Aspose.Cells for Android via Java 9.0.0 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-41925Hesaplama süresi son API revizyonları ile artmıştır.Yeni özellik
CELLSJAVA-40958Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen yazı tipi değiştirme mekanizması gereklidirYeni özellik
CELLSJAVA-41925Hesaplama süresi son API revizyonları ile artmıştır.Yeni özellik
CELLSJAVA-41947Bir DataPoint’in Pie’de mi yoksa Bar’da mı olduğunu algılama yeteneğiYeni özellik
CELLSJAVA-41936Workbook.calculateFormula() yöntemi, kaynak Excel dosyası için hiçbir zaman sonlandırılmazArtırma
CELLSJAVA-41827Elektronik tablonun formülleri Workbook.calculateFormula() yöntemiyle hesaplaması 3 dakikadan uzun sürüyorArtırma
CELLSJAVA-41928IStreamProvider ile elektronik tablo HTML’e dönüştürülürken görüntü kaynağı yakalanamıyorBöcek
CELLSJAVA-41841Onay kutuları HTML’e dönüştürülürken sorunBöcek
CELLSJAVA-41932Tarih biçimlendirilmiş değerler için getDisplayStringValue() ile ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-41930Bir XLS dosyasını işlemek için Light Cells API’leri kullanıldığında, her zaman ilk sayfanın ilk hücresi işlenirBöcek
CELLSJAVA-41931E-tablo PDF’e dönüştürülürken dikey metin için karakter aralığı ve kesme doğru değilBöcek
CELLSJAVA-41709Sütun genişlikleri, CentOS’ta Windows’dekinden farklıdırBöcek
CELLSJAVA-41933Elektronik tablo oluşturulurken grafik ölçeği PDF olarak değiştiBöcek
CELLSJAVA-41934Bir Excel dosyasını PDF olarak işlerken hizalama sorunuBöcek
CELLSJAVA-41935Elektronik tablo PDF’e dönüştürülürken açıklama girişlerinin biçimlendirmesi bozulduBöcek
CELLSJAVA-41943Yatay eksen etiketleri tam olarak işlenmemiştir, yani; işlenen görüntüdeki tüm etiketlerde bazı içerikler eksik.Böcek
CELLSJAVA-41940Dosya, formül hesaplamasından sonra bozuldu ve kaydedildiBöcek
CELLSJAVA-41952Hesaplama sonucu doğru değilBöcek
CELLSJAVA-41941Dizi formülü düzgün hesaplanmıyorBöcek
CELLSJAVA-41937HTML - XLS - HTML çıktısında Excel dosyasındaki bazı değerler eksikBöcek
CELLSJAVA-41969HTML, XLSX’e dönüştürülürken Cell gölgelendirme eksikBöcek
CELLSJAVA-41955HTML çalışma kitabı hücrelerde ‘#’ gösteriyorBöcek
CELLSJAVA-41942Eksik kenarlıklar, hücre gölgelendirme ve resimler - HTML’den Excel’e işlemeBöcek
CELLSJAVA-41967Tek bir sayfada birden çok yazdırma alanı tanımlandığında PDF’de Cells eksikBöcek
CELLSJAVA-41958Grafik görüntüsünde sağ taraf açıklaması kesiliyorBöcek
CELLSJAVA-41953HTML biçimine dönüştürüldükten sonra diyagramda yanlış yerleştirilmiş metinBöcek
CELLSJAVA-41948Elektronik tablo HTML’e dönüştürülürken grafik değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-41981Tablo PDF’de dikey çizginin yanlış konumuBöcek
CELLSJAVA-41964Otomatik sığdırma, girinti düzeyini dikkate almazBöcek
CELLSJAVA-40260Bir Excel dosyasındaki mevcut bir WordArt’ın metnini değiştirmeBöcek
CELLSJAVA-41927İstisna: HTML dosya biçimine kaydederken “java.lang.OutOfMemoryError”İstisna
CELLSJAVA-41945CellsException: TREND işlevi hesaplanırken Workbook.calculateFormula’da Cell[0Sheet1!E5]hesaplama hatasıİstisna
CELLSJAVA-41946Excel dosyasının açılması java.lang.NumberFormatException’a neden olur: Giriş dizesi için: “80000020”İstisna
CELLSJAVA-41922Hücreleri kopyalarken IndexOutOfBoundsExceptionİstisna
CELLSJAVA-41971Cell.getValidationValue(), Özel doğrulama türü için NullPointerException’ı atarİstisna
CELLSJAVA-41963a5.xlsx kaynağı açılırken geçersiz anahtar boyutu istisnası oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-41962a4.xls kaynağı açılırken ArrayIndexOutOfBoundsException istisnası oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-41961a3.xls kaynağı açılırken dosya istisnasında geçersiz dize oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-41960a2.xls kaynağı açılırken NegativeArraySizeException istisnası oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-41959a1.xlsx kaynağı açılırken NullPointerException istisnası oluşuyorİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Android numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

CopyOptions.ReferToDestinationSheet özelliğini ve Cells.CopyRows(Cells sourceCells, int sourceRowIndex, int targetRowIndex, int rowNumber, CopyOptions copyOptions) yöntemini ekler

Aralık kopyalanırken ve grafik kaynak sayfaya başvuruyorsa, Yanlış, kopyalanan grafiğin veri kaynağının değişmeyeceği anlamına gelir. Doğru, kopyalanan grafiğin veri kaynağının hedef sayfaya başvurduğu anlamına gelir.

HtmlSaveOptions.FilePathProvider özelliğini ekler

Çalışma Sayfasını HTML’e ayrı olarak dışa aktarmak için IFilePathProvider’ı alır veya ayarlar.

IFilePathProvider arabirimini ekler

Dışa aktarılan dosya yolu sağlayıcısını temsil eder.

FontConfigs sınıfını ekler

Yazı tipi ayarlarını belirtir.

FontSourceBase sınıfını ekler

Bu, kullanıcının çeşitli yazı tipi kaynakları belirtmesine izin veren sınıflar için soyut bir temel sınıftır.

FileFontSource sınıfını ekler

Dosya sisteminde depolanan tek TrueType yazı tipi dosyasını temsil eder.

FolderFontSource sınıfını ekler

TrueType yazı tipi dosyalarını içeren klasörü temsil eder.

MemoryFontSource sınıfını ekler

Bellekte depolanan tek TrueType yazı tipi dosyasını temsil eder.

FontSourceType enumunu ekler

Yazı tipi kaynağının türünü belirtir.

CalculationOptions.Recursive özelliği ekler

Bir hücre hesaplanırken bağımlı hücrelerin özyinelemeli olarak hesaplanıp hesaplanmayacağını belirtir ve diğer hücrelere bağlıdır.

Eski CellsHelper.FontDir özelliği

Bunun yerine klasör özyinelemeli ile FontConfigs.SetFontFolder(string, bool) yöntemini kullanın.

Eski CellsHelper.FontDirs özelliği

FontConfigs.SetFontFolders(string[], bool) yöntemini, bunun yerine yinelemeli klasör ile false olarak kullanın.

Eski CellsHelper.FontFiles özelliği

Bunun yerine FontConfigs.SetFontSources(FontSourceBase[]) kullanın.

Shape.LineFormat özelliğini geçersiz kılar ve Shape.Line özelliğini ekler

Lütfen bunun yerine Shape.Line özelliğini kullanın.

Shape.FillFormat özelliğini geçersiz kılar ve Shape.Fill özelliğini ekler

Lütfen bunun yerine Shape.Fill özelliğini kullanın.

Eski ShapeFormat sınıfı ve Shape.Format özelliği

Lütfen doğrudan Shape.Fill ve Shape.Line özelliklerini kullanın.

ShapeFont sınıfını geçersiz kılar ve TextOptions sınıfını ekler

Lütfen bunun yerine TextOptions sınıfını kullanın.

TextOptions.Fill özelliği, TextOptions.Outline ve TextOptions.Shadow özelliği ekler

Metnin dolgusunu, dış hatlarını ve gölgesini temsil eder.

FontSetting.ShapeFont özelliğini geçersiz kılar ve FontSetting.TextOptions özelliğini ekler

Lütfen bunun yerine FontSetting.TextOptions özelliğini kullanın.

Shape.TextOptions özelliğini ekler.

Şeklin metin seçeneklerini temsil eder.

Eski Worksheet.SetBackground yöntemi.

Lütfen bunun yerine Worksheet.BackgroundImage özelliğini kullanın.

Eskimiş LineShape.BeginArrowheadStyle ve ArcShape.BeginArrowheadStyle

Lütfen bunun yerine Shape.Line.BeginArrowheadStyle özelliğini kullanın.

Eski LineShape.BeginArrowheadWidth ve ArcShape.BeginArrowheadWidth

Lütfen bunun yerine Shape.Line.BeginArrowheadWidth özelliğini kullanın.

Eski LineShape.BeginArrowheadLength ve ArcShape.BeginArrowheadLength

Lütfen bunun yerine Shape.Line.BeginArrowheadLength özelliğini kullanın.

Eski LineShape.EndArrowheadStyle ve ArcShape.EndArrowheadStyle

Lütfen bunun yerine Shape.Line.EndArrowheadStyle özelliğini kullanın.

Eskimiş LineShape.EndArrowheadWidth ve ArcShape.EndArrowheadWidth

Lütfen bunun yerine Shape.Line.EndArrowheadWidth özelliğini kullanın.

Eski LineShape.EndArrowheadLength ve ArcShape.EndArrowheadLength

Lütfen bunun yerine Shape.Line.EndArrowheadLength özelliğini kullanın.

Eski Worksheet.CopyConditionalFormatting() yöntemini siler.

Eski Workbook.CheckWriteProtectedPassword() yöntemini siler.

Lütfen bunun yerine WorkbookSettings.WriteProtection.ValidatePassword yöntemini kullanın.

Workbook.RemoveDigitalSignature yöntemini Workbook.RemoveDigitalSignature olarak yeniden adlandırır.

Eski WorksheetCollection.ClearPivots yöntemi, WorksheetCollection.ClearPivottables yöntemini ekler.

Lütfen WorksheetCollection.ClearPivottables yöntemini kullanın.

ChartSplitType.Auto özelliğini ekler.

Veri noktalarının bu grafik türü için varsayılan mekanizma kullanılarak bölüneceğini temsil eder.

ChartPoint.IsInSecondaryPlot özelliğini ekler.

Bir değer alır veya ayarlar, bu veri noktalarının bir pasta pastasında veya pasta çubuğu grafiğinde ikinci pastada mı yoksa çubukta mı olduğunu gösterir.

OleObject.ClassIdentifier özelliğini ekler.

Katıştırılmış nesnenin sınıf tanımlayıcısını alır veya ayarlar.