Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.ZIP για .NET 22.7

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 9.73MB
  • Date Added:
  • 1/8/2022

Στοιχεία αρχείου

Βελτιωμένη συμβατότητα συμπίεσης αρχείου CPIO

Υποστήριξη συμπίεσης αρχείων «CPIO» σε συμπίεση αρχείων «GZIP», «BZIP2» και «XZ». Ενώ οι μορφές “TAR” και “CPIO” τηρούνται επίσης κατά την αποθήκευση στο “BZIP2”.

Υποστήριξη για τον αλγόριθμο Snappy

Προστέθηκε η υποστήριξη για τον αλγόριθμο snappy που προσφέρει υψηλή ταχύτητα και καλή συμπίεση.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.ZIP for .NET 22.7 Release Notes.

 Ελληνικά