Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.Tasks για να εργαστείτε με τα Αρχεία Microsoft Project®

Ανοιξε NuGetPackage Manager στο Microsoft Visual Studio®, αναζητήστε το Aspose.Tasks και εγκαταστήστε το. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή στην Κονσόλα Package Manager. Για αναλυτικές οδηγίες, επισκεφθείτε το Εγκατάστασησελίδα τεκμηρίωσης.

PM>

Nuget Nuget

Product Page | Docs | Demos | API Reference | Examples | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULA

Το Aspose.Tasks for .NET είναι μια βιβλιοθήκη C# που βοηθά τους προγραμματιστές στη δημιουργία, επεξεργασία, απόδοση και μετατροπή των αρχείων του Project χωρίς να χρειάζεται το Microsoft Project®.

Γιατί να κάνετε λήψη του Aspose.Tasks για .NET;

Το Aspose.Tasks for .NET on-premise API σάς δίνει τη δυνατότητα να εργάζεστε με έργα, τύπους, ημερολόγια, εξαιρέσεις ημερολογίου, εργασίες, συνδέσμους εργασιών, γραμμές βάσης εργασιών, πόρους έργου, αναθέσεις πόρων, νομίσματα, χειρισμό εξαιρέσεων, υπηρεσίες αναφοράς και ανάλυση κινδύνου έργου (Monte Carlo Simulation).

Δυνατότητες επεξεργασίας αρχείων έργου

 • Ορίστε τον τύπο χρονοδιαγράμματος του έργου, την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης.
 • Τροποποίηση του τυπικού ποσοστού έργου, του ποσοστού υπερωριών, του τύπου εργασίας, του δεδουλευμένου σταθερού κόστους κ.λπ.
 • Διαχείριση εκτεταμένων χαρακτηριστικών του έργου.
 • Καθορίστε το ημερολόγιο του έργου και τις καθημερινές.
 • Προγραμματισμός και διάρκεια της γραμμής βάσης εργασιών.
 • Εργαστείτε με περιορισμούς εργασιών.
 • Εφαρμόστε συνδέσμους μεταξύ των εργασιών.
 • Δημιουργήστε ορόσημα εργασιών, εκτιμώμενες κρίσιμες εργασίες ή εργασίες που βασίζονται στην προσπάθεια.
 • Διαχειριστείτε το κόστος και τη διακύμανση των πόρων.
 • Κόστος ανάθεσης και προϋπολογισμός.
 • Κωδικοποιήστε αρχεία MPX.
 • Ολοκληρωμένη αναφορά έργων (15+ είδη αναφορών).

Μορφές έργου ανάγνωσης και εγγραφής

Microsoft Project®: MPP, MPT, XML
Primavera®: MPX, P6XML, XER\

Αποθήκευση έργων ως

Microsoft Office®: XLSX
Σταθερή διάταξη: PDF
Εικόνες: TIFF, SVG, PNG, JPEG
Ιστός: HTML
Κείμενο: TXTΑμεσο κατέβασμα

Aspose.tasks για .NET 22.10 (μόνο DLLS)

Περιέχει AsPose.Tasks για .NET 22.10 (μόνο DLLS) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: 8/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 21.45MB

Aspose.tasks για το .NET 22.10

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για .NET 22.10 Release.

Προστέθηκε: 8/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 22.89MB

Aspose.tasks για το .NET 22.9 (μόνο DLLS)

Περιέχει AsPose.Tasks για .NET 22.9 (μόνο DLLS) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: 8/9/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 24.04MB

Aspose.Tasks για .NET 22.9

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για έκδοση .NET 22.9.

Προστέθηκε: 8/9/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 25.47MB

Aspose.tasks για το .NET 22.8 (μόνο DLLS)

Περιέχει aspose.tasks για .NET 22.8 (μόνο DLLS) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: 12/8/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 24.01MB

Aspose.Tasks για .NET 22.8

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για έκδοση .NET 22.8.

Προστέθηκε: 12/8/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 25.44MB

Aspose.tasks για το .NET 22.7 (μόνο DLLS)

Περιέχει AsPose.Tasks για .NET 22.7 (μόνο DLLS) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: 14/7/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 24MB

Aspose.Tasks για .NET 22.7

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για έκδοση .NET 22.7.

Προστέθηκε: 14/7/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 25.43MB

Aspose.tasks για το .NET 22.6 (μόνο DLLS)

Περιέχει AsPose.Tasks για .NET 22.6 (μόνο DLLS) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: 14/6/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 23.98MB

Aspose.Tasks για .NET 22.6

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για έκδοση .NET 22.6.

Προστέθηκε: 14/6/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 25.41MB

Aspose.Tasks για .NET 22.5

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για έκδοση .NET 22.5.

Προστέθηκε: 10/6/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 25.4 MB

Aspose.Tasks για .NET 22.4

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για έκδοση .NET 22.4.

Προστέθηκε: 4/14/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 25.4 MB

Aspose.Tasks για .NET 22.3

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για έκδοση .NET 22.3.

Προστέθηκε: 3/15/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 25.3 MB

Aspose.Tasks για .NET 22.2

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για έκδοση .NET 22.2.

Προστέθηκε: 2/11/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 25.1 MB

Aspose.Tasks για .NET 22.1

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για έκδοση .NET 22.1.

Προστέθηκε: 1/14/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 25.0 MB


 Ελληνικά