Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.Words για .NET

Το Aspose.Words για .NET είναι ένα προηγμένο API επεξεργασίας εγγράφων του Word που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε ένα ευρύ φάσμα εργασιών επεξεργασίας εγγράφων απευθείας στις εφαρμογές σας.

Aspose.words για java

Το Aspose.Words για το Java είναι ένα προηγμένο API επεξεργασίας κειμένου Java που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε μια μεγάλη σειρά εργασιών επεξεργασίας εγγράφων απευθείας στις εφαρμογές Java.

Aspose.Words για Android μέσω Java

Το Aspose.Words για Android μέσω Java είναι ένα API επεξεργασίας εγγράφων του Word που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε μια μεγάλη γκάμα εργασιών επεξεργασίας εγγράφων απευθείας στις εφαρμογές σας Android. Το Aspose.Words για Android μέσω Java σάς επιτρέπει να δημιουργείτε, να τροποποιείτε, να μετατρέπετε και να αποδίδετε εύκολα έγγραφα του Microsoft Word.

Aspose.Words για C++

Το Aspose.Words για C++ είναι μια προηγμένη βιβλιοθήκη επεξεργασίας εγγράφων Word που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε ένα ευρύ φάσμα εργασιών επεξεργασίας εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και χειρισμού εγγράφων, απευθείας μέσα στις δικές σας εφαρμογές C++.

Aspose.Words for Reporting Services

Το Aspose.Words for Reporting Services είναι μια επέκταση απόδοσης που στοχεύει σε προγραμματιστές λογισμικού να εξάγουν αναφορές RDL και RDLC ως έγγραφα DOC, DOCX, PDF, RTF, HTML, MHTML, ODT, TXT, XPS και WordprocessingML μέσα από τις Υπηρεσίες αναφοράς Microsoft SQL Server.

Aspose.Words για SharePoint

Το Aspose.Words for SharePoint καθιστά δυνατή τη μετατροπή και το συνδυασμό εγγράφων word εντός των εφαρμογών του Microsoft SharePoint. Υποστηρίζει μετατροπή μορφής με υψηλή πιστότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αναφορών με δεδομένα από βάσεις δεδομένων SQL, αρχεία XML ή λίστες του SharePoint

Aspose.Words for JasperReports

Το Aspose.Words for JasperReports είναι η μόνη λύση στην αγορά που καθιστά δυνατή την εξαγωγή αναφορών από το JasperReports και τον JasperServer σε έγγραφο Microsoft Word (DOC), Office Open XML (OOXML, DOCX), Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF), OpenDocument Text ( Μορφές ODT), ιστοσελίδας (HTML) και απλού κειμένου (TXT) χωρίς χρήση του Microsoft Word.

Aspose.Words για Python μέσω .NET

Το Aspose.Words για Python μέσω .NET είναι ένα προηγμένο API επεξεργασίας εγγράφων του Word που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε ένα ευρύ φάσμα εργασιών επεξεργασίας εγγράφων απευθείας στις εφαρμογές σας.

 Ελληνικά