Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Tasks για .NET 22.2

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Λήψεις:
  • 7
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 25.1 MB
  • Posted By:
  • vasiliysinitsyn
  • Προβολές:
  • 14
  • Ημερομηνία προσθήκης:
  • 2/11/2022

Σημειώσεις έκδοσης

Περιγραφή

Περιέχει MSI με Aspose.Tasks για έκδοση .NET 22.2.

Στοιχεία αρχείου

Καλύτερη κατανομή μνήμης για ανάγνωση δεδομένων MPP

Αυτή η έκδοση προσφέρει μειωμένο αριθμό εκχωρήσεων μνήμης κατά την ανάγνωση Προβολή δεδομένων από το αρχείο «MPP».

Χρονοδιάγραμμα Έργου Έναρξη & Τερματισμός για το MS Project®

Προηγουμένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονοδιάγραμμα έναρξης / λήξης του έργου δεν εμφανιζόταν σωστά από το Microsoft Project®. Στην τρέχουσα έκδοση του API αυτό το ζήτημα έχει διορθωθεί.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Tasks for .NET 22.2 Release Notes.

 Ελληνικά