Aspose.Cells for Android via Java 18.3 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42493Çalışma kitabı özelliklerinin dışa aktarılıp aktarılmayacağına karar vermek için bir seçenek sağlayınYeni özellik
CELLSJAVA-42491Belge özelliklerinin dışa aktarılıp aktarılmayacağına karar vermek için bir seçenek sağlayınYeni özellik
CELLSJAVA-42498Grafik sayfası için bir PdfBookmarkEntry oluşturunYeni özellik
CELLSJAVA-42509Çalışma kitabını yüklerken tanımlanmış adları filtrelemek için LoadDataFilterOptions.NAMES sabitini ekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-42519PdfSaveOptions.DrawObjectEventHandler, ImageOrPrintOptions.DrawObjectEventHandler gibi gereklidirYeni özellik
CELLSJAVA-42543Excel dosyasına gömülü Paket Nesneleri için ayarlanabilen etiket adını ayıklayınYeni özellik
CELLSJAVA-42510Filtre uygulandığında Microsoft Excel 2013 ve 2016’da çok yavaş filtreleme gözlemleyinArtırma
CELLSJAVA-42464Tüm ActiveX denetimleri için gerekli düzeltmeArtırma
CELLSJAVA-42490Excel dosyasını HTML’e dışa aktarırken kullanılmayan stilleri hariç tutun (üst sorun kimliği: CELLSJAVA-42471)Artırma
CELLSJAVA-42529DrawObjectEventHandler aracılığıyla çalışma sayfası şekillerini belirlemeArtırma
CELLSJAVA-42558Yatay kategori ekseni etiket öğelerine erişilemiyorArtırma
CELLSJAVA-42473Görüntülerin bazı bölümleri kesik veya eksik ve orijinal kaynak görüntülerle eşleşmiyorBöcek
CELLSJAVA-42469Görüntü, PDF çıktısındaki şekilden dışarı çıkıyorBöcek
CELLSJAVA-42461HTML çıktısında öğe şekli yanlışBöcek
CELLSJAVA-42495Excel’den Html’ye - Metni kaydırma yoksayılırBöcek
CELLSJAVA-42489XLSB dosyası açıldıktan ve kaydedildikten sonra bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-42487HTML çıktı tutarsızlığı - Boşluklarla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-42471HTML’e kaydederken dahil edilen alakasız verilerBöcek
CELLSJAVA-42467XLSB, yeniden kaydettikten sonra bozulduBöcek
CELLSJAVA-4248815 basamaklı sayılar MS Excel’dekilerle eşleşmiyorBöcek
CELLSJAVA-42499PDF çıktısı (Aspose.Cells’e göre) MS Excel tarafından oluşturulan PDF ile karşılaştırılırken kenar boşlukları ve düzen farklılıklarıBöcek
CELLSJAVA-42486Özellik Java’de çalışmıyor - ResultSetBöcek
CELLSJAVA-42497Sheet1 şekilleri kayboluyor ve Sheet2’deki Yıldızlar yuvarlanıyorBöcek
CELLSJAVA-42512Geçersiz kodlama - Excel dosyası yüklenirken istisna oluşuyorBöcek
CELLSJAVA-42507Makro ve İletişim Sayfaları normal çalışma sayfaları olarak algılanırBöcek
CELLSJAVA-42503MS Excel, XLS dosyasının tekrar kaydedilmesine izin vermiyorBöcek
CELLSJAVA-42502Aspose.Cells, verileri doğru şekilde filtrelemiyor, bunun yerine tüm satırları gizliyorBöcek
CELLSJAVA-42552HTML çıktısı Excel ile eşleşmiyorBöcek
CELLSJAVA-42536Aspose.Cells API’leri tarafından açıldıktan/kaydedildikten sonra bozulan Excel dosyalarıBöcek
CELLSJAVA-42513Bir aralık için HTML çıktısında her satırın sonuna fazladan sütunlar geliyorBöcek
CELLSJAVA-42542Excel dosyası bozuk ve kaydettikten sonra bazı hücreler değiştiBöcek
CELLSJAVA-42524Hesaplama hataları, KD020 adlı gizli sayfada mevcuttur.Böcek
CELLSJAVA-42514ResultSet çalışma sayfasına aktarılırken ImportTableOptions.setInsertRows() çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-42505Excel dosyasını GridWeb’e aktarırken hücrelere (şablon dosyasındaki) eklenen yorumlar gösterilmezBöcek
CELLSJAVA-42520ImageOrPrintOptions.DrawObjectEventHandler tarafından bildirilen tutarsız hücre koordinatlarıBöcek
CELLSJAVA-42518PDF çıktısında satırların kenarları yanlış hizalanmışBöcek
CELLSJAVA-42561Excel grafiğinin PNG çıktısında X Ekseni ölçeği yanlışBöcek
CELLSJAVA-42556PDF çıktısında grafiğin işlenmesi doğru değilBöcek
CELLSJAVA-42547XLSX’i ODS’e dönüştürürken tablo Kırmızı X ile değiştirilirBöcek
CELLSJAVA-42546ODS’i XLSX’e dönüştürürken görüntüler kaybolduBöcek
CELLSJAVA-42538Özellikler XLS ve XLSX dosyalarından çıkarılmazBöcek
CELLSJAVA-42534XLS’i XLSB’e kaydetmek allowEditRanges’i kaldırırBöcek
CELLSJAVA-42533SmartArt şekli metni ayıklanırken “NullPointerException” istisnası oluştuBöcek
CELLSJAVA-42532Makale Kodu - WorkbookSetting.StreamProvider kullanarak Harici Kaynakları Kontrol Etme - çalışmıyor for JavaBöcek
CELLSJAVA-42525Makale Kodu - Verileri Çalışma Sayfasına Aktarırken Formül Alanlarını Belirtin - çalışmıyor for JavaBöcek
CELLSJAVA-42521Gömülü dosya adındaki (başlık) Çince karakterler not defterinde iyi görüntülenmiyorBöcek
CELLSJAVA-42545Bir ODS dosyası yüklenirken “ReadElementString yalnızca içerik basit veya boş olduğunda çağrılabilir” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42500MS Excel dosyası yüklenirken NullPointerException oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-42526Cell B4-Geçersiz formül hatası - formül ayarında istisna oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-42522Aspose.Cells aracılığıyla dosyayı açarken ArrayIndexOutOfBoundsExceptionİstisna
CELLSJAVA-42517Bir ODS dosyası yüklenirken “com.aspose.cells.CellsException: Geçersiz formül:” istisnasıİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

LoadOptions.ParsingPivotCachedRecords özelliğini ekler

Dosya yüklenirken pivot önbelleğe alınan kayıtların ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağını belirtir.Varsayılan değer false’tur.Yalnızca Excel Xlsx, Xltx, Xltm, Xlsm ve Xlsb dosya biçimleri için geçerlidir.

HtmlSaveOptions.ExcludeUnusedStyles özelliğini ekler

Kullanılmayan stillerin hariç tutulup tutulmadığını gösterir. Varsayılan değer false’tur. HTML veya Mht dosyasını Excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun.

HtmlSaveOptions.ExportDocumentProperties özelliğini ekler

Belge özelliklerinin dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Varsayılan değer true’dur. HTML veya Mht dosyasını Excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun.

HtmlSaveOptions.ExportWorksheetProperties özelliğini ekler

Çalışma sayfası özelliklerinin dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Varsayılan değer true’dur. HTML veya Mht dosyasını Excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun.

HtmlSaveOptions.ExportWorkbookProperties özelliğini ekler

Çalışma kitabı özelliklerinin dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Varsayılan değer true’dur. HTML veya Mht dosyasını Excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun.

PivotTable.GetChildren() yöntemini ekler

Veri kaynağı olarak bu PivotTable verilerini kullanan alt Pivot Tabloları alır.

LoadDataFilterOptions.DefinedNames numaralandırmasını ekler

Şablon dosyası yüklenirken tanımlı Name nesnelerinin yüklenip yüklenmediğini gösterir.

LoadDataFilterOptions.Formula enum davranışını değiştirir

Daha eski sürümlerde, formülleri yüklerken her zaman tanımlı Ad nesnelerini yükleriz. Şimdi, tanımlanmış Name nesneleri için açıkça ayrı bir numaralandırma sağlıyoruz, bu nedenle, Tanımlı İsim nesnelerinin yüklenip yüklenmeyeceğinden bağımsız olarak, Formül sıralaması yalnızca formüllerin şimdi yüklenmesi gerektiğini gösterecektir. Bununla birlikte, bir şeye dikkat edilmelidir, yaygın olarak tanımlanan Ad nesneleri formüller tarafından kullanılır, kullanıcı yalnızca formülleri yükler ve tanımlanmış Ad nesnelerini yüklemezse, bu Adlara atıfta bulunan hücre formülü bozulur ve İstisnaya neden olabilir. Bu nedenle, genellikle kullanıcı formülleri yüklemek isterse, tanımlı Name nesneleri de yüklenmelidir. Ancak kullanıcı, formülleri yüklemeden yalnızca tanımlı Ad nesnelerini yükleyebilir.

SheetType.Dialog numaralandırması ekleyin

İletişim sayfasını temsil eder.

WorkbookSettings.MaxRowsOfSharedFormula özelliğini ekler

Paylaşılan formülün maksimum satır sayısını alır ve ayarlar. Paylaşılan formülün toplam satır sayısı ondan büyükse, paylaşılan formül birkaç paylaşılan formüle bölünecektir.

WorkbookSettings.StreamProvider özelliğini ekler

Dış kaynak için akış sağlayıcısını alır ve ayarlar.

ShapeTextAlignment.IsAutoMargin özelliğini ekler

Metin çerçevesinin kenar boşluğunun otomatik olup olmadığını gösterir.

ImportTableOptions.IsFormulas özelliğini ekler

Veri tablosundaki hangi sütunun formül olarak içe aktarılması gerektiğini temsil eder.

HtmlSaveOptions.ExportSimilarBorderStyle özelliğini ekler

Kenarlık stili tarayıcılar tarafından desteklenmediğinde benzer kenarlık stilini dışa aktarmanın olup olmadığını gösterir. HTML veya MHT dosyasını Excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun. Varsayılan değer yanlıştır.

Axis.AxisLabels özelliğini ekler

Chart.Calculate() yöntemini çağırdıktan sonra eksenin etiketlerini alır.

ChartType.Map numaralandırması ekler

Harita grafiğini temsil eder.

OleObject.Label özelliği ekler

Bağlantılı Ole Nesnesinin görüntü etiketini alır ve ayarlar.

BuiltInDocumentPropertyCollection.DocumentVersion özelliğini ekler

Dosyanın sürümünü temsil eder.

StyleFlag.QuotePrefix sıralamasını ekler

Stilin QuotePrefix özelliğinin uygulanıp uygulanmadığını gösterir.

DialogBox sınıfını ekler

İletişim kutusu sayfasını temsil eder.

PdfSaveOptions.DrawObjectEventHandler özelliğini ekler

İşleme sırasında DrawObject ve Bound almak için DrawObjectEventHandler’ı alır ve ayarlar.

DrawObject.Shape özelliğini ekler

Oluştururken ilgili Şekli alır.