Aspose.Cells for Android via Java 19.12 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-41814PivotTable raporundaki belirli alan için özel veri sıralamayı destekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-43032API’lere Validation.addArea (CellArea cellArea, boolean jumpArea) veya Validation.setAreas() yöntemi/aşırı yüklemeleri ekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-42851ODATA bağlantı ayrıntılarını alınYeni özellik
CELLSJAVA-43047HTML’de dışa aktarma için hücreye araç ipucu metni eklemeYeni özellik
CELLSJAVA-42988hesaplaFormula() ile performans sorunuArtırma
CELLSJAVA-43018Aynı çalışma kitabının bazı durumlarını dolaylı olarak değiştirmeden yazdırma alanı aralığını HTML olarak dışa aktarınArtırma
CELLSJAVA-43041Cells.importCSV, “dize değeri 255 karakteri aşamaz” istisnasını atarArtırma
CELLSJAVA-43043Cells.removeDuplicates, büyük veri kümesi için daha fazla zaman alırArtırma
CELLSJAVA-43002XSLB açılırken ZipOutputStream’de beklenmeyen CPU etkin noktasıArtırma
CELLSJAVA-43008Bir çalışma kitabını açarken OLE nesnesini yüklemeyi devre dışı bırakma seçeneğiArtırma
CELLSJAVA-43019Radyal grafik HTML’e uygun şekilde oluşturulmadıBöcek
CELLSJAVA-43027PNG’e dönüştürüldükten sonra, eksenin ölçeklendirmesi farklıdır.Böcek
CELLSJAVA-42474PivotTable, kaynak verileri güncelledikten sonra yenilenmiyor ve bozulmuyorBöcek
CELLSJAVA-43033PDF’e dönüşüm bitmiyor.Böcek
CELLSJAVA-43034Geçersiz Rusça (özel) tarih biçimi çıktısı alındıBöcek
CELLSJAVA-43040LoadFilter gerekli sayfayı dikkate almıyorBöcek
CELLSJAVA-43035Excel dosyası EMF’e dönüştürülürken kenarlıklar kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-43016SheetRender’dan geçersiz sayfa sayısıBöcek
CELLSJAVA-43026Grafiği görüntüye dönüştürdükten sonra Veri Etiketleri stili değiştirir ve değerler aynı değildirBöcek
CELLSJAVA-43038HyperLinks, Cell.setHtmlString() kullanılarak dışa aktarılmıyorBöcek
CELLSJAVA-43039Cell.setHtmlString(), belirli HTML etiketlerini/komut dosyalarını Excel’e aktarmıyorBöcek
CELLSJAVA-41103Pivot tablo verilerinin renklendirilmesi ve biçimlendirilmesi düzgün şekilde oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-43007PDF beklendiği gibi oluşturulmadıBöcek
CELLSJAVA-43025Cell.getStyle.getCustom, Almanca yerel ayarı için yanlış biçim veriyorBöcek
CELLSJAVA-42793Fontwork SmartArt nesnesi, ODS’den XLSX’e dönüştürme sırasında kaybolduBöcek
CELLSJAVA-43020Chart.Calcluate() çağrıldıktan sonra radyal grafik bozukBöcek
CELLSJAVA-43022XLS dosyaları için Şekilden Görüntüye HataBöcek
CELLSJAVA-43046LoadOptions.setParsingFormulaOnOpen(false), getFormula() çağrılırken istenmeyen sonuçlara neden oluyorBöcek
CELLSJAVA-43052Boole değerleri için doğrulama sorunuBöcek
CELLSJAVA-43054Portekizce ayarlarında CSV Merge ile ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-43056Cell.setFormula() harici bağlantılar için güncellenmiyorBöcek
CELLSJAVA-42767Excel’den PDF’e dönüştürme sırasında görüntü kaçırıldıBöcek
CELLSJAVA-42913Katıştırılmış Visio nesneleri, PDF’e yanlış işlendiBöcek
CELLSJAVA-42883Aspose.Cells for Java 95 biçimli dosyadan grafik metni çıkarma sorunuBöcek
CELLSJAVA-42931Ekler/Nesneler Excel95’ten getirilmediBöcek
CELLSJAVA-43051Resim için en boy oranı korunmadıBöcek
CELLSJAVA-43057Çıktı Excel’deki ilk sayfaya başlık resmi eklemeyle ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-43069MS Excel Aspose.Cells ile yeniden kaydedilen dosyayı açarken onarım mesajı veriyor.Böcek
CELLSJAVA-43013Excel dosyasını yüklerken ArrayIndexOutOfBoundsExceptionİstisna
CELLSJAVA-43060Harici veri kaynağı boş olarak ayarlandıktan sonra Workbook.save’de “java.lang.NullPointerException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42923XLS Belgesi yüklenirken istisnalarİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

Cells.RemoveDuplicates() yöntemini ekler

Aralığın yinelenen verilerini kaldırır.

OleObject.FullObjectBin özelliğini ekler

Şablon dosyasındaki tam katıştırılmış ole nesnesi ikili verilerini alır.

ContentTypeProperty.IsNillaable özelliği ekler

Özelliğin null olup olamayacağını gösterir.

WorkbookDesigner.SetDataSource(String,ICellsDataTable) yöntemini ekleyin

Akıllı işaretçi tasarımcısı için veri kaynağını ayarlar.

ImageOrPrintOptions.PageSavingCallback özelliği ekler

Sayfa kaydetme işleminin ilerleyişini kontrol edin/gösterin..

ImageOrPrintOptions.IsFontSubstitutionCharGranularity özelliği ekler

Karakterin yazı tipini yalnızca hücre yazı tipi uyumlu olmadığında değiştirip değiştirmediğini gösterir.

Eski sınıf HTMLLoadOptions’ı kaldırır

Bunun yerine HtmlLoadOptions sınıfını kullanın.

Eski sınıf ODSLoadOptions’ı kaldırır

Bunun yerine OdsLoadOptions sınıfını kullanın.

Eski JSONUtility sınıfını kaldırır

Bunun yerine JsonUtility sınıfını kullanın.

Yöntemleri ekler: Validation.AddArea(CellArea,bool,bool),AddAreas(CellArea[], bool, bool),RemoveAreas(CellArea[])

Performansı göz önünde bulundurarak verilen alan(lar)dan doğrulama ayarları ekler/kaldırır.

Workbook.ImportXml(Akış akışı, dize sayfasıAdı, int satır, int col) yöntemini ekler.

Bir XML dosya akışını çalışma kitabına aktarır.

Workbook.ExportXml(string mapName, Stream stream) yöntemini ekler.

XML verilerini bir akışa aktarın.

HtmlSaveOptions.ExportArea özelliğini ekler

Geçerli etkin Çalışma Sayfasının dışa aktarılan CellArea’sını Alır veya Ayarlar. Bu özniteliği ayarlarsanız, geçerli etkin Çalışma Sayfasının yazdırma alanı çıkarılacaktır. Dosya HTML’e kaydedilirken yalnızca belirtilen alan dışa aktarılacaktır.

Sınıfları ekler: DataMashup,PowerQueryFormula,PowerQueryFormulaCollection,PowerQueryFormulaItem ve PowerQueryFormulaItemCollection

DataMashup’ta bilgi alır.

DBConnection.SeverCommand özelliğini ekler.

PivotTable sunucu tabanlı sayfa alanları kullanımdayken kalıcı olan ikinci bir komut metin dizesi alır ve ayarlar.

CellsHelper.GetTextWidth() yöntemini ekler.

Metnin genişliğini punto birimi cinsinden alır.

Eskimiş DataLabels.BaseField özelliğini siler

Lütfen bunun yerine PivotField.BaseFieldIndex kullanın.

Eski DataLabels.BaseItem özelliğini siler

Lütfen bunun yerine PivotField.BaseItemIndex kullanın.

Eski DataLabels.IsValueShown özelliğini siler

Bunun yerine DataLabels.ShowValue özelliğini kullanın.

Eski DataLabels.IsPercentageShown özelliğini siler

Bunun yerine DataLabels.ShowPercentage özelliğini kullanın.

Eski DataLabels.IsBubbleSizeShown özelliğini siler

Bunun yerine DataLabels.ShowBubbleSize özelliğini kullanın.

Eski DataLabels.IsCategoryNameShown özelliğini siler

Bunun yerine DataLabels.ShowCategoryName özelliğini kullanın.

Eski DataLabels.IsSeriesNameShown özelliğini siler

Bunun yerine DataLabels.ShowSeriesName özelliğini kullanın.

Eskimiş DataLabels.IsLegendKeyShown özelliğini siler

Bunun yerine DataLabels.ShowLegendKey özelliğini kullanın.

LoadOptions.KeepUnparsedData seçeneğini ekler

Seçenek, bir şablon dosyasından yüklendiğinde Çalışma Kitabı için çözümlenmemiş verilerin bellekte tutulup tutulmayacağını belirtir. Kullanıcıların çalışma kitabını tam olarak geri kaydetmeleri gerekmiyorsa, özellikle çalışma kitabının yalnızca bazı özel içeriğini (bir tür LoadFilter aracılığıyla) okumaları gerektiğinde, ayrıştırılmamış verilere artık gerek yoktur ve bu özelliği yanlış olarak ayarlayabilirler. daha iyi performans elde etmek için. Eski sürümler için, Çalışma Kitabını kullanıcı tanımlı LoadFilter ile bir şablon dosyasından yüklerken, performans değerlendirmesi için ayrıştırılmamış veriler tutulmadı. Şimdi bu seçeneği sunuyoruz ve varsayılan değerini doğru yapıyoruz, bu, kullanıcıların LoadFilter kullanma durumlarının performansını etkileyebilir. Öyleyse, kullanıcılar uygulamalarında bu özelliği açıkça yanlış olarak ayarlamalıdır.

LoadDataFilterOptions.Picture seçeneğini ekler

Resmin yüklenip yüklenmeyeceğini belirten seçenek.

LoadDataFilterOptions.OleObject seçeneğini ekler

OleObject’in yüklenip yüklenmeyeceğini belirten seçenek.

LoadDataFilterOptions.Drawing seçeneği ekler

Çizim nesnelerinin (Grafik, Resim, OleObject ve diğer tüm çizim nesneleri dahil) yüklenip yüklenmeyeceğini gösteren seçenek.

Eski LoadDataFilterOptions.Shape seçeneği

Lütfen LoadDataFilterOptions.Shape yerine (LoadDataFilterOptions.Drawing & ~LoadDataFilterOptions.Chart) kullanın.

FormulaParseOptions sınıfını ekler

Formülleri ayarlamak için kullanıcı seçenekleri sağlar.

Yöntemleri ekler: Cell.SetFormula(dize formülü,FormulaParseOptions seçenekleri,nesne değeri),SetArrayFormula(string arrayFormula,int rowNumber,int columnNumber,FormulaParseOptions options),SetSharedFormula(string sharedFormula,int rowNumber,int columnNumber,FormulaParseOptions options)

Formülleri seçeneklerle ayarlar.

Eski yöntemler: Cell.SetFormula(dize formülü,bool isR1C1,bool isLocal,object value),SetArrayFormula(string arrayFormula,int rowNumber,int columnNumber,bool isR1C1,bool isLocal),SetSharedFormula(string sharedFormula,int rowNumber,int columnNumber,bool isR1C1,bool isLocal)

Lütfen bunun yerine FormulaParseOptions ile ilgili yöntemleri kullanın.

FileFormatType.OTP sıralamasını ekler

.OTP dosya biçiminin algılanmasını destekler.

AutoFitterOptions.AutoFitWrappedTextType özelliğini ve AutoFitWrappedTextType numaralandırmasını ekler.

Sarılmış metnin otomatik sığdırma türünü alır ve ayarlar.

EmfRenderSetting sınıfını ekler

EMF meta dosyasını işlemek için ayarlar.

PdfSaveOptions.EmfRenderSetting özelliğini ekler

PDF dosyasına işlenirken EMF meta dosyasının işlenmesi için ayarlar.

ShapeCollection.AddSvg() yöntemini ekler

svg görüntüsü ekler.

WorkbookSettings.QuotePrefixToStyle özelliği ekler

Hücreye dize değeri (tek tırnak işaretiyle başlayan) girilirken Style.QuotePrefix özelliğinin ayarlanıp ayarlanmadığını gösterir

HtmlSaveOptions.AddTooltipText özelliğini ekler

Veriler tam olarak görüntülenemediğinde araç ipucu metni eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Varsayılan değer yanlıştır.