Aspose.Cells for Android via Java 17.5 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42132PageSetup sınıfına eklenen GetPaperWidth ve GetPaperHeight yöntemleriYeni özellik
CELLSJAVA-41950Elektronik tabloları HTML’e dönüştürürken WordArt için Gradient Fill’i destekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-42009Destek MS Excel 2016 Ağaç Haritası GrafiğiYeni özellik
CELLSJAVA-42008Destek MS Excel 2016 Şelale TablosuYeni özellik
CELLSJAVA-41521Metni Sütunlara Dönüştürme MS Excel özelliğini desteklerYeni özellik
CELLSJAVA-42205Formülü uzun dize hazır bilgiyle ayarlamak, bozuk Excel dosyasıyla sonuçlanırArtırma
CELLSJAVA-41975DBNum (özel kalıp) biçimlendirmesini desteklerYeni özellik
CELLSJAVA-42237Hücreye erişim, boş satırlarla HTML oluştururArtırma
CELLSJAVA-42236Çoklu iş parçacığı ortamında performans sorunuArtırma
CELLSJAVA-42226Görüntüleri işlerken yazı tiplerini kullanmak için bir klasör ve alt klasörleriyle sınırlandırın/PDFArtırma
CELLSJAVA-41130Pivot Tablo için önceden tanımlanmış sözcüklerin dilini değiştirinArtırma
CELLSJAVA-42272Köprüyü bir Excel hücresine gömme seçenekleriArtırma
CELLSJAVA-42129HTML’e kaydetmek yanlışBöcek
CELLSJAVA-42125Şekillerin arkasındaki kılavuz çizgileri, HTML’e dönüştürüldüğünde dışa aktarılmazBöcek
CELLSJAVA-42110HTML içe aktarılırken bazı CSS kuralları göz ardı edildiBöcek
CELLSJAVA-42094İçindekiler, dönüştürülen HTML’de çizilirBöcek
CELLSJAVA-42091HTML’e kaydedildiğinde bazı hücrelerin metin stili yanlışBöcek
CELLSJAVA-42088Hücrede arka plan rengi ayarlandığında DataBar yanlışBöcek
CELLSJAVA-42018EMF veya SVG formatı kullanıldığında harita resmi kaydedilmiyorBöcek
CELLSJAVA-41980HtrmlSaveOptions.ExportGridLines belirli bir e-tablo için çalışmıyor gibi görünüyorBöcek
CELLSJAVA-42131Aspose Cells API’leri kullanılarak bir dizi formülün yeniden hesaplanması “#NUM!” hataBöcek
CELLSJAVA-42124CSV’i ICustomParser ile içe aktarırken tarih biçimi sorunuBöcek
CELLSJAVA-42118Name.getRanges() API beklenmedik sonuçlar üretiyorBöcek
CELLSJAVA-42117LoadFilter sınıfının startSheet yöntemi geçersiz kılınırken m_LoadDataFilterOptions örnek değişkenine erişilemiyorBöcek
CELLSJAVA-41882Cell dizi değeri ve farklı JDK sürümlerine dayalı yuvarlama sorunuBöcek
CELLSJAVA-42142Sağdan sola ve soldan sağa kontrol karakterleri, Linux’ta dönüştürme yapıldığında PDF’de doğru şekilde oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-42136İbranice - Tabloda, kelime sarma satırları PDF’de sağa hizalanırken, Excel’deki gibi ortalanmaları gerekir.Böcek
CELLSJAVA-42113Arapça çalışma sayfasının SVG’e yanlış dönüştürülmesiBöcek
CELLSJAVA-42135İbranice - Sarılmış metin, Excel’deki gibi PDF’de sağa hizalı değilBöcek
CELLSJAVA-42134İbranice - Dizi etiketleri, bir sözcük kaydırıldığında karakterler doğru sırada görüntülenmiyorBöcek
CELLSJAVA-4212703.xls’yi PDF’e dönüştürürken şekil hatasıBöcek
CELLSJAVA-4212602.xls’yi PDF’e dönüştürürken şekil hatasıBöcek
CELLSJAVA-42087HTML’deki grafik görüntüsü yanlışBöcek
CELLSJAVA-42079PDF’e diyagramlı elektronik tablo oluşturulurken kesişme noktalarında eşit olmayan çizgilerin kalınlığıBöcek
CELLSJAVA-42078Grafik etiketleri, çıktı PDF dosyasında (orijinal Excel dosyasına göre) aynı şekilde görüntülenmiyor/oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-42076Grafiğin PDF’inde x ekseni etiketlerinin açısı yanlışBöcek
CELLSJAVA-42065HTML e-tablosu oluşturulurken çubuk grafiklerin yanlış oluşturulmasıBöcek
CELLSJAVA-42152Harici çalışma kitabına atıfta bulunan formül ayarlama, 3B formül oluştururBöcek
CELLSJAVA-42146Bir elektronik tabloyu yeniden kaydettikten sonra Excel 2007’de okunamayan içerik hatasıBöcek
CELLSJAVA-42121Satırların silinmesinde koşullu biçim ifadesi değişirBöcek
CELLSJAVA-42114Cell.getFormula(), bir hücre için bozuk formül döndürürBöcek
CELLSJAVA-42112DataLabels.setPosition() yöntemi yürütüldükten sonra çıktı dosyası bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-42108Cells.deleteRows() yönteminde koşullu biçim öncelik sırası değişiklikleriBöcek
CELLSJAVA-42069Linux’ta bir XLSM dosyasını yeniden kaydederken Vba modülü kaybolduBöcek
CELLSJAVA-42025API, değiştirilen formüle fazladan kesme işaretleri eklerBöcek
CELLSJAVA-41984{-1} kullanarak tasarımcı e-tablosunda dinamik formül {-2} Geçersiz formül hatası döndürürBöcek
CELLSJAVA-41739XLS, XLSB’e dönüştürülürken şekillerin şeffaflığı 0’a sıfırlanırBöcek
CELLSJAVA-42165Gizli satırlar ve sütunlar içeren aralığı yeni çalışma kitabına kopyalayıp HTML’e dönüştürürken veri kaybıBöcek
CELLSJAVA-42164Gizli satırlar ve sütunlar içeren aralığı yeni çalışma kitabına kopyalayıp HTML - II’ye dönüştürürken veri kaybıBöcek
CELLSJAVA-42162Gizli satırlar ve sütunlar içeren aralığı yeni çalışma kitabına kopyalayıp HTML - III’e dönüştürürken veri kaybıBöcek
CELLSJAVA-40251PDF olarak kaydet, biçimlendirmeyi korumazBöcek
CELLSJAVA-42187Excel formülü çalışmıyor ve “#DIV/0!” olarak gösteriliyor.Böcek
CELLSJAVA-42184Eşzamanlı kaydetme sorunuBöcek
CELLSJAVA-42156HTML’e dönüştürülürken hücrelerin üst ve alt kenarları kaybolduBöcek
CELLSJAVA-42147Excel formülü düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-41565Liste veri doğrulama açılır menüsü, veriler yeniden yüklenirken kapanmıyorBöcek
CELLSJAVA-42159PageSetup.BlackAndWhite çalışmıyor gibi görünüyorBöcek
CELLSJAVA-42189Şelale grafiği, hesapla() çağrıldığında, grafik serisi renkleri geri alınırBöcek
CELLSJAVA-42160Excel’deki logaritmik ölçek hatası, Aspose.Cells’in askıda kalmasına neden oluyorBöcek
CELLSJAVA-42158E-tablo oluşturulurken dikey eksen sınır değerleri PDF olarak değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-42157Grafik EMF olarak oluşturulurken yatay ve dikey eksen sınır değerleri değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-42133İbranice - PDF’de boşluk karakteri eksikBöcek
CELLSJAVA-42107Grafik, resme dönüştürülürken dikey olarak gizleniyorBöcek
CELLSJAVA-42105Grafiği resme aktarırken DataTable serisi eksikBöcek
CELLSJAVA-42090Grafik resme dönüştürüldüğünde başlıkta alt çizgi eksikBöcek
CELLSJAVA-42086Grafikteki arka plan resmi yanlışBöcek
CELLSJAVA-42084Çıktı PDF dosyasında boşluk s/b grafiğinin ekseni (İbranice) etiketleri/göstergesi eksikBöcek
CELLSJAVA-41831E-tablo HTML’e dönüştürülürken dikdörtgen şeklinin içeriği işlenmiyorBöcek
CELLSJAVA-42095E-tablo HTML’e dönüştürülürken grafik değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-42096Elektronik tablo HTML’e dönüştürülürken grafikteki formül konumu değiştirdiBöcek
CELLSJAVA-42169Excel’den PDF’e dönüştürme - Arapça metin tersine çevrilirBöcek
CELLSJAVA-42193Formül eklenirken sayfa adı büyük harfle yazılırBöcek
CELLSJAVA-42191updateSelectedValue, activeSheetIndex değişikliklerini güncelleme çağrısıBöcek
CELLSJAVA-42181XLS dosyasını yeniden kaydettikten sonra korumalı görünümBöcek
CELLSJAVA-42180Bir çalışma kitabının kopyalanması standardHeight’ı değiştirirBöcek
CELLSJAVA-42177Çalışma kitabı XLS biçiminde kaydedildiğinde özel doğrulamadaki formül kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-42173Excel’in Aspose.Cells aracılığıyla basit kaydetme işleminden sonra dosyayı kurtarması gerekiyorBöcek
CELLSJAVA-42171Şekiller için yazı tipini değiştirdikten sonra elektronik tablo bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-42168Koleksiyondaki birkaç şekil için yazı tipi değiştirilemiyorBöcek
CELLSJAVA-42166Parola korumalı Excel dosyası yükleme sırasında istisna atıyorBöcek
CELLSJAVA-42163Hedef çalışma kitabının boyutu, kaynak çalışma kitabının boyutunun neredeyse iki katıdır.Böcek
CELLSJAVA-42161Sayfaları çalışma kitaplarında kopyalamak formülü değiştirirBöcek
CELLSJAVA-42154CheckBox’ın metin değeri okunamıyorBöcek
CELLSJAVA-42150GetNames() yöntemi tüm adları döndürmüyorBöcek
CELLSJAVA-40511PDF tarafından oluşturulan PDF sayfalarının tümü siyahBöcek
CELLSJAVA-42204E-tablodaki noktalı kenarlıklar HTML olarak oluşturulmadıBöcek
CELLSJAVA-42198Aspose.Cells oluşturulan Excel dosyasında formül hesaplaması yanlışBöcek
CELLSJAVA-42208Yorumlar (sonda), PDF aracılığıyla Aspose.Cells oluşturulduğunda dikey olarak kesilirBöcek
CELLSJAVA-42206Grafikler için seri kesik çizgiler, PDF çıktısında doğru şekilde oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-42167Grafiği resme dönüştürdükten sonra iki satırda görüntülenen kategori ekseni etiketleriBöcek
CELLSJAVA-42199Şelale grafiği, toplam çubuğundaki çizgi ve eksik olandan hemen önceki çubukBöcek
CELLSJAVA-42201Alt görev - Grafiği resme dönüştürdükten sonra iki satırda görüntülenen kategori ekseni etiketleriBöcek
CELLSJAVA-42155Dışa aktarılan grafiğin, Excel’dekinden farklı x ekseni etiketleri varBöcek
CELLSJAVA-42128Kaynak Excel dosyasını açarken ve kaydederken grafik yanlışBöcek
CELLSJAVA-42203XLSM dosyasını yükleyip yeniden kaydettikten sonra yazı tipi değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-42196Ortaya çıkan dosyanın biçimlendirmesi, yeniden kaydedilen dosyada karışıkBöcek
CELLSJAVA-42195Şelale tablosu, Total serisi yanlış görünüyorBöcek
CELLSJAVA-42045Radar grafiği görüntüsü oluşturulmadıBöcek
CELLSJAVA-42239Bir HTML yüklenirken giriş dizesi biçim hatasıBöcek
CELLSJAVA-42230XLSX’in HTML’e dönüştürülmesinde ek bir hizalama özelliği oluşturulurBöcek
CELLSJAVA-42229XLSX’i HTML’e aktar - Gerçek Cell değerlerinin yerine karma semboller oluşturulurBöcek
CELLSJAVA-42218HTML doğru bir şekilde Excel dosyasına dönüştürülmemişBöcek
CELLSJAVA-42210HTML çıktısında DataBar koşullu biçimlendirmelerinden bazıları eksikBöcek
CELLSJAVA-41783Arka plan resmi SVG formatında olmalıdır ancak PNG formatındadır.Böcek
CELLSJAVA-42253Bağımlı hücre değeri XLS’de hataya neden olurBöcek
CELLSJAVA-42222Çalışma kitabı hesaplamasından sonra toplam doğru değilBöcek
CELLSJAVA-42254GridWebServlet?acw_ajax_GridWeb yüklenirken çağrı hatası oluşuyorBöcek
CELLSJAVA-42243Excel’den PDF’e - Kare Dikdörtgene benziyorBöcek
CELLSJAVA-42242Excel’den PDF’e - Daire, Oval Şekil gibi görünüyorBöcek
CELLSJAVA-42227“x1.png” resim dosyasında fazladan bir üst kenarlık var ve alt kenarlık eksikBöcek
CELLSJAVA-42212XLS’i PDF’e dışa aktarmada performans sorunuBöcek
CELLSJAVA-42246Excel’den HTML’e - Grafik Y ekseni etiketindeki metin hizalaması yanlışBöcek
CELLSJAVA-42223Radar grafiğinin noktaları xy px dönüş 0Böcek
CELLSJAVA-42216AxisScalingValuesIssue-2.xlsx PDF’e dönüştürüldüğünde Kabarcık Grafiğinin Y Ekseninin Sınır Değerleri değişirBöcek
CELLSJAVA-42250Kod, CommandBar türünde değişken tanımını içeriyorsa derleme hatasıBöcek
CELLSJAVA-42241Excel’den PDF’e - Parantezler bir sonraki satıra geliyorBöcek
CELLSJAVA-42234XLSM dosyasının XLS olarak kaydedilmesi, makro eylemini düğmeden kaldırırBöcek
CELLSJAVA-42233Kodu yükseltin - Grafiğe 3B Format UygulamaBöcek
CELLSJAVA-42225Şekil giriş aralığı ayarlanamıyorBöcek
CELLSJAVA-42224Yorumları sıralamayla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-42221Özel Kontrollerle Kritik GerilemeBöcek
CELLSJAVA-42220XLSB dosyaları için Sayfa Düzeni Görünümü ayarıyla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-42217Aspose API üzerinden VbaModule’a eriştikten sonra ortaya çıkan Excel dosyası vba projesini bozduBöcek
CELLSJAVA-42213Yazı tipi istemeden, içine gömülü bir CR ile yorumdaki boyutunu değiştiriyorBöcek
CELLSJAVA-42283NullPointerException, filtre adlandırılmış aralığın dışında olduğunda oluşurBöcek
CELLSJAVA-42282Bir çalışma sayfasını kopyalamak, çıktı HTML dosyasındaki filtre uygulanmış satırları gösterirBöcek
CELLSJAVA-42276İçerik, IE olmayan tarayıcılarda farklı gösteriliyor (bazı metinler eksik) (örn. Google chrome) - Excel’den HTML’e oluşturmaBöcek
CELLSJAVA-42247Elektronik tabloda PivotTable yenilenirken koşullu biçimlendirme kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-42257Koşullu biçimlendirme stili bozukBöcek
CELLSJAVA-42202Excel formülü düzgün çalışmıyor - 0 yerine 6 olarak gösteriliyorBöcek
CELLSJAVA-42286XLS dosyasının grafiklerle kaydedilmesi %100 CPU kullanırBöcek
CELLSJAVA-42251Başlık, PDF çıktısındaki trend etiketleri tarafından gizleniyorBöcek
CELLSJAVA-42284Workbook.getFonts(), aynı e-tabloyu yeniden yükledikten sonra ek yazı tiplerini gösterirBöcek
CELLSJAVA-42281Excel sayfalarına Birleştirme/Kopyalama - Hücrelerin başındaki boşluklar korunmuyorBöcek
CELLSJAVA-42280Dosyada geçersiz dize - bir Excel dosyasını açarken hata oluşuyorBöcek
CELLSJAVA-42275Bazı genel yöntem parametrelerinin adları yeni sürümde değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-42271Worksheet.autoFitColumns() satır sonları olan hücrelerde iyi çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-42266Yorumları içeren Excel dosyasının sıralanması, çıktı Excel dosyasını bozarBöcek
CELLSJAVA-42265Yorumları sıralamak, çıktı dosyasını MS Excel’e açarken “Excel okunamayan içerik buldu…” hatasına neden oluyorBöcek
CELLSJAVA-42264HTML veya PDF’e dönüştürülürken OpenOffice ODS dosyasındaki alt simge ve üst simge sorunlarıBöcek
CELLSJAVA-42122Büyük boyutlu bir Excel dosyasını açarken NullPointerExceptionİstisna
CELLSJAVA-42123Şekilden görüntüye hata - bir Excel dosyası oluşturulurkenİstisna
CELLSJAVA-42144new Workbook() Aspose.Cells for Java 16.12.6’da bir istisna oluşturabilirİstisna
CELLSJAVA-42143İstisna: Workbook.save() yönteminde java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsExceptionİstisna
CELLSJAVA-42137Excel oluşturmada geçersiz sütun dizini istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42111Son hücre için geçersiz formül istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42179Bir HTML yüklenirken Workbook ctor’da NullPointerExceptionİstisna
CELLSJAVA-42174HTML - II yüklenirken Workbook ctor’da NullPointerExceptionİstisna
CELLSJAVA-42192CellsException: Geçersiz delik boyutu: 10 ile 90 arasında olmalıdırİstisna
CELLSJAVA-42190İstisna: XLSX dosya biçimi yüklenirken “java.lang.IndexOutOfBoundsException”İstisna
CELLSJAVA-42185İstisna - ReadElementString yalnızca çağrılabilir - çalışma kitabı açılırken oluştuİstisna
CELLSJAVA-42231Satır eklerken istisna oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-42268İstisna: Bir grafiği resme dönüştürürken “java.lang.NullPointerException”İstisna
CELLSJAVA-42278İstisna: HTML dosya biçimine kaydederken “java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 12, Size: 12”İstisna
CELLSJAVA-42274İstisna: XLSX dosyası yüklenirken “java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: Dize dizini aralığın dışında: 0”İstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

m_LoadDataFilterOptions değişkeninin yerine LoadFilter.LoadDataFilterOptions özelliği için ayarlayıcı ekler

Kullanıcı, çalışma kitabını yükleme davranışını değiştirmek için LoadFilter uygulamasında LoadDataFilterOptions özelliğini değiştirebilir.

CellsHelper.SignificantDigits özelliğini ekler.

Anlamlı basamak sayısını alır ve ayarlar.

GlowEffect.Color özelliğini ekler.

Parlama efektinin rengini alır.

PageSetup.PaperWidth özelliğini ekler.

Sayfa yönlendirmesi olarak kabul edilen, kağıdın inç cinsinden genişliğini temsil eder.

PageSetup.PaperHeight özelliğini ekler.

Sayfa yönlendirmesi olarak kabul edilen, kağıdın inç cinsinden yüksekliğini temsil eder.

WorkbookSettings.CheckCustomNumberFormat özelliğini ekler.

Style.Custom’u ayarlarken özel sayı formatının kontrol edilip edilmediğini gösterir.

Bazı grafik türleri ekler.

MS Office 2016 için daha fazla grafik türü ekler.

DisplayUnitType.Percentage numaralandırmasını ekler.

Tablodaki değerleri temsil eder, 0,01’e bölünür.

HTMLLoadOptions.AutoFitColsAndRows özelliğini ekler.

Sütunların ve satırların otomatik sığdırılıp sığdırılmayacağını belirtir. Varsayılan değer yanlıştır.

WorkbookSettings.WarningCallback ve LoadOptions.WarningCallback özelliğini ekler.

Uyarı geri aramasını alır ve ayarlar.

Cells.TextToColumns() yöntemini ekler.

Metni Sütunlara Dönüştürür.

Workbook.GetFonts() yöntemini ekler.

Elektronik Tabloda kullanılan Yazı Tiplerinin Listesini Alın.

TxtSaveOptions.TrimLeadingBlankRowAndColumn özelliğini ekler.

Öndeki boş satırların ve sütunların MS Excel’in yaptığı gibi kırpılıp kırpılmayacağını belirtir.

BuiltInDocumentPropertyCollection.Revision özelliğini ekler ve BuiltInDocumentPropertyCollection.RevisionNumber özelliğini geçersiz kılar.

Lütfen bunun yerine BuiltInDocumentPropertyCollection.Revision özelliğini kullanın.

Shape.TextShapeType özelliği ekler.

Önceden ayarlanmış metin şekli türünü alır ve ayarlar.

ExportTableOptions.RenameStrategy özelliğini ve RenameStrategy numaralandırmasını ekler.

Sütunlar yinelenen adlar içerdiğinde stratejiyi yeniden adlandırır.

GlobalizationSettings.GetPivotTotalName() yöntemini ekler.

PivotTable’da “Toplam” etiketinin adını alır. PivotTable veri alanında iki veya daha fazla PivotField içerdiğinde bu yöntemi geçersiz kılmanız gerekir.

GlobalizationSettings.GetPivotGrandTotalName() yöntemini ekler.

PivotTable’da “Genel Toplam” etiketinin adını alır.

GlobalizationSettings.GetMultipleItemsName() yöntemini ekler.

PivotTable’da “(Birden Çok Öğe)” etiketinin adını alır.

GlobalizationSettings.GetAllName() yöntemini ekler.

PivotTable’daki “(Tümü)” etiketinin adını alır.

GlobalizationSettings.GetColumnLablesName() yöntemini ekler.

PivotTable’daki “Sütun Etiketleri” etiketinin adını alır.

GlobalizationSettings.GetRowLablesName() yöntemini ekler.

PivotTable’daki “Satır Etiketleri” etiketinin adını alır.

GlobalizationSettings.GetEmptyDataName() yöntemini ekler.

PivotTable’daki “(boş)” etiketinin adını alır.

GlobalizationSettings.GetSubTotalName(PivotFieldSubtotalType subTotalType) yöntemini ekler.

PivotTable’da “PivotFieldSubtotalType” türünün adını alır.

VbaProject.Protect(bool islockedForViewing,string password) yöntemini ekler

VBA projesini korur veya korumasını kaldırır.

VbaProject.IsProtected özelliğini ekler

vba projesinin korumalı olup olmadığını gösterir.

VbaProject.IslockedForViewing özelliğini ekler

VBA projesinin görüntüleme için kilitli olup olmadığını gösterir.

CopyOptions.ExtendToAdjacentRange özelliği ekler

Aralığı bitişik aralığa kopyalarken aralıkların genişletilip genişletilmediğini gösterir.

Eski Workbook.ValidateFormula(dize formülü) yöntemini siler

DataSorter.SortAsNumber özelliği ekler

Sayı gibi görünen herhangi bir şeyin sıralanıp sıralanmadığını gösterir.

ExportTableOptions.ExportAsHtmlString özelliğini ekler

Hücrelerin HTML dize değerini DataTable’a verir.

PageSetup.Copy(PageSetup kaynağı,CopyOptions copyOptions) yöntemini ekler

Sayfa Yapısı ayarlarını kopyalar.

ImportTableOptions.ShiftFirstRowDown özelliğini ekler

Tablo eklenirken ilk satırın aşağı kaydırılıp kaydırılmadığını gösterir.

PageSetup.CustomPaperSize() yöntemini ekler

İnç biriminde özel kağıt boyutunu ayarlar.

PageSetup.PrinterSettings özelliğini ekler

Varsayılan yazıcının ayarlarını alır ve ayarlar.

PaperSizeType.CUSTOM sabitlerini ekler

Özel kağıt boyutunu temsil eder.

Sabit ekler PdfCompliance.PDF_A_1_A

PDFA-1a ile uyumlu PDF formatını temsil eder.