Aspose.3D for Java 18.11 - November 2018

Improvements ve Changes

SummaryCategory
UnitScaleactor oyuncu özelliği ile ProblemBug
Embedded Textures ile ProblemBug

Public API ve Backwards uyumlu Changes

Lease lease API halka yapılan herhangi bir değişiklik listesini, Aspose.3D for Java API için yapılan geri dönüşsüz uyumlu değişimin yanı sıra eklenen, yeniden adlandırılmış, kaldırılmış veya kullanımdan kaldırılmış üyelerin listesini görüntüleyin. If listelenen herhangi bir değişiklik hakkında endişeleriniz var, lütfenAspose.3D destek forumu.

API değişiklikleri:

Dded members üyeleri ‘com.aspose.threed. FBmembers aveaveaveptions’ sınıfına:

   /**

   * Compression large binary data in the FBX file, default value is true.

   */

  public boolean com.aspose.threed.FBXSaveOptions.getEnableCompression();

  /**

   * Compression large binary data in the FBX file, default value is true.

   */

  public void com.aspose.threed.FBXSaveOptions.setEnableCompression(boolean val);

Sample Code:

   Scene scene = new Scene("test.fbx");

  FBXSaveOptions opts = new FBXSaveOptions(FileFormat.FBX7500_BINARY);

  opts.setEnableCompression(false);

  scene.save("test.fbx", opts);