Aspose.3D for Java 18.8 - August 2018

Ther ther vements mprovements ve Changes

SummaryCategory
Draco sıkıştırma ile Export glTF dosyalarıEw ew Feature
Mesh endeksleri için bellek tüketimini en iyi hale getirinEnhancement
Unity3481 ile 07se Aspose.3DBug
Rsame Csame same same same same files aynı klasörde başvurulan dosyalarBug

Public API ve Backwards uyumlu Changes

Lease lease API halka yapılan herhangi bir değişiklik listesini, Aspose.3D for Java API için yapılan geri dönüşsüz uyumlu değişimin yanı sıra eklenen, yeniden adlandırılmış, kaldırılmış veya kullanımdan kaldırılmış üyelerin listesini görüntüleyin. If listelenen herhangi bir değişiklik hakkında endişeleriniz var, lütfenAspose.3D destek forumu.

API değişiklikleri:

Asınıf com.aspose.threed. threptions aveaveaveaveptions:

         public bool getDracoCompression();

        public void setDracoCompression(boolean value);

To varsayılan değer doğrudur, bu doğru ayarlanarak etkinleştirildiğinde, glTF 2.0 ihracatçısı Google Draco formatında örgü kodlayacaktır.