Python

Προστέθηκε: 2/9/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 54.14MB

Aspose.slides για Python μέσω .NET 22.8 Win x86

Παρουσίαση χειρισμού API Python

Προστέθηκε: 2/9/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 48.81MB

Aspose.slides για Python μέσω .NET 22.8 Linux

Παρουσίαση χειρισμού API Python

Προστέθηκε: 2/9/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 68.05MB

 Ελληνικά