Java 19.3 Sürüm Notları aracılığıyla Android için Aspose.Cells

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-41026Excel 95/5.0 (XLS dosyaları) desteğiYeni özellik
CELLSJAVA-42827MS Excel’e benzer InsertOptions ile satır ekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-42845Bir XLS dosyasını CSV’ye dışa aktarırken boş satırlar için ayırıcılar tutunYeni özellik
CELLSJAVA-42778XLSM yüklenirken “style textRotation 0 ile 180 arasında olmalıdır” istisnasıArtırma
CELLSJAVA-42712Aspose.Cells for Java için JavaDocs’u geliştirinArtırma
CELLSJAVA-42823FontUnderlineType.WORDS kullanmak istisna oluşturuyorArtırma
CELLSJAVA-42846Metin çıkarma sonuçları farklıdırArtırma
CELLSANDROID-85Diğer resimlerin üzerinde şeffaf resimlere sahip olan sayfadan resme dönüştürmede sorunlarBöcek
CELLSJAVA-42290Grafiklerdeki Metin Kutularına eklenen kısa çizgiler ve kısa çizgiler, grafiğin PDF’sinde düzgün şekilde oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-42750PivotTable raporundaki sayfa alanlarının öğeleri alınamıyorBöcek
CELLSJAVA-42783Oluşturulan HTML dosyası biçimindeki üstü çizili metinle ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-42784Bazı hücrelerdeki veriler (örn. G7, H7, vb.), HTML’ye/resme dönüştürmede Excel’deki orijinal dosyadakiyle aynı şekilde işlenmez.Böcek
CELLSJAVA-42797Bazı stiller HTML girişinde işlenmezBöcek
CELLSJAVA-42807Formül/işlev “ISOWEEKNUM” hesaplaması MS Excel ile aynı değilBöcek
CELLSJAVA-42794ODS’den XLSX’e - Metin rengi değiştiBöcek
CELLSJAVA-42795ODS’den XLSX’e - Üstü çizili yazı tipi düzgün korunmadıBöcek
CELLSJAVA-42796ODS’den XLSX’e - Metin kutusu boyutları değiştiBöcek
CELLSJAVA-42798ODS -> XLSX - Köprü işlevseldir ancak düz metin olarak gösterilirBöcek
CELLSJAVA-42802ODS’den XLSX’e, Yüzdeler çubuk grafik grafiğinde kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-42803Anahat “SummaryRowBelow”, XLSB dosya biçimi olarak kaydedilirken etkilenmezBöcek
CELLSJAVA-42826XLSX’ten HTML’ye dönüştürme sırasında koşullu biçimlendirmeye sahip veriler atlandıBöcek
CELLSJAVA-42815Tanımlanan ada karmaşık başvuru eklenmesi bozuk MS Excel çalışma kitabıyla sonuçlanırBöcek
CELLSJAVA-42822Cell.getValidationValue, belirtilen değer için yanlış değer döndürüyorBöcek
CELLSJAVA-42829Paylaşılan formüllerdeki özel işlev adı, başka bir adla değiştirilirBöcek
CELLSJAVA-42824Eksen başlıkları eksik ve Excel’deki grafiklerin PDF/A’ya dönüştürülmesindeki diğer biçimlendirmeler yanlışBöcek
CELLSJAVA-42814PNG çıktısındaki oklar, Excel grafiğindeki oklarla eşleşmiyorBöcek
CELLSJAVA-42777Satırları otomatik sığdırma işlemi kullanılırken yanlış satır yüksekliği değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-42813“ReCalculateOnOpen” çalışma kitabı ayarı kalıcı değilBöcek
CELLSJAVA-42816AutoFitterOptions.setAutoFitMergedCells(true) için eksik görüntüBöcek
CELLSJAVA-42817Metin Kutularının arka plan rengi beklenmedik bir şekilde değiştiBöcek
CELLSJAVA-42821Bir Aralığın ilk satırını silerken, Aralık yanlış güncelleniyorBöcek
CELLSJAVA-42828Cell.setHtmlString kullanılırken metnin sonuna yeni bir satır eklenirBöcek
CELLSJAVA-42844Metin, PDF çıktısında düzgün şekilde hizalanmamışBöcek
CELLSJAVA-42834Siyah metin rengini kırmızı olarak değiştirirBöcek
CELLSJAVA-42839Dağılım grafiği, Excel’de PDF’ye dönüştürmede işlenmezBöcek
CELLSJAVA-42840Yatay eksen etiketleri, Excel’den PDF’e dönüştürmedeki grafikler için iyi işlenmezBöcek
CELLSJAVA-428422B Kabarcık grafiği Excel’de PDF’ye dönüştürmede işlenmezBöcek
CELLSJAVA-42833Aynı PDF dosyasını bir çalışma kitabındaki birden çok sayfaya katıştırırken sorunBöcek
CELLSJAVA-42836Workbook.hasExernalLinks(), DDE bağlantıları için true değerini döndürmezBöcek
CELLSJAVA-42848Yazı tipi ayarı ve Range.copy() işlevi kullanılarak kopyalanmayan diğer nesnelerBöcek
CELLSJAVA-42757Dosyaları dönüştürürken CellsExceptionİstisna
CELLSJAVA-42799Bir XLSX dosya formatı yüklenirken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: -32768” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42800Çalışma kitabı yüklenirken ArrayIndexOutOfBoundsExceptionİstisna
CELLSJAVA-42820Bir XLSX dosya formatı yüklenirken “Geçersiz IMEModeType string val” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42849XLSX’i HTML’ye dönüştürürken IndexOutOfBoundsException istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42831Başlık hücrelerinin aralığına stil uygulandıktan sonra Excel tarafından ortaya çıkan istisnaİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genel API’de yapılan tüm değişikliklerin ve Java aracılığıyla Android için Aspose.Cells’de yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen Aspose.Cells destek forumunda yükseltin.

PivotTable.ShowReportFilterPageByName(string fieldName) yöntemini ekler

Tüm rapor filtre sayfalarını PivotField’ın adına göre gösterir, PivotField, PageFields içinde bulunmalıdır.

PivotTable.ShowReportFilterPageByIndex(int posIndex) yöntemini ekler

PageFields içindeki konum dizinine göre tüm rapor filtre sayfalarını gösterir.

PivotTable.ShowReportFilterPage(PivotField pageField) yöntemini ekler

Tüm rapor filtre sayfalarını PivotField’e göre gösterir, PivotField, PageFields içinde bulunmalıdır.

DataSorterKey ve DataSorterKeyCollection sınıfını ekler

Veri sıralayıcının anahtarını temsil eder.

DataSorter.AddKey(Int32,SortOnType,SortOrder,Object) yöntemini ekler

Hücrenin arka plan rengi, yazı tipi rengi gibi sıralama anahtarını ekler.

Aspose.Cells.DataSorter.Keys özelliğini ekler

Veri sıralayıcının tüm anahtarlarını alır.

SortOnType sıralaması ekler

Sıralanan verilerin türünü temsil eder.

ODSLoadOptions sınıfını ekler

ODS dosyasını yükleme seçeneklerini temsil eder.

HTMLLoadOptions.ProgId özelliğini ekler

Dosyayı oluşturmanın program kimliğini alır. yalnızca MHT dosyaları için kullanılır.

PdfSaveOptions.TextCrossType özelliğini ekler

Metin genişliği hücre genişliğinden büyük olduğunda görüntülenen metin türünü alır veya ayarlar.

TextCrossType enum sınıfını ekler

Metin genişliği hücre genişliğinden büyük olduğunda görüntülenen metin türünü numaralandırır.

WorksheetCollection.RegisterAddInFunction() yöntemlerini ekler

Kullanıcıların eklenti işlevleri eklemesi ve kullanması için daha uygun ve verimli bir yol olan Cell.SetAddInFormula()’nın değiştirilmesi.

Eski Cell.SetAddInFormula() yöntemi

Lütfen önce WorksheetCollection.RegisterAddInFunction() ile eklenti fonksiyonlarını kaydedin ve bunun yerine Cell için formülü Cell.Formula/Cell.SetFormula() ile ayarlayın.

Cells.CountLarge özelliğini ekler

İşlevsel olarak, Count özelliğiyle aynıdır, tek fark, Count özelliği, çok fazla örneği oluşturulmuş Cell nesnesi olduğunda bir taşma hatası oluşturabilir.

Hyperlink.Delete() yöntemini ekler

Bu köprüyü siler.

Aralıktaki tüm köprüleri alır.

Enum CopyFormatType ekler

Satır eklerken kopyalama biçiminin türünü temsil eder.

InsertOptions sınıfını ve Cells.InsertRows(int, int , InsertOptions) yöntemini ekler

Bazı seçeneklerle satır ekleme.

FileFormatUtil.DetectFileFormat(Stream,String) ve FileFormatUtil.DetectFileFormat(String,String) yöntemlerini ekler

Şifreli OOXML dosyasının dosya biçimini algılar.

ListObject.AlternativeDescription ve ListObject.AlternativeText özelliklerini ekler

Tablonun alternatif metnini ve açıklamasını alır ve ayarlar.

Line.ThemeColor özelliğini ekler

Çizginin tema rengini alır ve ayarlar.

Mode3d ve MsoModel3dFormat sınıfını ekler

Bir elektronik tabloda tek bir 3B modeli temsil eden nesneyi kapsüller.

ImageType.Gltf sıralaması ekler

3B modelin türünü temsil eder.

Yüklenen XLS şablon dosyasının varsayılan yazı tipindeki değişiklikler

Daha eski sürümlerde, XLS şablon dosyalarını yüklerken temada tanımlanan yazı tipinin (MS Excel 2007 ve sonraki sürümlerde gelişmiş özellik) bölgeye göre uygulanmasını desteklemiyorduk. Bazı kullanıcıların gereksinimi üzerine, onu v19.3’ten destekledik. Bölge, XLS şablon dosyasında belirtilmişse, kaydedilen belirtilen bölge değerine göre temada tanımlanan yazı tipini uygulayacağız. Aksi takdirde, uygulama ortamının bölgesel ayarlarına göre temada tanımlanan yazı tipini uygulayacağız. Bu, çalışma kitabının varsayılan yazı tipinin (tema verilerini belirten XLS şablon dosyasından yüklenen) değişmesine neden olur ve ardından sütun genişliği, şekil boyutu, oluşturma efekti, …vb. gibi diğer özellikleri etkiler.

Name.GetReferredAreas(bool recalculate) yöntemini ekler

GetRanges(bool recalculate) yöntemi gibi tanımlı Ad tarafından başvurulan referansları sağlar. Ancak döndürülen referanslar, harici bağlantılar dahil olmak üzere daha zengin özellikler sağlayan ReferredArea nesnesi tarafından temsil edilir.

TxtSaveOptions.KeepSeparatorsForBlankRow özelliğini ekler

Boş satır için ayırıcıların gösterilmesi gerekip gerekmediğini gösterir. Varsayılan değer false’tur, bu da boş satır içeriğinin boş olacağı anlamına gelir.

Enum AutoFitMergedCellsType ekler

Otomatik sığdırılan birleştirilmiş hücrelerin türünü temsil eder.

AutoFitterOptions.AutoFitMergedCells özelliğini geçersiz kılar ve AutoFitterOptions.AutoFitMergedCellsType özelliğini ekler

Otomatik sığdırma satır yüksekliği türünü alır ve ayarlar.

JSONUtility ve JsonLayoutOptions sınıflarını ekler

Json dosyalarını içe aktarmak için kullanılır.

TableToRangeOptions sınıfını ve ListObject.ConvertToRange(TableToRangeOptions options) yöntemini ekler

Tabloyu seçeneklerle aralığa dönüştürür.