Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.ZIP για .NET 22.6

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 9.63MB
  • Date Added:
  • 1/7/2022

Στοιχεία αρχείου

Ενισχυμένο ξεφούσκωμα εντός ZIP

Υποστήριξη βελτιωμένου ξεφουσκώματος εντός κοντέινερ ZIP.

Εξαγωγή WIM με LZMS

Εξαγωγή WIM με συμπίεση LZMS.

Εξαγωγή αρχείου 7z

Εξαγωγή συγκεκριμένης καταχώρησης σε αρχείο 7z.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.ZIP for .NET 22.6 Release Notes.

 Ελληνικά