Aspose.Cells for Android via Java 18.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42680Pivot Tablo Şeridini Devre Dışı BırakYeni özellik
CELLSJAVA-42568ODS dosyasında çalışma kitabını ve çalışma sayfasını koruyunYeni özellik
CELLSJAVA-42668Sınıf stilini kullanırken birden çok değeri destekleyin (Bağlantılı: CELLSJAVA-42635)Artırma
CELLSJAVA-42627Smart Art görüntüleri doğru şekilde çıkarılamıyor - Şekilden görüntüye dönüştürme (CELLSJAVA-42619)Artırma
CELLSJAVA-42677XLSX dosya işleminin kaydedilmesinde kesinti sorunuArtırma
CELLSJAVA-42687Diğer sayfadan referans verildiğinde köprü çalışmıyorArtırma
CELLSJAVA-42672Çıktı PDF belgesi çok büyükBöcek
CELLSJAVA-42671Çıkış Excel dosyasını MS Excel Japonca sürümünde görüntülerken köprüler sorunuBöcek
CELLSJAVA-42667‘#NUM!’ alınıyor IRR işlevine sahip bir hücre içinBöcek
CELLSJAVA-42658XL4 makroları (XLSM) içeren çalışma kitapları, kaydedildikten sonra bozuluyorBöcek
CELLSJAVA-42656AlternativeText, yorum Metninin değerini döndürürBöcek
CELLSJAVA-42635HTML - XLS - CSS stili yok sayıldıBöcek
CELLSJAVA-41176E-tablo PDF biçimine dönüştürülürken yanlış hizalamaBöcek
CELLSJAVA-42676HTML’den MS Excel dosya biçimine dönüştürülürken tablo verileri yanlış satır ve sütuna kaydırıldıBöcek
CELLSJAVA-41670HTML’e dönüştürülürken Chrome ve FireFox’ta grafiğin görüntü konumu yanlışBöcek
CELLSJAVA-41245Excel dosyası HTML dosya biçimine dönüştürülürken dilimleyici denetimi işlenmezBöcek
CELLSJAVA-42684Oluşturulan görüntüde grafiğin ortasındaki dikey çizgi düzgün çizilmemişBöcek
CELLSJAVA-42682PDF çıktısında negatif baloncuklar için gradyan rengi uygulanmıyorBöcek
CELLSJAVA-42681Grafik kategori başlığı resimde düzgün gösterilmiyorBöcek
CELLSJAVA-42695Birleştirilmiş hücre için yanlış kenarlık stili döndürüldüBöcek
CELLSJAVA-42694Excel dosyasından filigranı okuBöcek
CELLSJAVA-42686Özellik yorumu gereksiz metin içeriyorBöcek
CELLSJAVA-42685“revizyon numarası” özelliği doğru şekilde kontrol edilmediBöcek
CELLSJAVA-41485ODS dosyasındaki makrolar, oluşturulan ODS dosya biçiminde tutulmazBöcek
CELLSJAVA-42715Formüller, Excel dosyasındakiyle aynı şekilde alınmazBöcek
CELLSJAVA-42711PDF’deki grafik Excel şablonundan oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-42710Excel’deki grafikteki yinelenen gösterge öğesi metnini PDF’e dönüştürmeBöcek
CELLSJAVA-42706PDF çıktısı grafik etiketini göstermiyorBöcek
CELLSJAVA-42700Grafik verilerini değiştirdikten sonra şelale grafiği düzgün şekilde oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-42717Cells.deleteRow hatalı çalışıyorBöcek
CELLSJAVA-42716Sınır stili için yanlış değer alındıBöcek
CELLSJAVA-42709Birleştirilmiş hücre için yanlış alt kenarlık stili döndürüldüBöcek
CELLSJAVA-42705Excel, Otomatik Filtreyi ayarladıktan sonra dosya yüklenirken hata veriyorBöcek
CELLSJAVA-42703ODS, PDF’e dönüştürülürken grafik oluşturulmadıBöcek
CELLSJAVA-42702Çalışma sayfasında hücre stilini okuduktan sonra gri kenarlıklar görünüyorBöcek
CELLSJAVA-42699PasteType.VALUES_VE_NUMBER_FORMATS düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-42646İstisna: Name.getRefersTo() üzerinde “FormulaBuild Bilinmeyen formül belirteci0”İstisna
CELLSJAVA-42707Chart.calculate yöntemi OutOfMemoryError’a neden oluyorİstisna
CELLSJAVA-42673Bir Excel dosyası yüklenirken “java.lang.NumberFormatException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42669Çalışma kitabındaki formülleri hesaplarken “java.lang.NullPointerException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42663Chart.calculate(), IndexOutOfBoundsException’ı atarİstisna
CELLSJAVA-42655İstisna: XLS dosyası yüklenirken “Geçersiz kodlama: boş” - IIİstisna
CELLSJAVA-42675HTML dosyası çalışma kitabına yüklenirken ortaya çıkan NumberFormatExceptionİstisna
CELLSJAVA-42689CalculateFormula çağrılırken ortaya çıkan NullPointerException istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42678Çalışma sayfası PNG dosya biçimine dönüştürülürken istisnaİstisna
CELLSJAVA-42411Cell’de hata: E22-Geçersiz formül - MS Excel dosyasını açarken istisnaİstisna
CELLSJAVA-42691XLSX’i HTML’e dönüştürürken NegativeArraySizeExceptionİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

Enum StyleFlag.Alignments ekler

Tüm hizalama ayarlarını temsil eder.

WorkbookSettings.MaxRow ve WorkbookSettings.MaxColumn özelliklerini ekler

Çalışma kitabının maksimum satır ve sütun dizinini alır.

WriteProtection.Author özelliğini ekler

Yazma korumasının yazarını alır ve ayarlar.

PdfSecurityOptions.AccessibilityExtractContent özelliğini ekler

İçeriği kopyalama veya çıkarma izni (engelli kullanıcıların erişilebilirliğini desteklemek için veya başka amaçlar için).

SubtotalSetting sınıfı ekler

Ara toplam ayarını temsil eder.

Cells.RetrieveSubtotalSetting(CellArea) yöntemini ekler

Ara toplam ayarını alır.

Aşırı yükleme Range.ExportDataTable(Aspose.Cells.ExportTableOptions) yöntemini ekler.

Dışa aktarma aralığı seçeneklerini destekler.

WebQueryConnection.IsSameSetting özelliğini ekler ve WebQueryConnection.IsFirstRow özelliğini siler

Bunun yerine WebQueryConnection.IsSameSetting özelliğini kullanın.

WebQueryConnection.IsXmlSourceData özelliğini ekler ve WebQueryConnection.IsSourceData özelliğini siler

Bunun yerine WebQueryConnection.IsXmlSourceData özelliğini kullanın.

Shape.IsEquation özelliği ekler

Şeklin denklem içerip içermediğini gösterir.

Aşırı yükleme Cells.CopyColumns(Int32,Int32,PasteOptions) ve Cells.CopyRows(Int32,Int32,PasteOptions) yöntemini ekler

Satırları ve sütunları kopyalarken yapıştırma seçeneklerini destekler.

Axis.IsAutoTickLabelSpacing özelliğini ekler

Onay işareti aralığının otomatik olup olmadığını gösterir.

CellsHelper.CreateSafeSheetName(string nameProposal)/CreateSafeSheetName(string nameProposal, char replaceChar) yöntemlerini ekler

Geçerli sayfa adı oluşturmak için kullanıcının rahatlığına yönelik yöntemler.

Row.FirstDataCell ekler

Satırdaki ilk boş olmayan hücreyi alır.

MapChartLabelLayout sıralamasını ekler

Harita grafiğinin etiket düzeni türünü temsil eder.

MapChartProjectionType sıralamasını ekler

Harita grafiğinin projeksiyon tipini temsil eder.

MapChartRegionType sıralamasını ekler

Harita grafiğinin bölge türünü temsil eder.

QuartileCalculationType enum ekler

Grafiğin çeyrek hesaplama türünü temsil eder.

Series.LayoutProperties özelliğini ve SeriesLayoutProperties sınıfını ekler

Serinin düzen özelliklerini temsil eder.

TickLabels.IsAutomaticRotation özelliğini ekler

Onay etiketlerinin dönüşünün otomatik olup olmadığını gösterir.

FilterOperatorType.BeginsWith, içerir, EndsWith ve NotContains enum ekler

Metin filtresi işleç türünü temsil eder.

Cell.GetDisplayStyle(bool) yöntemini ekler

Hücrenin görüntü stilini alır.

GlobalizationSettings.GetStandardHeaderFooterFontStyleName(string localFontStyleName) yöntemini ekler

Verilen yerel ayar yazı tipi stili adına göre Üstbilgi/Altbilgi için standart İngilizce yazı tipi stili adını (Normal, Kalın, İtalik) alır.

PdfCustomPropertiesExport sıralaması ekler

CustomDocumentPropertyCollection’ın PDF dosyasına nasıl aktarılacağını belirtir.

PdfSaveOptions.CustomPropertiesExport özelliğini ekler

CustomDocumentPropertyCollection’ın PDF dosyasına aktarılma şeklini belirleyen bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer Yok’tur.

XmlDataBinding sınıfını ekler

Xml Veri Bağlama bilgilerini temsil eder.

ListObject.XmlMap özelliğini ekler

Bu liste için kullanılan bir XmlMap alır.

XmlDataBinding.Url özelliğini ekler

Bu veri bağlamanın kaynak url’sini alır.

XmlMap.DataBinding özelliği ekler

Bu eşlemenin bir XmlDataBinding’ini alır.