Aspose.Cells for Android via Java 19.6 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42914Büyük koşullu biçimler, OOM istisnasına neden olurArtırma
CELLSJAVA-42916Workbook.save() sonrasında veri formatı sorunuArtırma
CELLSJAVA-42930Excel95 yükleme hatasıArtırma
CELLSJAVA-42927Kaydedilen dosya, sütunları sildikten sonra Excel’de yavaş açılıyorArtırma
CELLSJAVA-42857Dışa aktarılan PDF’deki şekiller için yanlış değer gösteriliyorBöcek
CELLSJAVA-42890Görüntü opak ve dönüştürüldükten sonra saydam değil - Excel’den HTML’e dönüştürmeBöcek
CELLSJAVA-42893Grafik Excel’de HTML oluşturmada eksikBöcek
CELLSJAVA-42899Excel’den HTML sorununaBöcek
CELLSJAVA-42903CentOS’ta Excel’den HTML’e dönüştürme sorunuBöcek
CELLSJAVA-42882Bir MS Excel 95 XLS dosyasından veri çıkarılamadıBöcek
CELLSJAVA-42887MS Excel ve Aspose.Cells arasındaki hesaplama farkıBöcek
CELLSJAVA-42891XIRR işlevi, aralıkta herhangi bir boş değer varsa sayısal bir hata verirBöcek
CELLSJAVA-42909DATEVALUE işleviyle ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-42910Dizede bir karakter olduğunda DÜŞEYARA işleviyle ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-42911Tarihler için TEXT işlevini kullanırken sorunBöcek
CELLSJAVA-42896PDF’e dönüştürme, telefon numaralarını devrederBöcek
CELLSJAVA-42900PDF’e dönüştürme metin sırasını değiştirirBöcek
CELLSJAVA-42932Style.getDisplayStyle yöntemiyle koşullu biçimlendirme hatasıBöcek
CELLSJAVA-42928XLSX’den PDF’e dönüşümde bazı satırlar yansıtılmıyorBöcek
CELLSJAVA-42904Üstbilgi görüntüsü görünüşte dosyayı bozuyorBöcek
CELLSJAVA-42907Çalışma kitabını kaydettikten sonra kaybolan filtreBöcek
CELLSJAVA-42915Çalışma kitabına bir sayfa eklendikten sonra filtreler değiştirilirBöcek
CELLSJAVA-42918Dönüştürülen dosyanın grafiği düzleştirildi (XLS’den XLSX’e dönüştürme)Böcek
CELLSJAVA-42938XLSX dosyası yükleniyor, uygulama duruyorBöcek
CELLSJAVA-42881Bir MS Excel 5.0/95 XLS dosyası yüklenirken “java.lang.IllegalStateException: Geçersiz kodlama: null” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42884Bir MS Excel 5.0/95 XLS dosyası yüklenirken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42859ODS dosyasından Ad yüklemek için CellsExceptionİstisna
CELLSJAVA-42908Name.getRefersTo() çağrılırken istisnaİstisna
CELLSJAVA-42926Çalışma kitabı yüklenirken IllegalStateExceptionİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

StreamProviderOptions yapıcısını ekler

Yeni StreamProviderOptions.

FileFormatType.GraphChart sıralamasını ekler

Katıştırılmış grafik grafik dosyasını temsil eder.

ImportTableOptions.CheckMergedCells özelliklerini ekler

Verileri içe aktarırken birleştirilmiş hücrelerin kontrol edilip edilmediğini gösterir.

ODSCellFieldCollection, ODSCellField sınıfları ve ODSCellFieldType enum ekler

ODS hücre alanını temsil eder.

Cells.ODSCellFields özelliklerini ekler

ODS hücre alanlarının listesini alır.

ODSPageBackground sınıfını ve PageSetup.ODSPageBackground özelliğini ekler

ODS’in arka planını temsil eder.

Enum FileFormatType.FODS,FileFormatType.SXC,LoadFormat.FODS,LoadFormat.SXC,SaveFormat.FODS ve SaveFormat.SXC ekler

.FODS ve .SXC dosya biçimi türlerini temsil eder.

Enum WarningType.UnsupportedFileFormat ekler

Uyarı türleri için desteklenmeyen dosya biçimini temsil eder.

Enum ODSGeneratorType ekler

ods üreteci türünü temsil eder.

OoxmlSaveOptions.EmbedOoxmlAsOleObject

OOXML dosyasının OleObject olarak katıştırılıp yerleştirilmediğini gösterir.

Row.CopySettings(Aspose.Cells.Row,System.Boolean) ekler

Stil, yükseklik, görünürlük, vb. gibi satır ayarlarını kopyalayın.