Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.ZIP για .NET 22.1

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Λήψεις:
  • 44
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 8.8 MB
  • Posted By:
  • Eugene85
  • Προβολές:
  • 66
  • Ημερομηνία προσθήκης:
  • 1/17/2022

Σημειώσεις έκδοσης

Περιγραφή

Aspose.ZIP για έκδοση .NET 22.1.

Στοιχεία αρχείου

Εξαγωγή αρχείων Z

Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων «Z».

Βελτιωμένη εξαγωγή CPIO

Διορθώθηκε αυτό το σφάλμα που ενεργοποιήθηκε κατά την εξαγωγή «cpio».

Βελτιωμένη εξαγωγή TAR

Διορθώθηκε αυτό το σφάλμα που προκλήθηκε στην εξαγωγή «πίσσας».

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.ZIP for .NET 22.1 Release Notes.

 Ελληνικά