Aspose.Cells for Android via Java 19.9 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSANDROID-92Destek Ürünü.Aile lisansıYeni özellik
CELLSJAVA-42949Aspose.Cells, ECDSA ve RSA algoritmalarını destekliyor mu?Yeni özellik
CELLSJAVA-42979Pdf/resme dönüştürmeden önce toplam sayfa sayısını alınYeni özellik
CELLSJAVA-42967SVG dosyasını çalışma sayfasına ekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-42969Destek Java 12’de Aspose.Cells for JavaArtırma
CELLSJAVA-42977Excel’den PDF’e dönüştürme sırasında yüksek CPU ve bellek tüketimiArtırma
CELLSJAVA-42861ODS dosya biçimindeki şeklin alternatif metni alınamadıBöcek
CELLSJAVA-42929XLSX’den PDF’e dönüşümde grafik başlığı değişirBöcek
CELLSJAVA-42933Excel dosyası PDF’e dönüştürülürken grafik rengi değişiyorBöcek
CELLSJAVA-42946PDF serisine sahip Yığılmış çubuk grafiğin yanlış oluşturulmasıBöcek
CELLSJAVA-42942Çalışma kitabı düzeyinde değil, çalışma sayfası düzeyinde yazdırılan sayfalarBöcek
CELLSJAVA-42952Bazı kelimelerde hücrenin üst kısmından yanlış girintiBöcek
CELLSJAVA-42902Çalışma kitabı kopyalanırken şelale grafik stili düzgün kopyalanmıyorBöcek
CELLSJAVA-42939Bir çalışma kitabı için yalnızca Workbook.getVbaProject() öğesini çağırırsak, Excel tarafından oluşturulan uyarıBöcek
CELLSJAVA-42940Tüm VBA modülü komut dosyalarını kaldırdıktan sonra güvenlik uyarısıBöcek
CELLSJAVA-42955VBAProject’i açmak çalışma kitabını bozuyorBöcek
CELLSJAVA-42902Çalışma kitabı kopyalanırken şelale grafik stili düzgün kopyalanmıyorBöcek
CELLSJAVA-42944XLSX, HTML’e dönüştürülürken hata oluştuBöcek
CELLSJAVA-42966PivotTable ve PivotChart’ları yenilemek Excel dosyasını bozarBöcek
CELLSJAVA-42975HTML dönüşümündeki farklılıklarBöcek
CELLSJAVA-42971# N/A, işlenen PDF’de gösterilir
Böcek
CELLSJAVA-42970Excel’de istenmeyen genişletilmiş sınır çizgisi PDF oluşturmayaBöcek
CELLSJAVA-42976Excel dosyasını PDF olarak işlerken görüntü konumu uyuşmazlığıBöcek
CELLSJAVA-42961CopyColumns kullanılarak veriler kopyalanırken tablo özellikleri düzgün şekilde kopyalanmıyorBöcek
CELLSJAVA-42980Resim kopyalama sırasında saydam görüntü opak olarak değişirBöcek
CELLSJAVA-42990AutoFilter mevcut olduğunda Excel dosyası HTML’e dönüştürülürken gizli satırlar görüntüleniyorBöcek
CELLSJAVA-42997CalculateFormula() büyük formül dizeleriyle başarısız oluyorBöcek
CELLSJAVA-43000CalculateFormula() Excel dosyasını bozarBöcek
CELLSJAVA-42987Excel dosyasını PDF’e dönüştürürken biçimlendirme sorunlarıBöcek
CELLSJAVA-42986Çince XLSX dosyasını PDF’e dönüştürdükten sonra metin çakışıyorBöcek
CELLSJAVA-43012Workbook.setRecalculateOnOpen(yanlış) daha yeni Excel sürümleri için çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-42996Formüllere dayalı veri etiketleri, PDF’de doğru şekilde oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-42945HTML olarak kaydet, ExportImagesAsBase64 ayarlanmışsa istisna atarİstisna
CELLSJAVA-42953XLS dosyaları HTML’e dönüştürülürken NullPointerExceptionİstisna
CELLSJAVA-42951Java.lang.NullPointerException, comment.setHtmlNote() tarafından oluşturulduİstisna
CELLSJAVA-42954XLSX yüklenirken ve kaydedilirken istisna oluştuİstisna
CELLSJAVA-42957XLSX kaydedilirken geçersiz FontUnderlineType değeri atılıyorİstisna
CELLSJAVA-42992XLSM görüntüye dönüştürülürken istisna oluştuİstisna
CELLSJAVA-42991macOS’ta Excel’i PDF’e dönüştürürken “Sütun genişliği 0 ile 255 arasında olmalıdır” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-43004Java.lang.NumberFormatException İstisnası: Giriş dizesi için: Excel’i HTML’e dönüştürürken “0.0”İstisna
CELLSJAVA-43010deleteBlankColumns() yürütülürken IllegalArgumentExceptionİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

Başvurulan BouncyCastle kitaplığını 1.60’a yükseltir

Yayın arşivinde kullanılan BouncyCastle kütüphanesi 1.60 versiyonuna yükseltilmiştir.

HTMLLoadOptions sınıfını geçersiz kılar ve HtmlLoadOptions sınıfını ekler

Bunun yerine HtmlLoadOptions sınıfını kullanın.

ODSLoadOptions sınıfını geçersiz kılar ve OdsLoadOptions sınıfını ekler

Bunun yerine OdsLoadOptions sınıfını kullanın.

JSONUtility sınıfını geçersiz kılar ve JsonUtility sınıfını ekler

Bunun yerine JsonUtility sınıfını kullanın.

IPageSavingCallback arabirimini ekler

Sayfa kaydetme işleminin ilerleyişini kontrol edin/gösterin.

PageSavingArgs sınıfını ekler

Sayfa kaydetme işlemi için bilgi.

PageStartSavingArgs sınıfını ekler

Bir sayfa için bilgi, kaydetme işlemini başlatır.

PageEndSavingArgs sınıfını ekler

Bir sayfanın bilgisi, kaydetme işlemini sonlandırır.

SheetPrintingPreview sınıfını ekler

Çalışma sayfası yazdırma önizlemesini temsil eder.

WorkbookPrintingPreview sınıfını ekler

Çalışma kitabı yazdırma önizlemesini temsil eder.

QueryTable.ExternalConnection özelliğini ekler.

Sorgu tablosunun bağlantısını alır.

Hyperlink.LinkType özelliğini ve enum TargetModeType özelliğini ekler.

Köprünün bağlantı türünü temsil eder.

Eski Chart.Rotation özelliğini kaldırır.

Bunun yerine Chart.RotationAngle özelliğini kullanın.

Eski Chart.IsDataTableShownproperty’yi kaldırır.

Bunun yerine Chart.ShowDataTable özelliğini kullanın.

Eski Chart.IsLegendShown özelliğini kaldırır.

Bunun yerine Chart.ShowLegend özelliğini kullanın.

Eski Axis.Crosses özelliğini kaldırır.

Bunun yerine Axis.Crosses özelliğini kullanın.

Enum OoxmlCompressionType ve XlsbSaveOptions.CompressionType,OoxmlSaveOptions.CompressionType özelliklerini ekler.

OOXML dosyaları için sıkıştırma türünü temsil eder.