Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.words για το .NET 22.6

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 28
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 93.2 MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 10/6/2022

Περιγραφή

Περιέχει aspose.words για .NET 22.6 απελευθέρωση.

Στοιχεία αρχείου

Gradient, Texture, Pattern Fills Support

This API release introduces ability of fill Charts with gradient fill, texture fill, or pattern fill.

Convert PDF to Fixed Page Formats

Implemented the feature for converting or rendering PDF documents directly to fixed page formats without any intermediate flow layout.

Loading Process Notification for ODT

Loading progress notification has been introduced for the OpenDocument Text format ODT documents.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.Words for .NET 22.6 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά