Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.svg για .NET 22.8

Κατεβάστε  Κατεβάστε 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 16.2MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 30/8/2022

Στοιχεία αρχείου

Improved Support for CSS Color Models

Further improvements have been made and the a more expanded interface has been provided to work with the CSS Color Module 4 and CSS Color Module 5 as described in the official W3C specifications.

Faster Execution of CSS Processing Code

Optimizations has been made to run the CSS processing code in a faster and more efficient manner.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.SVG for .NET 22.8 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά