Aspose.Cells for Android via Java 17.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42356Yazdırılacak bir şey olmadığında boş bir sayfanın çıktısını alıp almayacağını belirtmek için bir özellik ekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-42322Karmaşık bir kriteri karşılayan kayıtları görüntülemek için Gelişmiş Filtre (MS Excel) özelliğini destekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-42391Sonuç PDF’de gösterilen Cell genişliği, “Formülü göster” özelliğini kullanırken Excel dosyasındakiyle aynı değilYeni özellik
CELLSJAVA-42379PDF çıktısına dönüştürülürken Adlandırılmış Hedef uygulanıyor (Yer imi sorgusu)Yeni özellik
CELLSJAVA-42336ResultSet, XLSX dosyasında boş değer yerine sıfır alırArtırma
CELLSJAVA-42321CellsHelper.setSignificantDigits() (genel) statik işlev olmamalıdırArtırma
CELLSJAVA-42341InterruptMonitor, PivotTable’a sahip büyük bir dosya için Çalışma Kitabı kaydetme sürecini kesmek için daha fazla zaman alırArtırma
CELLSJAVA-42358Sonuçlanan PDF’de formül görüntülenmiyorArtırma
CELLSJAVA-42351HAFTANIN GÜNÜ formülü, çalışma kitabı formülü hesaplamasında yanlış değer veriyorArtırma
CELLSJAVA-42401Şeklin Z-Sırasını düzgün bir şekilde ayarlamak için tüm şekilleri numaralandırmanız gerekirArtırma
CELLSJAVA-42368ActiveX Denetimi’nin (ListBox) adını ayarlayınArtırma
CELLSJAVA-42308HTML işleme için PivotTable sorunları (eksik satırlar, iki kez yazdırılan pivot alan başlıkları, sayısal değerlere dönüştürülen tarih vb.)Böcek
CELLSJAVA-42298Excel dosyasının HTML çıktısında fazladan karakterler varBöcek
CELLSJAVA-42277HtmlSaveOptions.setExportHiddenWorksheet false olarak ayarlandığında resim HTML çıktısında görüntülenmiyorBöcek
CELLSJAVA-42259HTML Excel dosyasına düzgün dönüştürülemediBöcek
CELLSJAVA-42256HTML tablosunu Excel’e dönüştürme sorunuBöcek
CELLSJAVA-42319Formülleri belirtirken Yazdırma Alanının hesaplanmasıyla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-42320Ayrı bir sayfada varsa grafik güncellenmiyorBöcek
CELLSJAVA-42295Cell değeri, varolan bir hücreye tıkladığımızda başlangıca eklenir (bazı değerlere sahip)Böcek
CELLSJAVA-42325XLSX, PDF olarak kaydedildiğinde, kelimeler ikizlenirBöcek
CELLSJAVA-42299Excel dosyasının PDF/görüntü çıktısında fazladan karakterler varBöcek
CELLSJAVA-42301Çubuk grafiğin PDF çıktısında çubuklar eksikBöcek
CELLSJAVA-42293Çıktıda grafik görüntüsü yanlış HTMLBöcek
CELLSJAVA-42292HTML çıktısında grafiğin görüntüsü yanlışBöcek
CELLSJAVA-42270Excel Grafiği PDF’e dönüştürüldüğünde içerik eksikBöcek
CELLSJAVA-42258Grafiğin PDF’inde x ekseni etiketlerinin yanlış tarih biçimi varBöcek
CELLSJAVA-42252PDF çıkışında yanlış Y ekseni ölçeklendirmesiBöcek
CELLSJAVA-42245HTML’e kaydedildiğinde stil/biçimlendirme yanlışBöcek
CELLSJAVA-42316Excel dosyasını açarken ve kaydederken görüntüleri sıkıştırma seçeneği korunmazBöcek
CELLSJAVA-42306Dosya2’deki hücrelerin arka plan rengi, Çalışma Kitabını açarken ve kaydederken değişiyorBöcek
CELLSJAVA-42305Dosya1’deki hücrelerin arka plan rengi, Çalışma Kitabını açarken ve kaydederken değişiyorBöcek
CELLSJAVA-42303Şekil için metin ayarlarken Excel formül hücresi formül olmayan hücreye dönüşürBöcek
CELLSJAVA-42284Workbook.getFonts(), aynı e-tabloyu yeniden yükledikten sonra ek yazı tipini gösteriyorBöcek
CELLSJAVA-42327Bazı şekiller bozuk ve Excel’de PDF işleme olarak değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-42290Grafiklerdeki Metin Kutularına eklenen kısa çizgiler ve kısa çizgiler, grafiğin PDF’inde düzgün şekilde oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-42338ÇOKETOPLA formüllerini kullanırken yanlış sonuçlarBöcek
CELLSJAVA-42337Aspose.Cells, Hesaplamalar çalışma sayfasının B4 hücresinin değerini hesaplayamıyorBöcek
CELLSJAVA-42330Konuları kullanarak Excel’den PDF veya PDF/A’ya dönüştürürken garip sonuçBöcek
CELLSJAVA-42331Yorum yazarı alanındaki değişiklikler korunmazBöcek
CELLSJAVA-42328Yanlış IconSet döndürüldüBöcek
CELLSJAVA-42324Bir resmin verileri ayarlandıktan sonra grafiğin arka planı kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-42332Aspose.Cells, HTML dosyasını doğru bir şekilde dönüştüremezken, MS-Excel düzgün bir şekilde dönüştürebilirBöcek
CELLSJAVA-4235539 Numara için MS Excel negatif değeri İtalya için ‘()’ yerine ‘-’ ile biçimlendirirBöcek
CELLSJAVA-42350Pasta grafiği için etiket metni kaydırılırBöcek
CELLSJAVA-42343Şelale grafiğinin çeşitli stilleri düzgün şekilde oluşturulmuyor.Böcek
CELLSJAVA-42342Şelale grafiği her zaman bağlantı çizgilerini gösterirBöcek
CELLSJAVA-42352Şekil doğru değerle güncellenmiyorBöcek
CELLSJAVA-42349Excel’den PDF’e dönüştürme, bir XLSX dosyası için askıda kaldıBöcek
CELLSJAVA-42348XLSB dosyası (Aspose.Cells API’leri tarafından) MS-Access veritabanına alınamıyorBöcek
CELLSJAVA-42369HTML Excel belgesinin çıktısı, gerçek değerler yerine karma değerler içeriyorBöcek
CELLSJAVA-42366“2.2 CompleteEmail.html” dosyasının Xlsx biçimine kaydedilmesi bozuk dosya oluşturuyorBöcek
CELLSJAVA-42365Workbook nesnesine “2.1 CompleteEmail.html” yüklenmesi NullPointerException hatası veriyorBöcek
CELLSJAVA-42381Excel Arama formülü için Çalışma Kitabı Hesaplaması yanlışBöcek
CELLSJAVA-42380Sayfadaki dizi formülü Aspose.Cells üzerinden farklı hesaplanır.Böcek
CELLSJAVA-42370Yanlış Köprüler ve PDF içeriğiBöcek
CELLSJAVA-42395İşleme - Grafik görüntüsü doğru değilBöcek
CELLSJAVA-42393Excel’i PDF’ye dönüştürürken kategori ekseni etiketleri eksikBöcek
CELLSJAVA-42384Excel PDF’ye dönüştürüldüğünde Negatif Çubukların Rengi doğru değilBöcek
CELLSJAVA-42378setCrossAt() kullanılırken Excel PDF’e dönüştürülürken çubuk rengi değiştiBöcek
CELLSJAVA-42377Grafikteki ana eksen birimlerinin değeri yanlış döndürülüyorBöcek
CELLSJAVA-42364Pdf’ye dışa aktarıldığında hücre aralığındaki veri etiketleri gelmiyorBöcek
CELLSJAVA-42359Çubuk Değerleri 100 olan bir Seri için Eksik Veri EtiketleriBöcek
CELLSJAVA-42314Grafik PNG çıktısında BoşBöcek
CELLSJAVA-42313Grafik PDF çıktısında BoşBöcek
CELLSJAVA-42374Aspose Cells tarafından yanlış ayrıştırılan karakter referanslarıBöcek
CELLSJAVA-42373Çalışma kitabının kopyalanması ve ardından kaydedilmesi, çıktı Excel dosyasını bozarBöcek
CELLSJAVA-42392İstisna “com.aspose.cells.CellsException: bilinmeyen excel içeriği!” şifrelenmiş bir Excel dosyasının başlatılması hakkındaİstisna
CELLSJAVA-42307İstisna: HTML dosya biçimine dönüştürülürken “satır dizini pivot tablo raporunun içinde olmamalıdır” oluştuİstisna
CELLSJAVA-42285İstisna: Çalışma sayfasında HTML dosya biçimine dönüştürülecek bir PivotTable varsa “Satır dizini negatif olamaz” oluştuİstisna
CELLSJAVA-42318Çalışma Kitabı’nı açmaya çalışırken bir istisna atılıyorİstisna
CELLSJAVA-42311İstisna: ODS dosyasını Aspose.Cells API’leri aracılığıyla açarken “java.lang.NullPointerException”İstisna
CELLSJAVA-42302Kaynak Excel dosyasından Çalışma Kitabı örneği oluşturmaya ilişkin NullPointerExceptionİstisna
CELLSJAVA-42340“Thread-2” ileti dizisinde istisna java.lang.OutOfMemoryError: GC ek yükü sınırı aşıldıİstisna
CELLSJAVA-42334OutputFileStream kullanılırken “ZipFile için Hata” istisnası atılıyorİstisna
CELLSJAVA-42326com.aspose.cells.CellsException: Excel dosyasını açarken geçersiz parolaİstisna
CELLSJAVA-42357Bir Excel dosyasını HTML biçiminde kaydederken istisna oluşuyorİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for Java numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Enum StyleModifyFlag.RelativeIndent ekler

Göreli girintiyi temsil eder.

TextureFill.IsTiling özelliğini ekler

Resmin doku olarak döşenip döşenmediğini belirtir.

GlobalizationSettings.GetBooleanValueString()/GetErrorValueString() yöntemlerini ekler

Biçimlendirme/oluşturma sırasında hücrenin Boole değeri ve hata değeri için özel görüntü dizesi değeri alır.

Eski ValidationCollection.Add() yöntemini kaldırır

Bunun yerine ValidationCollection.Add(CellArea) yöntemini kullanın.

PdfSaveOptions.CheckWorkbookDefaultFont özelliğini ekler

Yazı tipinin doğru ayarlanmadığı karakterleri göstermek için öncelikle çalışma kitabının varsayılan yazı tipinin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.

ImageOrPrintOptions.CheckWorkbookDefaultFont özelliği ekler

Yazı tipinin doğru ayarlanmadığı karakterleri göstermek için öncelikle çalışma kitabının varsayılan yazı tipinin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.

FileFormatType.Numbers, LoadFormat.Numbers ve SaveFormat.Numbers numaralandırmasını ekler

Apple Inc/ tarafından Numbers elektronik tablo dosya biçimini temsil eder.

Worksheet.AdvancedFilter() yöntemini ekler

Karmaşık ölçütler kullanarak verileri filtreler.

WorkbookSettings.SignificantDigits özelliğini ekler

Anlamlı basamak sayısını alır ve ayarlar.

Validation.AreaList özelliğini geçersiz kılar ve Validation.Areas özelliğini ekler

Veri doğrulama ayarlarını içeren tüm alanı alır.

PageSetup.IsAutomaticPaperSize özelliğini ekler

Kağıt boyutunun otomatik olup olmadığını gösterir.

FontSettingCollection.Replace() yöntemini ekler

Şeklin metnini değiştirir.

Cells.importResultSet(ResultSet rs, int rowIndex, int columnIndex, ImportTableOptions seçenekleri)/Cells.importResultSet(ResultSet rs, String startCell, ImportTableOptions seçenekleri) ekler

ResultSet’i daha fazla seçenekle içe aktarmayı destekler.

HtmlSaveOptions.IsExportComments özelliğini ekler

Dosyayı HTML’e kaydederken yorumların dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir, varsayılan değer yanlıştır.

HtmlSaveOptions.DisableDownlevelRevealedComments özelliğini ekler

Dosyayı HTML’e dışa aktarırken Alt düzey tarafından açıklanan koşullu yorumların devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirtir, varsayılan değer yanlıştır.

CustomImplementationFactory sınıfını ekler

Kullanıcının, bazı özel durumlar için bazı özel uygulamalarla bileşenin yeteneğini genişletmesi/geliştirmesi için API sağlar. Şu anda desteklenen özel bir uygulama yok for Java sürümü.

CellsHelper.CustomImplementationFactory özelliğini ekler

Hücre bileşeni tarafından kullanılan CustomImplementationFactory örneğini alır/ayarlar.

Workbook.AddDigitalSignature(DigitalSignatureCollection digitalSignatureCollection) yöntemini ekler

Halihazırda imzalanmış bir OOXML elektronik tablo dosyasına (Excel2007 ve sonrası) dijital imza ekler.

ImageOrPrintOptions.OutputBlankPageWhenNothingToPrint özelliği ekler

Yazdırılacak bir şey olmadığında boş bir sayfa çıktısı alınıp alınmayacağını belirtir.

HTMLLoadOptions.LoadStyleStrategy özelliğini ekler

Dize değerini sayıya veya DateTime’a dönüştürürken ayrıştırılmış değerler için stil uygulama stratejisini gösterir.

AbstractCalculationMonitor sınıfını ekler

Kullanıcıların formül hesaplamasının ilerlemesini izlemesi için API’ler sağlar.

CalculationOptions.CalculationMonitor özelliğini ekler

Kullanıcının, formül hesaplamasının ilerlemesini izlemek için özel uygulama sağlamasına izin verir.

Enum GridlineType ekler

Kılavuz çizgisi Türünü numaralandırır.

ImageOrPrintOptions.GridlineType özelliğini ekler

Kılavuz çizgisi türünü alır veya ayarlar.

PdfSaveOptions.GridlineType özelliği ekler

Kılavuz çizgisi türünü alır veya ayarlar.

Name.GetRanges(bool) ve Name.GetRange(bool) yöntemlerini ekler

Çoğunlukla, mutlak referanslara sahip adlandırılmış aralıklar gibi basit Name nesneleri için, adın referansının tekrar tekrar hesaplanması gerekmez. Dolayısıyla, GetRanges(false)/GetRange(false), ilgili aralık(lar) alınırken Name nesnesini yeniden hesaplamaz ve bu nedenle, bu yöntemler tekrar tekrar çağrılırsa performans önemli ölçüde iyileştirilebilir.

PdfBookmarkEntry.DestinationName özelliğini ekler

Hedefin adını alır veya ayarlar. Varış noktası adı ayarlanırsa, varış noktası bu adla adlandırılmış bir varış noktası olarak tanımlanacaktır.

DataSorter.AddKey() yöntemini ekler

Özel sıralama listesiyle sıralanmış sütun dizini ve sıralama düzeni ekler.

Picture.Copy() yöntemini ekler

Ayarları başka bir resimden kopyalar.

Shape.ToFrontOrBack() yöntemini ekler

Şekli öne getirir veya arkaya gönderir.

Enum ConnectionDataSourceType.Table ekler

Bağlantının veri kaynağı olarak tabloyu temsil eder.

PageSetup.SetFitToPages() yöntemini ekler

Çalışma sayfasının yazdırıldığında ölçekleneceği sayfa sayısını ayarlar.

PdfSaveOptions.StreamProvider özelliğini ve ResourceLoadingType numaralandırmasını ekler

Dış kaynak yükleme türünü alır ve ayarlar.

VbaModuleCollection.AddDesignerStorage() ve GetDesignerStorage() yöntemlerini ekler

VBA projesinin tasarımcı depolamasını alır ve ayarlar.