Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.zip για .NET 22.10

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 9.45MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 29/10/2022

Περιγραφή

Aspose.zip για .NET 22.10 απελευθέρωση.

Στοιχεία αρχείου

Λήψη χρόνου τροποποίησης 7Z

Δυνατότητα λήψης της τελευταίας (πιο πρόσφατης) τροποποιημένης ημερομηνίας και ώρας για την είσοδο 7Z. Χρόνος τροποποίησης εμφάνισης για είσοδο 7Z.

Εξαγωγή σε ροή 7Z καταχώρηση

Δυνατότητα εξαγωγής της καταχώρησης 7Z (7 ZIP) στην παρεχόμενη ροή.

Λήψη σχολίου καταχώρησης

Δυνατότητα να ληφθεί σχολιασμό της καταχώρησης μέσα στο δοχείο φερμουάρ.

Ρυθμίστε την αυθαίρετη κωδικοποίηση στην εξαγωγή φερμουάρ

Δυνατότητα λήψης ή ρύθμιση κωδικοποίησης σε εξαγωγή αρχείου φερμουάρ.

Για μια πλήρη λίστα χαρακτηριστικών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτή την έκδοση, επισκεφθείτε, Asposezip για Net 2210 Σημειώσεις κυκλοφορίας.

 Ελληνικά