Aspose.Cells for Android via Java 18.6 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42523Aspose.Cells API’lerinde Bouncy Castle’ın FIPS uyumlu sürümünü kullanınYeni özellik
CELLSJAVA-42550Her çalışma kitabının kendi özel (özel) yazı tipi kümesi varken PDF’e eşzamanlı dönüştürmeYeni özellik
CELLSJAVA-42339Aspose.Cells API’leri aracılığıyla Pivot Tablo raporunda özel veri sıralaması uygulayınYeni özellik
CELLSJAVA-42625MS Excel özelliği ‘İzleme Penceresi’nin uygulanmasıYeni özellik
CELLSJAVA-42612SmartArt dişli türünden metin çıkarılamıyorYeni özellik
CELLSJAVA-42572Formül 8192’den fazla karakter içermemelidirArtırma
CELLSJAVA-42569XLS’deki Grafiğin yatay kategori ekseni etiketleri öğelerine erişilemiyorArtırma
CELLSJAVA-42580Dil belgesi özelliğini al/ayarlaArtırma
CELLSJAVA-42565Ön plan rengi - Arka plan rengi - Dolgu rengi - İki bağımsız değişken alan tek bir yöntem kullanınArtırma
CELLSJAVA-42528“<Font>” geçerli bir HTML5 ve kendi kendine kapanan etiket değil ve web tarayıcıları içeriğini yanlış tanıtıyorArtırma
CELLSJAVA-42413SVG görüntü türünü Aspose.Cells ile çalışma sayfası hücrelerine ekleyinArtırma
CELLSJAVA-42594XLAM’in LoadFormat ve FileFormatType’ını AlgılaArtırma
CELLSJAVA-42646İstisna: Name.getRefersTo() üzerinde “FormulaBuild Bilinmeyen formül belirteci 0”Artırma
CELLSJAVA-42645İstisna: Cell.getFormula() üzerinde “FormulaBuild More token in stack…”Artırma
CELLSJAVA-42516Aspose.Cells geçersiz bir formülü kabul eder ve düzeltirArtırma
CELLSJAVA-42551Çıktıda bazı şekiller doğru değil PDFBöcek
CELLSJAVA-42578Excel HTML’e kaydedilirken koşullu biçimlendirme kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-42571HTML çıktısı, MS-Excel ile eşleşmiyorBöcek
CELLSJAVA-42553HTML’e aktarıldıktan sonra, adlandırılmış alana olan bağlantılar yanlışBöcek
CELLSJAVA-42530Pivot Tablolar ve ilgili Grafikler doğru Tarih biçimine sahip değilBöcek
CELLSJAVA-42527Grafikte x ekseninde birçok değer var ve değerler birbiri üzerine biniyorBöcek
CELLSJAVA-42581Aspose.Cells, A2 hücresinin yanlış değerini döndürürBöcek
CELLSJAVA-42583XML haritası düzgün tablo oluşturmuyorBöcek
CELLSJAVA-42577Belirli bir grafik için DataPoint.getYValue() yöntemini kullanarak değerleri (0 için 0 ve boş için boş) alma/çıkarmaBöcek
CELLSJAVA-42566MS Excel grafiğinde altyazıların (gösterge girişleri) ters çevrilmesiBöcek
CELLSJAVA-42560Excel Grafiğinin PNG çıktısında oklar eksikBöcek
CELLSJAVA-42508Java ‘Shape.toImage’ yöntemi, .NET’deki aynı yöntemle farklı çalışırBöcek
CELLSJAVA-42573Aspose.Cells Bir Metin Kutusu için 18.3 döndürme EXCEL için çalışmıyor_97_TO_2003 kaydetme biçimiBöcek
CELLSJAVA-42570Excel dosyasını işleyip kaydettikten sonra TextBox içinde boş yeni bir satır görünüyorBöcek
CELLSJAVA-42604Şablon dosyasını açtıktan/kaydettikten sonra Pivot Tablonun biçimlendirmesi ve davranışı değiştiBöcek
CELLSJAVA-41918Elektronik tablo (XLS), basit yükleme ve kaydetme işleminden sonra bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-42616Aspose.Cells, Iterator.hasnext() işlevini iki kez çağırırken yineleyici arabirimini bozuyorBöcek
CELLSJAVA-42607Belge özellikleri ayıklanırken özellik değerleri bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-42601Filigran eklendikten sonra çalışma kitabı bozukBöcek
CELLSJAVA-42600Aynı kod yeni sürümlerde daha yavaş çalışırBöcek
CELLSJAVA-42598Özellikler, şablon dosyasında ayıklanmıyorBöcek
CELLSJAVA-42589Bir hücreye HTML eklerken NullPointerExceptionBöcek
CELLSJAVA-41414XLSX dosyası yeniden kaydedildiğinde satırlar grafikten kaybolduBöcek
CELLSJAVA-42636Bazı çizim şekilleri, Excel’de yanlış bir şekilde HTML oluşturmaya kaydırıldı veya işlendiBöcek
CELLSJAVA-42627CELLSJAVA-42619 Smart Art görüntüleri doğru şekilde çıkarılamıyorBöcek
CELLSJAVA-42618Şekil, Excel’deki verileri kapsayacak şekilde HTML işlemeye kaydırıldıBöcek
CELLSJAVA-42628Formüllerin hesaplanması yanlış, örneğin #DIV/0! hatalarBöcek
CELLSJAVA-42615Cell A3 formatı çıktıda doğru değil HTMLBöcek
CELLSJAVA-42621Bir Excel dosyasından PDF dosyası oluşturulurken düşük performansBöcek
CELLSJAVA-42620XLSX - TIFF - istisna NoClassDefFoundErrorBöcek
CELLSJAVA-42599Excel dosyası PDF’ye dönüştürüldüğünde görüntüler kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-42630Chart.calculate yöntemi OutOfMemoryError’a neden oluyorBöcek
CELLSJAVA-42623Excel dosyasını PDF dosya biçimine dönüştürürken bellek artarBöcek
CELLSJAVA-42592Karakterler () yöntemi nedeniyle Grafik Başlığında yazı tipi boyutu değiştiBöcek
CELLSJAVA-41860XLS yeniden kaydedilirken gölge efekti değiştiBöcek
CELLSJAVA-42654Excel’den PDF’e dönüştürme - dönüştürme hiçbir zaman tamamlanmazBöcek
CELLSJAVA-42647Yorum şekli için alternatif metin alınamıyor veya ayarlanamıyorBöcek
CELLSJAVA-42644Aspose.Cells, bir Elektronik Tablo ML dosyasını (xml) kendiliğinden kapanan Stiller etiketiyle PDF’e dönüştürürken takılıyorBöcek
CELLSJAVA-42632SmartArt şekli için alternatif metin ayarlanamıyorBöcek
CELLSJAVA-42631getFirstVisibleRow() ve getFirstVisibleColumn() geçersiz indeksler döndürüyorBöcek
CELLSJAVA-42624Yeniden kaydettikten sonra kodlanmış simgeler ("%5c" gibi) içeren köprülerin kodu çözülürBöcek
CELLSJAVA-42563Bir XLSX dosyasını dijital olarak imzalarken “java.lang.NullPointerException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42602Hafif modda hücreleri birleştirirken “IndexOutOfBoundsException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42610Bir XLS dosyası yüklenirken “java.lang.IllegalStateException: Geçersiz kodlama: null” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42608ArrayIndexOutOfBoundsException bir Excel dosyasını açarken oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-42596Bir Excel dosyasını açarken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-42595Bir Excel dosyasını açarken “java.io.IOException: Dosya bozuk” hatası oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-42591Bir Excel dosyası yüklenirken “com.aspose.cells.CellsException: Geçersiz formül”İstisna
CELLSJAVA-42638Cell.getDisplayStringValue(), java.lang.NullPointerException’ı atarİstisna
CELLSJAVA-42652Java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException, bir XLS dosyası yüklenirken oluştuİstisna
CELLSJAVA-42650İstisna: XLS dosyası yüklenirken “Geçersiz kodlama: boş”İstisna
CELLSJAVA-42649İstisna: XLS dosyası yüklenirken “HPageBreaks sayısı 1024’ten büyük olamaz”İstisna
CELLSJAVA-42648İstisna: Picture.getData()‘da “Görüntü verileri okunamadı”İstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

HtmlCrossType enum için yeni öğe “CrossHideRight” ekler

HTML çapraz dizeyi görüntüler ve metin üst üste geldiğinde sağ diziyi gizler.

LoadFormat, SaveFormat ve FileFormatType numaralandırmaları için yeni öğe “TSV” ekler

“TabDelimited” ile aynı olan bir TSV(Sekmeyle ayrılmış değerler) dosyasını temsil eder.

Enum ImageType ekler

Görüntünün türünü temsil eder.

MsoTextFrame.RotateTextWithShape ve ShapeTextAlignment.RotateTextWithShape özelliklerini ekler

Metnin şekille birlikte dönüp dönmediğini gösterir.

OleObject.ImageType ve Picture.ImageType özelliklerini ekler

Resmin resim formatını alır.

Eski OleObject.ImageFormat ve Picture.ImageFormat özellikleri

Bunun yerine OleObject.ImageType ve Picture.ImageType özelliklerini kullanın.

Aşırı yükleme AutoFilter.Refresh (System.Boolean) yöntemi ekler

Tüm gizli satırların dizinlerini alır ve otomatik filtreyi yeniler.

Aşırı yük Cell.GetHtmlString(System.Boolean) yöntemini ekler

Bu hücrede veri ve bazı biçimleri içeren HTML dizesini alır.

BuiltInDocumentPropertyCollection.Language özelliğini ekler

Dosyanın dilini alır ve ayarlar.

Style.SetPatternColor(Aspose.Cells.BackgroundType,System.Drawing.Color,System.Drawing.Color) ekler

Hücrenin desenini ve rengini ayarlar

ChartPoint.XValueType özelliği ekler

Grafik noktasının X değer türünü alır.

ChartPoint.YValueType özelliğini ekler

Grafik noktasının Y değer türünü alır.

Enum PageLayoutAlignmentType ekler

Sayfa düzeni hizalama türlerini temsil eder.

Chart.ToPdf(System.IO.Stream,System.Single,System.Single,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType) yöntemini ekler

Grafiğin PDF’ini istenen sayfa boyutuyla oluşturur ve bir akışa kaydeder.

Chart.ToPdf(System.String,System.Single,System.Single,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType,Aspose.Cells.PageLayoutAlignmentType) yöntemini ekler

Grafiğin PDF’ini istenen sayfa boyutunda oluşturur ve bir dosyaya kaydeder.

PdfSaveOptions.OutputBlankPageWhenNothingToPrint özelliği ekler

Yazdırılacak bir şey olmadığında boş bir sayfa çıktısı alınıp alınmayacağını belirtir.

Cell.IsInTable/IsInArray’in yerine yeni özellikler Cell.IsTableFormula/IsArrayFormula ekler

Bir hücrenin tablo formülünün mü yoksa dizi formülünün parçası mı olduğunu gösterir. Eski isimler belirsizlik yaratır, bu yüzden onları geçersiz kıldık ve yenilerini sağladık.

IndividualFontConfigs sınıfını ekler

Her çalışma kitabı nesnesi için Yazı Tipi yapılandırmalarını temsil eder.

LoadOptions.FontConfigs özelliğini ekler

Bireysel yazı tipi yapılandırmalarını alır ve ayarlar.

Eski FontSetting.ShapeFont özelliğini siler

Bunun yerine FontSetting.TextOptions özelliğini kullanın.

OoxmlCompliance enum ve WorkbookSettings.Compliance özelliğini ekler

Strict Open Xml Elektronik Tablosunu destekler.

GroupShape.Ungroup() yöntemini ekler

Şekillerin grubunu çözer.

MsoFormatPicture.Gamma özelliğini ekler

Resmin gammasını alır ve ayarlar.

TextOptions.FarEastName ve TextOptions.LatinName özelliğini ekler

Yazı tipinin Uzak Doğu ve Latin adını alın ve ayarlar.

Slicer, SlicerCollection, SlicerCache, SlicerCacheItem ve SlicerCacheItemCollection sınıflarını ekler

Bu API’ler, dosyada Dilimleyici oluşturmak ve değiştirmek için kullanılır.

SlicerCacheItemSortType ve SlicerStyleType numaralarını ekler

Bu API’ler, dosyada Dilimleyici oluşturmak ve değiştirmek için kullanılır.

CellWatchCollection ve CellWatch sınıflarını ekler, Worksheet.CellWatches özelliğini ekler

Cell İzleme Öğesini ‘izleme penceresi’ne ekler.

CustomXmlShape sınıfını ve MsoDrawingType.CustomXml sıralamasını ekler

Özel xml şeklinin korunmasını destekler.

MsoDrawingType.SmartArt numaralandırmasını ekler

Akıllı sanat şekli türünü temsil eder.

Font.SchemeType özelliğini ve FontSchemeType numaralarını ekler

Yazı tipinin şema türünü alır ve ayarlar.

CustomXmlPart.ID özelliğini ekler

Özel xml bölümünün kimliğini alır ve ayarlar.

CustomXmlPartCollection.SelectByID() yöntemini ekler

Kimliğe göre Özel xml bölümünü alır.

Range.Address, Range.CellCount, EntireColumn, Range.EntireRow ve Range.GetOffset(System.Int32,System.Int32) ekler.

İşleme aralığı için geliştirme.

WorkbookRender.ToImage() yöntemini aşırı yükler

Çalışma kitabını sayfa dizinine göre resme dönüştürür.

Legend.LegendEntriesLabels() yöntemini ekler

Chart.Calculate() yöntemini çağırdıktan sonra gösterge girişlerinin etiketlerini alır.

CustomFilter.SetCriteria(FilterOperatorType filterOperator, nesne ölçütleri) yöntemini ekler

Filtre kriterlerini ayarlar.

Formülleri yerel ayara bağlı biçimde almayı/ayarlamayı desteklemek için yeni API’ler sağlar (Microsoft Interop’un FormulaLocal işlevi)

Cell.GetFormula(bool isR1C1, bool isLocal) Cell.SetFormula(dize formülü, bool isR1C1, bool isLocal, nesne değeri) Name.GetRefersTo(bool isR1C1, bool isLocal) Name.SetRefersTo(string referenceTo, bool isR1C1, bool isLocal) FormatCondition.GetFormula1(bool isR1C1, bool isLocal) FormatCondition.SetFormula1(dize formülü, bool isR1C1, bool isLocal) FormatCondition.GetFormula2(bool isR1C1, bool isLocal) FormatCondition.SetFormula2(dize formülü, bool isR1C1, bool isLocal) FormatCondition.GetFormula1(bool isR1C1, bool isLocal, int satır, int sütun) FormatCondition.GetFormula2(bool isR1C1, bool isLocal, int satır, int sütun) GlobalizationSettings.GetTableRowTypeOfHeaders() GlobalizationSettings.GetTableRowTypeOfData() GlobalizationSettings.GetTableRowTypeOfAll() GlobalizationSettings.GetTableRowTypeOfTotals() GlobalizationSettings.GetTableRowTypeOfCurrent() GlobalizationSettings.GetErrorValueString(dize hatası) GlobalizationSettings.GetBooleanValueString(bool bv) GlobalizationSettings.GetLocalFunctionName(string standardName) GlobalizationSettings.GetStandardFunctionName(dize yerelAdı) GlobalizationSettings.GetLocalBuiltInName(dize standartAdı) GlobalizationSettings.GetStandardBuiltInName(dize yerelAdı) GlobalizationSettings.ListSeparator GlobalizationSettings.RowSeparatorOfFormulaArray GlobalizationSettings.ColumnSeparatorOfFormulaArray