Aspose.3D for Java 19.4 lease elease Notes

Improvements ve Changes

KeySummaryCategory
THREEDNET-483 VRML formatı için SupportNew özelliği
THREEDJAVA-26RAspose.3D for Java için destekNew özelliği
THREEDNET-496 FB75007500Binary Export ption orruption IssueBug

Public API ve Backwards uyumlu Changes

See API halka yapılan herhangi bir değişiklik listesi, Aspose.3D for Java için yapılan herhangi bir geriye dönük olmayan uyumlu değişimin yanı sıra eklenen, yeniden adlandırılmış, kaldırılmış veya kullanımdan kaldırılmış üyeler. If listelenen herhangi bir değişiklik hakkında endişeleriniz var, lütfenAspose.3D destek forumu.

Sınıf com.aspose.threed.Sphere

 /**

 * Gets the radius of the sphere.

 */

public double getRadius();

/**

 * Sets the radius of the sphere.

 * @param value New value

 */

public void setRadius(double value);

Construoluşturucu argümanı yerine özellik ile yarıçap belirtmek için yeterli kod:

 Scene scene = new Scene();

Sphere sphere = new Sphere();

sphere.setRadius(10);

scene.getRootNode().createChildNode(sphere);

scene.save("sphere.obj", FileFormat.WAVEFRONTOBJ);

Asınıf com.aspose.threed. threileiormat ve com.aspose.threed. threileiormatType yeni dosya formatı VRML dded

 /**

 * The Virtual Reality Modeling Language

 */

public static final FileFormat VRML;

Aspose.3D VRML formatını otomatik olarak algılayabilir, bu nedenle File. ormat genellikle Open yönteminde göz ardı edilir. Sample kodu:

 Scene scene = new Scene();

scene.open("test.wrl");