Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Tasks για .NET 22.6

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 25.41MB
  • Date Added:
  • 14/6/2022

Στοιχεία αρχείου

Πρόσβαση στην εργασία και στους πόρους ανάθεσης

Προστέθηκαν οι ιδιότητες για πρόσβαση στην εργασία και τους πόρους «Ανάθεση πόρων».

Διαβάστε τους τύπους που καθορίζονται από το χρήστη για αρχεία XML P6

Προστέθηκε η υποστήριξη για την ανάγνωση των τύπων που καθορίζονται από το χρήστη για τα έργα μορφής Primavera P6 XML.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Tasks for .NET 22.6 Release Notes.

 Ελληνικά