Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.ZIP για χειρισμό συμπιεσμένων αρχείων

Ανοιξε NuGetPackage Manager στο Microsoft Visual Studio®, αναζητήστε το Aspose.ZIP και εγκαταστήστε το. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή στην Κονσόλα Package Manager. Για αναλυτικές οδηγίες, επισκεφθείτε το Εγκατάστασησελίδα τεκμηρίωσης.

PM>

Nuget Nuget

Product Page | Docs | Demos | API Reference | Examples | Blog | Search | Free Support | Temporary License | EULA

Είναι ένα αυτόνομο API .NET για δημιουργία, χειρισμό, εξαγωγή και προστασία μορφών αρχειοθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των ZIP, BZIP, BZ2 & TAR.

Το Aspose.ZIP for .NET class library επιτρέπει στις εφαρμογές σας .NET να συμπιέζουν/αποσυμπιέζουν αρχεία και φακέλους χωρίς να μπαίνουν στην πολυπλοκότητα της κωδικοποίησης νέων αλγορίθμων συμπίεσης ή στην κατανόηση των υπαρχόντων. Επιτρέψτε στα προγράμματά σας να λειτουργούν με μια τεράστια γκάμα λειτουργιών, όπως δημιουργία αρχειοθέτησης, αποθήκευση αρχείων, εξαγωγή αρχείων, κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση αρχείων, συμπίεση μεμονωμένων ή πολλαπλών αρχείων καθώς και περιεχομένων καταλόγου. Σας επιτρέπει επίσης να εφαρμόζετε ασφάλεια στα αρχειοθετημένα και συμπιεσμένα αρχεία και φακέλους σας μέσω κωδικού πρόσβασης, κρυπτογράφησης AES (128, 192, 256) ή μεικτής κρυπτογράφησης.

Λειτουργίες επεξεργασίας αρχείου

  • Συμπίεση αρχείων και φακέλων σε τυπικές μορφές ZIP.
  • Υποστηρίζει αλγόριθμους συμπίεσης Deflate, «Bzip2» και «LZMA».
  • Εφαρμόστε απλό κωδικό πρόσβασης ή κρυπτογράφηση «AES128», «AES192», «AES256» στα αρχεία.
  • Χρησιμοποιήστε διαφορετικά συστήματα προστασίας για κάθε αρχείο μέσα σε ένα αρχείο.
  • Προσθήκη περισσότερων αρχείων σε ένα υπάρχον συμπιεσμένο αρχείο.
  • Χρησιμοποιήστε το «Gzip» ή το «Bzip2» για να συσκευάσετε αρχεία και φακέλους σε ένα αρχείο «TAR».
  • Υποστηρίζει συμπίεση «LZMA» ή «LZMA2» και προαιρετική κρυπτογράφηση για τη δημιουργία αρχείων «7z».
  • Δημιουργήστε συμπιεσμένα αρχεία αυτοεξαγωγής.

Μορφές ZIP ανάγνωσης και εγγραφής

ZIP: ZIP
** Unix: ** TAR
GNU: GZIP
Unix/Linux: BZ2

Αποθήκευση μορφών ZIP ως

7zΑμεσο κατέβασμα

Aspose.ZIP για .NET 22.10

Aspose.ZIP για έκδοση .NET 22.10.

Προστέθηκε: 29/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.45MB

Aspose.ZIP για .NET 22.10 (μόνο DLL)

Aspose.ZIP για έκδοση .NET 22.10 (μόνο DLL).

Προστέθηκε: 29/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 8MB

Aspose.ZIP για .NET 22.9

Aspose.ZIP για έκδοση .NET 22.9.

Προστέθηκε: 3/10/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.42MB

Aspose.zip για .NET 22.9 (μόνο DLLS)

Aspose.zip για .NET 22.9 (μόνο DLLS) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: 24/9/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 7.95MB

Aspose.ZIP για .NET 22.8

Aspose.ZIP για έκδοση .NET 22.8.

Προστέθηκε: 24/9/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.37MB

Aspose.zip για .NET 22.8 (μόνο DLLS)

Aspose.zip για .NET 22.8 (μόνο DLLS) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: 1/9/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 7.9MB

Aspose.zip για .NET 22.7 (μόνο DLLS)

Aspose.zip για .NET 22.7 (μόνο DLLS) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: 1/8/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 8.25MB

Aspose.ZIP για .NET 22.7

Aspose.ZIP για έκδοση .NET 22.7.

Προστέθηκε: 1/8/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.73MB

Aspose.zip για .NET 22.6 (μόνο DLLS)

Aspose.zip για .NET 22.6 (μόνο DLLS) απελευθέρωση.

Προστέθηκε: 1/7/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 8.16MB

Aspose.ZIP για .NET 22.6

Aspose.ZIP για έκδοση .NET 22.6.

Προστέθηκε: 1/7/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.63MB

Aspose.ZIP για .NET 22.5

Aspose.ZIP για έκδοση .NET 22.5.

Προστέθηκε: 10/6/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.5 MB

Aspose.ZIP για .NET 22.3

Aspose.ZIP για έκδοση .NET 22.3.

Προστέθηκε: 3/20/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 9.0 MB

Aspose.ZIP για .NET 22.1

Aspose.ZIP για έκδοση .NET 22.1.

Προστέθηκε: 1/17/2022 Λήψεις:

Κατεβάστε

Μέγεθος αρχείου: 8.8 MB


 Ελληνικά