Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.Tasks για .NET

Το Aspose.Tasks για .NET προσφέρει API διαχείρισης έργου που επιτρέπουν στις εφαρμογές .NET όχι μόνο να διαβάζουν και να χειρίζονται έγγραφα του Microsoft Project® αλλά και να γράφουν έγγραφα Microsoft Project® σε μορφές MPP και XML - όλα αυτά χωρίς τη χρήση του Microsoft Project®. Όπως συμβαίνει με όλα τα API μορφής αρχείου Aspose - Το Aspose.Tasks για .NET λειτουργεί καλά με όλους τους τύπους εφαρμογών .NET, συμπεριλαμβανομένων των WinForms και Web Form.

Aspose.tasks για java

Το ASPOSE.Tasks για την Java προσφέρει API διαχείρισης έργων που επιτρέπουν στους προγραμματιστές εφαρμογών Java να παρέχουν ικανότητα χειρισμού του Microsoft Project® Documents στις εφαρμογές τους - όλα χωρίς να χρησιμοποιούν το Microsoft Project ®.

Aspose.Tasks για C++

Το Aspose.Tasks για C++ προσφέρει API διαχείρισης έργου που επιτρέπουν στις εφαρμογές C++ όχι μόνο να διαβάζουν και να χειρίζονται έγγραφα Microsoft Project® αλλά και να γράφουν έγγραφα Microsoft Project® σε μορφές MPP και XML - όλα αυτά χωρίς τη χρήση του Microsoft Project®. Όπως συμβαίνει με όλα τα API μορφής αρχείου Aspose - το Aspose.Tasks για C++ λειτουργεί καλά με όλους τους τύπους εφαρμογών C++.

 Ελληνικά