Ürünlerimize göz atın

Aspose.Cells for Android via Java 8.8.0 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-41747FORMÜLMETNİ işlevini hesaplamak için destekYeni özellik
CELLSJAVA-41334KÖPRÜ formülü/ işlevi - Nesneyi almak için Çalışma Sayfasının Köprü koleksiyonunu genişletinYeni özellik
CELLSJAVA-41812Akıllı İşaretleyicilerde Verileri Gruplandırırken Görüntü İşaretleyicileri desteklenmezArtırma
CELLSJAVA-41702HTML çıktı dosyasına ekstra sütunlar eklendiBöcek
CELLSJAVA-41708HTML çıkışından sütunlar eksikBöcek
CELLSJAVA-41720E-tabloyu HTML’e dönüştürürken resmi SVG’de kaydetmek, yanlış resim dosyası uzantısına neden oluyorBöcek
CELLSJAVA-41721E-tablo HTML’e dönüştürülürken bir şekildeki metnin yanlış oluşturulmasıBöcek
CELLSJAVA-41711HTML’e kaydedildiğinde sonsuz döngü sorunuBöcek
CELLSJAVA-41737DateTime türü için Cell.getStringValue, istenmeyen değer veriyorBöcek
CELLSJAVA-41681Chart.toImage kullanılırken grafik başlığı grafiğin sınırının ötesine uzanıyorBöcek
CELLSJAVA-41691Veri Etiketleri, Grafiğin Görüntü biçimindeki Grafik Alanı ile çakışıyorBöcek
CELLSJAVA-41692Veri Etiketleri, Grafiğin PDF dosya biçimindeki Grafik Alanı ile çakışıyorBöcek
CELLSJAVA-41696Chart’ın PDF dosya biçiminde alt ve sağ kenarlıklar eksikBöcek
CELLSJAVA-41712Çubuk Grafik PDF’de Yanlış Renkler görüntüleniyorBöcek
CELLSJAVA-41722Acrobat Reader, Aspose.Cells’i yüklerken hata gösteriyor, PDF oluşturulduBöcek
CELLSJAVA-41724Seri, e-tablodaki orijinal tablonun aksine SVG’de tamamen opaktırBöcek
CELLSJAVA-41725SVG resim, e-tablodaki orijinal tablodan farklıBöcek
CELLSJAVA-41727DataLabel’in resim veya doku dolgu efekti SVG’e işlenmediBöcek
CELLSJAVA-41728Ortaya çıkan SVG dosyasının boyutu 0KB’dirBöcek
CELLSJAVA-41741SVG numaralı resim boş/yanlış görüntü oluşturuyorBöcek
CELLSJAVA-41743Çıktıda grafik başlığı eksik PDFBöcek
CELLSJAVA-41714FileFormatUtil.loadFormatToExtension, .ODP dosyası için .ODS değerini döndürürBöcek
CELLSJAVA-41715PerformanceReport.xlsb dosyasını yeniden kaydettikten sonra Excel 2007’de okunamayan içerikBöcek
CELLSJAVA-41731XLS’i XLSB’e kaydederken şekil formülü yenilenmiyorBöcek
CELLSJAVA-41733cell.getFormula, köşeli parantez içinde sayfa adını ve elektronik tablo dosyasının yolunu içeren formülü döndürürBöcek
CELLSJAVA-41788Sıralı bir listenin Başlat’ özelliği düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-41763Aspose Cells API HTML dosyasının her içeriğini Excel dosyasına dönüştüremiyorBöcek
CELLSJAVA-41759Elektronik tabloyu HTML’e kaydederken düzen farklıBöcek
CELLSJAVA-41677Tanımlı bir ada işaret eden köprü, e-tablo HTML’e dönüştürüldüğünde bağlantının bozulmasına neden oluyorBöcek
CELLSJAVA-41774What-if analizinde yanlış hesaplamaBöcek
CELLSJAVA-41748Rusça ay adı, Excel ile karşılaştırıldığında PDF’de farklı şekilde işleniyorBöcek
CELLSJAVA-41735Cell, BMD’deki para birimi biçimiyle DateTime olarak algılandıBöcek
CELLSJAVA-41648SpreadsheetML, XLSX’e dönüştürülürken yerel ayara bağlı tarih biçimi sabit özel biçime dönüşürBöcek
CELLSJAVA-41777Çıktı XLSB dosyasıyla ilgili sorun - XLS’den XLSB’e DönüştürmeBöcek
CELLSJAVA-41749Başlıkta görüntü ayarlamak (filigran oluşturmak için) Resim Biçimlendirme Ayarlarını sıfırlarBöcek
CELLSJAVA-41787Excel’in PDF’e dönüştürülmesi sonsuza kadar sürüyorBöcek
CELLSJAVA-41762Elektronik tablo PDF’e dönüştürülürken Eksen Etiketi çakışıyorBöcek
CELLSJAVA-41752Veri Etiketleri, PDF’e dönüştürülürken Pasta Grafiği ile çakışıyorBöcek
CELLSJAVA-41751Büyük harfli yatay/dikey Eksen başlığı metni, Chart’ın PDF biçiminde cümle halinde görünürBöcek
CELLSJAVA-41736Çalışma Sayfasını resme dönüştürürken grafik hizalama sorunuBöcek
CELLSJAVA-41755Chart’ın PDF biçiminde dikey kural eksikBöcek
CELLSJAVA-41756PDF’e dönüştürülürken yatay kuralların kalınlığı gerçek grafikteki kalınlıktan fazlaBöcek
CELLSJAVA-41754Çalışma Kitabı kopyalanırken SmartArt kopyalanmıyorBöcek
CELLSJAVA-41717ODS’den XLSX’e dönüştürülürken grafiğin açıklamasının dikey hizalaması değiştiBöcek
CELLSJAVA-41716ODS, XLSX’e dönüştürülürken grafik eksikBöcek
CELLSJAVA-41772HTML’e dönüştürme, boş sayfayla sonuçlanırBöcek
CELLSJAVA-41738Metin Kutusundaki metnin dikey hizalaması, e-tabloyu Görüntü & PDF olarak işlerken ortadan yukarı doğru değişirBöcek
CELLSJAVA-41503E-tablo HTML biçimine dönüştürülürken Yazı Tipi Değiştirme Uyarıları çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-41797Aspose.Cells hücrenin değerini doğru hesaplamıyorBöcek
CELLSJAVA-41779Cell.calculate() yöntemi değerleri düzgün hesaplamıyorBöcek
CELLSJAVA-41813Örnek excel dosyasında ikinci sayfanın sonundaki boşluk bozulması kırmızı olarak vurgulanmıştırBöcek
CELLSJAVA-41744Çıktıda yanlış hizalanmış metin PDFBöcek
CELLSJAVA-41723Aspose.Cells, PDF’i oluşturdu, Excel ile aynı e-tablonun PDF’ini oluşturduBöcek
CELLSJAVA-41802Excel’de PDF çıkışında PDF oluşturmada kategori ekseni onay etiketleri uyuşmazlığıBöcek
CELLSJAVA-41800Grafik etiketlerinin açısı, Grafiğin PDF’inde değiştiBöcek
CELLSJAVA-41798Tablo PDF’e dönüştürülürken gösterge girişi kırpılıyorBöcek
CELLSJAVA-41792Excel’de kırmızı renkli çubuk eksik ancak PDF’de görüntüleniyorBöcek
CELLSJAVA-41785Çalışma Kitabı kopyalandıktan ve DataLabel’in konumu ayarlandıktan sonra elektronik tablo bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-41784Çalışma Kitabı kopyalanırken Hata Çubuğu eksikBöcek
CELLSJAVA-41780Çalışma sayfası resme dönüştürülürken TextBox’taki metin eksik işleniyorBöcek
CELLSJAVA-41773E-tablo için çıktı görüntüsü/PDF’deki bir grafik için veri etiketleri eksikBöcek
CELLSJAVA-41757Grafiğin PDF’inde 0 değerli x ekseni kuralının altında pozitif değerli çubuklar görünüyorBöcek
CELLSJAVA-41734Çalışma Sayfasını Görüntüye dönüştürürken Grafiğin Açıklama sırası tersine döndüBöcek
CELLSJAVA-41811Aspose.Cells, XLSM dosya biçimini açıp yeniden kaydettikten sonra Power Pivot Tablolarını bozuyorBöcek
CELLSJAVA-41807XLSX dosyasındaki aralıkları kopyalarken gruplandırılmış satırlarla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-41806XLS dosyasındaki aralıkları kopyalarken gruplandırılmış satırlarla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-41804WordArt formülü, XLS’i XLSB’e dönüştürdükten sonra bağımsız değişken değişikliğine tepki vermiyorBöcek
CELLSJAVA-41803Koşullu biçimlendirme aralığı yanlış ve Microsoft Excel ile eşleşmiyorBöcek
CELLSJAVA-41732İstisna: Workbook.calculateFormula() yönteminde “[0]Sayfa1!B2-Geçersiz formül: Yığında birden fazla belirteç”İstisna
CELLSJAVA-41746java.lang.OutOfMemoryError: Elektronik tablo PDF’e kaydedilirken GC ek yük sınırı aşıldıİstisna
CELLSJAVA-41768Çalışma Sayfaları kopyalanırken com.aspose.cells.Name java.lang.Integer’a dönüştürülemezİstisna
CELLSJAVA-41809Worksheet.calculateFormula, formül NameCollection aracılığıyla ayarlandığında boş işaretçi istisnası atarİstisna
CELLSJAVA-41808Workbook.save’de java.lang.NullPointerExceptionİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Android numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

HTMLLoadOptions.DeleteRedundantSpaces özelliğini ekler

Metin satırları kullanarak kaydırdığında gereksiz boşlukların silinip silinmediğini gösterir.
etiket.

Eski LoadOptions.ConvertNumericData özelliğini kaldırın ve TxtLoadOptions.ConvertNumericData özelliğini ekleyin.

Bunun yerine HTMLLoadOptions.ConvertNumericData veya TxtLoadOptions.ConvertNumericData özelliğini kullanın.

Style.QuotePrefix özelliğini ekler.

Hücrenin değerinin tek tırnak işaretiyle başlayıp başlamadığını gösterir.

QueryTable.ConnectionId özelliğini ekler.

Sorgu tablosunun bağlantı kimliğini alır.

ExternalConnection.Id özelliğini ekler.

Bağlantının kimliğini alır.

ListObject.QueryTable özelliğini ekler.

Tablonun bağlantılı QueryTable’ını alır.

HTMLLoadOptions.KeepPrecision özelliğini ekler.

Uzunluk 15 ise bir dize değerinin ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağını gösterir.

LookInType.OriginalValues özelliğini ekler.

Biçimi olmayan yalnızca orijinal değerlerden nesne bulun.


 
 Türkçe