Aspose.3D for Java 18.6 - June 2018

Ther ther vements mprovements ve Changes

SummaryCategory
Siemens JT Version 9 İthalat desteğiEw ew Feature
FBX-GLTF-çıkış GLTF yükleyici üç. js başarısızBug
Input FBX-bir ithalat hatası oluştuBug
Rendering-yanlış operand türü hatasıBug
RVM ila glTF-boş bir belge oluşturulurBug
RVM ila WavefrontOBJ-boş bir belge oluşturulurBug
Input FBX - Unsupported VertexEattribute attribute ininormalsIndex hatası oluştuBug

Public API ve Backwards uyumlu Changes

Lease lease API halka yapılan herhangi bir değişiklik listesini, Aspose.3D for Java API için yapılan geri dönüşsüz uyumlu değişimin yanı sıra eklenen, yeniden adlandırılmış, kaldırılmış veya kullanımdan kaldırılmış üyelerin listesini görüntüleyin. If listelenen herhangi bir değişiklik hakkında endişeleriniz var, lütfenAspose.3D destek forumu.

API değişiklikleri

The yeni özellik, 07iemens JT Version 9’u ithal etme desteği ekler.

Dds dds member member to com.aspose.threed.FileFormat sınıfı

Definition - Java

 /**

\* Siemens JT File Version 9

*/

public static final com.aspose.threed.FileFormat SIEMENSJT9;