Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.svg για .NET 22.6

Κατεβάστε  Κατεβάστε 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 19.04MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 21/6/2022

Στοιχεία αρχείου

Rendering SVG TextPath Elements

Added the support for SVG TextPath elements rendering.

CSS Color Module Level 4 & 5 Compliance

Added the support for converting colors as per the CSS Color Module Level 4 & CSS Color Module Level 5 specifications.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.SVG for .NET 22.6 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά