Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.slides για Python μέσω .NET 22.8 Win x64

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 54.14MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 2/9/2022

Περιγραφή

Παρουσίαση χειρισμού API Python

Στοιχεία αρχείου

Περιεκτική υποστήριξη για ρυθμίσεις διαφανειών

Αυτή η απελευθέρωση API εισάγει τη λεπτομερή υποστήριξη για τις ρυθμίσεις εμφάνισης διαφανειών παρουσίασης. Ορισμένες από τις νέες κατηγορίες και ιδιότητες έχουν ως εξής:

!

Για μια πλήρη λίστα χαρακτηριστικών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτή την έκδοση, παρακαλώ επισκεφθείτε, [aspose.slides for python 22.8 σημειώσεις απελευθέρωσης] (https://docs.aspose.com/slides/python-net/aspose-slides- για-python-net-22-8-απελευθέρωση-notes/).

 Ελληνικά