Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.tex για .NET 22.8

Κατεβάστε  Κατεβάστε 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 69.02MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 25/8/2022

Στοιχεία αρχείου

Metered Licensing Support

Integrated the support for the metered licensing, i.e. “pay as you use”. The following C# code snippet demonstrates how an Aspose Metered License can be initialized:

// set metered public and private keys
Aspose.Tex.Metered metered = new Aspose.Tex.Metered();
// Access the setMeteredKey property and pass public and private keys as parameters
metered.SetMeteredKey("<type public key here>", "<type private key here>");

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.TeX for .NET 22.8 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά