Aspose.Cells for Android via Java 17.12 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42423Workbook.calculateFormula yönteminin uzun süredir devam eden hesaplamasını iptal edinYeni özellik
CELLSJAVA-42414MS Excel çalışma sayfasının SheetId alanını alınYeni özellik
CELLSJAVA-42433İstenen sayfaların görüntüsünü almak için gerekli ImageOrPrintOptions.PageIndex ve ImageOrPrintOptions.Count özellikleriYeni özellik
CELLSJAVA-42402Ekteki HTML için iyi HTML gerekliArtırma
CELLSJAVA-42372Uzun tirelerin konumu Microsoft Excel ile aynı değilArtırma
CELLSJAVA-42479İyileştirilmiş LoadDataFilterOptions numaralandırma ve belirsizlik kaldırıldıArtırma
CELLSJAVA-42460CSV Format - D2 ve D6, IsString’dir ancak Aspose.Cells, bunları IsNumeric olarak kabul ederArtırma
CELLSJAVA-42399Pdf çıktısında ok noktaları net değilBöcek
CELLSJAVA-42419HTML çıktısında metin kesiliyorBöcek
CELLSJAVA-42418Kenarlık rengi, HTML çıktısındaki MS Excel gibi eşleşmiyorBöcek
CELLSJAVA-42417Arka plan rengi, HTML çıktısındaki MS Excel gibi eşleşmiyorBöcek
CELLSJAVA-42385geri arama IFilePathProvider asla çağrılmaz ve ardından HTML dosyasının yolunda ’null’ bulunurBöcek
CELLSJAVA-42412Excel’i PDF’e dönüştürürken değer ekseni etiketleri eksikBöcek
CELLSJAVA-42408Çalışma sayfasını görüntüye dönüştürdükten sonra metin çakışması sorunuBöcek
CELLSJAVA-42420Geniş veri aralığı nedeniyle iptal ve yetersiz bellek sorunuBöcek
CELLSJAVA-42415Çıktı grafiği, çıktıdaki orijinal tablo gibi değil HTMLBöcek
CELLSJAVA-42410Grafik alanı, etiketler, açıklamalar vb. PDF ve PNG çıktılarında yanlış işleniyorBöcek
CELLSJAVA-42409MS Excel grafiğinin PDF ve PNG çıktılarında grafik alanı doğru şekilde oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-41046Elektronik tablo PDF biçimine dönüştürülürken grafiğin gösterge dizisi değiştiBöcek
CELLSJAVA-40416Grafiğin renkleri ve stili kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-42427Kılavuz çizgilerini kenarlıklarla dışa aktarma, Excel’de HTML işlemeye sınır içindeki kılavuz çizgilerini göstermiyorBöcek
CELLSJAVA-42438LightCellsDataProvider baştaki ve sondaki boşlukları kaldırıyorBöcek
CELLSJAVA-42422MS Excel tablosunun PDF çıktısında yanlış yazı tipi kullanılmışBöcek
CELLSJAVA-42353HTML çıktısında bazı oklar veya açıklamalar eksikBöcek
CELLSJAVA-42455Çalışma sayfası yorumları koleksiyonunda 2. yorum eksikBöcek
CELLSJAVA-42454Çalışma kitabı oluşturma, bir XLSM dosyasından okurken takılıyor gibi görünüyorBöcek
CELLSJAVA-42450Style.QuotePrefix özelliği XLSB dosyası için çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-42445Resim verilerinin ayarlanması diğer tabloyu etkiler ve yanlış görüntülerBöcek
CELLSJAVA-42444CheckBox.setName() yöntemi MS Excel 2016’da çalışır ancak MS Excel 2007’de çalışmazBöcek
CELLSJAVA-42443MS Excel filtreleri doğru şekilde dönüştürülmüyor - XLSB’den XLSM’e dönüştürmeBöcek
CELLSJAVA-42442ComboBoxActiveXControl değerinin değiştirilmesi, bağlantılı hücrenin değerini değiştirmezBöcek
CELLSJAVA-42435Cells.setColumnWidthPixel ve Cells.setRowHeightPixel farklı davranışlara sahipBöcek
CELLSJAVA-42431Genişleyen tablo aralığı beklenmedik şekilde hücre içeriğini değiştiriyorBöcek
CELLSJAVA-42457XLSX, PDF’e dönüştürüldüğünde, grafiklerdeki bazı satırlar farklıBöcek
CELLSJAVA-42465Bazı CSS sınıfı bildirimlerinin önüne HTML çıkışı eklenmemiştir.Böcek
CELLSJAVA-42456HTML çıktısı kaynakla tutarsız - Excel’den HTML’e dönüştürmeBöcek
CELLSJAVA-42478HSQL DB’den uzun değer almak bir istisna oluşturuyorBöcek
CELLSJAVA-42466Denklem, PDF çıktısında düzgün işlenmediBöcek
CELLSJAVA-42475PDF çıktısında grafik eksikBöcek
CELLSJAVA-42459PDF/resim çıktısında grafiğin veri etiketleri eksikBöcek
CELLSJAVA-42453Grafik görüntüsü aynı değil Microsoft ExcelBöcek
CELLSJAVA-42447Veri etiketleri çıktı HTML dosya biçiminde yanlış görüntüleniyorBöcek
CELLSJAVA-42481Açılan kutu adını ayarla, kaynak Excel dosyası için çalışmaz ancak Microsoft Excel tarafından yeniden kaydedilirse sorunsuz çalışırBöcek
CELLSJAVA-42476Microsoft Excel Makro Etkin Çalışma Sayfası (.xlsm), Aspose.Cells API’leri aracılığıyla açılıp kaydedildikten sonra bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-42470Bir Onay Kutusu bağlantılı hücrenin ayarlanması, MS Excel’in çıktı dosyasını içine açarken bir hata mesajı istemesine neden olurBöcek
CELLSJAVA-42462XLSB dosyasının okunması NullPointerException hatası veriyorİstisna
CELLSJAVA-42434İstisna: HTML dosya biçimi yüklenirken “java.lang.NumberFormatException”İstisna
CELLSJAVA-42448Cells.deleteBlankRows “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1937” özel durumuna neden oluyorİstisna
CELLSJAVA-42426Java.lang.OutOfMemoryError “main” iş parçacığında istisna: GC ek yükü sınırı aşıldı - Dosya IIIİstisna
CELLSJAVA-42425Java.lang.OutOfMemoryError “main” iş parçacığında istisna: GC ek yükü sınırı aşıldı - Dosya IIİstisna
CELLSJAVA-42424Java.lang.OutOfMemoryError “main” iş parçacığında istisna: GC ek yükü sınırı aşıldı - Dosya Iİstisna
CELLSJAVA-42428Chart.toImage, java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException ile sonuçlanırİstisna
CELLSJAVA-42452RemoveUnusedStyles API’den sonra bir Çalışma Kitabını PDF olarak kaydetmek bir CellsException üretirİstisna
CELLSJAVA-42440“Java.lang.IllegalArgumentException: Geçersiz satır dizini” oluştuİstisna
CELLSJAVA-42439İstisna: “java.lang.IllegalArgumentException: Geçersiz satır dizini”İstisna
CELLSJAVA-42437İstisna: XLSB dosya biçimini yeniden kaydederken java.lang.NumberFormatExceptionİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

AbstractCalculationMonitor.Interrupt(string) yöntemini ekler

Kullanıcıların formül hesaplamalarının ilerlemesini kesmesine izin verir.

HtmlCrossType.MSExport numaralandırmasını ekler

HTML dışa aktaran MS Excel gibi dizeyi görüntüler.

Worksheet.TabId özelliği ekler

Sayfa için dahili tanımlayıcıyı alır.

Enum OLEDBCommandType.None ekler

Komut türü belirtilmemiş.

Enum ConnectionDataSourceType ekler

Veri kaynağı bağlantı türünü temsil eder.

ExternalConnection.Credentials ve ExternalConnection.ReConnectionMethod özelliği geçersiz

Bunun yerine ExternalConnection.CredentialsMethodType ve ExternalConnection.ReconnectionMethodType özelliğini kullanın.

Eski WebQueryConnection.EditPage özelliği

Bunun yerine WebQueryConnection.EditWebPage özelliğini kullanın.

Series.ValuesFormatCode özelliğini ekler

Seri değerlerinin sayı biçimi kodunu temsil eder.

Shape.GetResultOfSmartArt() yöntemini ekler

Akıllı sanatı bir grup şekline dönüştürün.

Shape.IsSmartArt özelliğini ekler

Şeklin akıllı sanat olup olmadığını gösterir.

Workbook.ProtectSharedWorkbook() ve Workbook.UnprotectSharedWorkbook() yöntemlerini ekler

Paylaşılan çalışma kitabını korur ve korumasını kaldırır.

Enum StyleModifyFlag.Spacing ekler

Bir metin çalıştırmasındaki karakterler arasındaki boşluğu belirtir.

PdfSaveOptions.IgnoreError özelliğini ekler

İşleme sırasında hatayı gizlemeniz gerekip gerekmediğini gösterir.

ImageOrPrintOptions.PageIndex özelliğini ekler

Kaydedilecek ilk sayfanın 0 tabanlı dizinini alır veya ayarlar.

ImageOrPrintOptions.PageCount özelliği ekler

Kaydedilecek sayfa sayısını alır veya ayarlar.

XmlMap.RootElementName özelliği ekler

Kök eleman adını alır.

Worksheet.XmlMapQuery(dize yolu, XmlMap xmlMap) yöntemini ekler

Xml haritasının belirli yoluna eşlenen/bağlanan hücre alanlarını sorgulayın.

LoadOptions.AutoFitterOptions özelliğini ekler

Otomatik fitre seçeneklerini alır ve ayarlar.

HtmlSaveOptions.TableCssId özelliğini ekler

css adının tr,col,td gibi öneklerini alır ve ayarlar, bunlar belirli TableCssId özniteliğine sahip tablo öğesinde bulunur. Varsayılan değer "" şeklindedir.

Cell.FormulaLocal özelliğini ekler

Ayırıcılar, yerleşik Adlar, işlev adları vb. için farklı yerel ayarlara göre değişebilen yerel biçimlendirilmiş formülü alır. Bu yerel ayarlar bağımlıdır.

GlobalizationSettings.GetLocalFunctionName(string standardName) yöntemini ekler

Verilen standart işlev adına göre yerel bağımlı işlev adını alır.

GlobalizationSettings.GetLocalBuiltInName(string standardName) yöntemini ekler

Verilen standart metne göre yerleşik Ad için yerel ayara bağlı metni alır.

GlobalizationSettings.ListSeparator özelliğini ekler

Liste, işlev parametreleri, …vb. için ayırıcıyı alır.

GlobalizationSettings.RowSeparatorOfFormulaArray özelliğini ekler

Formüldeki dizi verilerindeki satırlar için ayırıcıyı alır.

GlobalizationSettings.ColumnSeparatorOfFormulaArray özelliğini ekler

Dizinin formüldeki satır verilerindeki öğeler için ayırıcıyı alır.

HtmlSaveOptions.ExportWorksheetCSSSeparately özelliğini ekler

Çalışma sayfası css’sinin ayrı ayrı dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Varsayılan değer yanlıştır.

LoadDataFilterOptions.None’un yerine LoadDataFilterOptions.Structure ekler

LoadDataFilterOptions.None belirsiz yönergeler verdi ve kafa karışıklığına neden oldu. Çalışma sayfası verileri için hiçbir şey yüklemediğini belirtmek için tasarlanmıştır. Şimdi yenisini (üye) sağlıyoruz, yani onun yerini alacak Yapı.

DataLabelShapeType sıralamasını ekler

Bir grafik için kullanılacak önceden ayarlanmış şekil geometrisini belirtir.

DataLabels.ShapeType özelliği ekler

Veri etiketinin şekil türünü alır veya ayarlar.

Bazı eskimiş FileFormatType’ı siler

Eski dosya biçimi türlerini siler.

WorksheetCollection.RevisionLogs özelliği, RevisionLogCollection sınıfı ve Revisions.RevisionLog sınıfı eklendi

Revizyon günlüğü ayarını alır.

Enum MsoDrawingType.WebExtension ekler

Web uzantısı şeklini temsil eder.