Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Tasks για .NET 22.8

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 25.44MB
  • Date Added:
  • 12/8/2022

Στοιχεία αρχείου

Βελτιωμένη επεξεργασία αρχείων Primavera P6 XER

Αυτή η έκδοση API προσφέρει πολλές βελτιώσεις στην επεξεργασία των αρχείων έργου Primavera P6 XER. Αυτά περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ανάγνωσης ημερολογίου εργασιών, ανάγνωσης του νομίσματος του έργου και ανάγνωσης του LinkLag κ.λπ.

Εξάλειψη αλλαγών: Τώρα, από προεπιλογή, το έργο θα αποδοθεί με την αναλυτικότητα της κλίμακας χρόνου που καθορίζεται στο MS Project®.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Tasks for .NET 22.8 Release Notes.

 Ελληνικά