Aspose.Cells for Android via Java 20.12 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-43322Shape.getWorksheet() özelliği gerekliYeni özellik
CELLSJAVA-43367ISFORMULA işlevinin hesaplanmasını destekler
CELLSJAVA-43191Yanlış yazı tipi türlerini belirtirken senaryoları işlemek için araçlar sağlayınArtırma
CELLSJAVA-40913Sonuç olarak ok yönü değişti PDFBöcek
CELLSJAVA-43282Yenileme pivotu çalışmıyor ve çıktı dosyasını bozuyorBöcek
CELLSJAVA-43286Aspose.Cells, HtmlHiddenRowDisplayType.REMOVE ayarlarıyla çakışıyorBöcek
CELLSJAVA-43302Cells değerini almayla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-43308HTML, wrapText özelliğiyle excel dönüştürmeyeBöcek
CELLSJAVA-43318Cell pivot tablo yenilemesinden sonra değer sorunuBöcek
CELLSJAVA-43299Cell değerini almayla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-43284Belirli bir fiziksel yazıcı için Aspose.Cells kullanılırken grafik yazdırılmıyorBöcek
CELLSJAVA-43273Açıklama öğelerindeki metin çıktı görüntüsünde kesiliyorBöcek
CELLSJAVA-43274Grafik çubuğu dış hat rengindeki farkBöcek
CELLSJAVA-43276XLSX’i PDF’e dönüştürürken satır sonu sorunlarıBöcek
CELLSJAVA-43278Excel’de üstü çizili PDF dosyasında görüntülenmiyorBöcek
CELLSJAVA-43304PDF çıktısında grafiğin bazı Veri etiketleri eksikBöcek
CELLSJAVA-43311Grafik X Ekseni Etiketleri, Görüntüye Dönüştürüldüklerinde Çapraz Yerine DikeydirBöcek
CELLSJAVA-40992Bir Excel dosyasını yeniden kaydederken grafik metni konumuyla ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-43294Koşullu biçimlendirme renk teması düzgün çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-43307Çalışma sayfası kopyalanırken Gömülü OLE Nesnesiyle Yeniden Boyutlandırma SorunuBöcek
CELLSJAVA-43319Formül ile hücre değeri alma sorunuBöcek
CELLSJAVA-43330XLSB dosyasını yeniden kaydettikten sonra sorun - bozuk dosyaBöcek
CELLSJAVA-43333Excel HTML olarak işlenirken resimler ve metin konumlandırması yanlışBöcek
CELLSJAVA-43321Otomatik Filtre sorunu - boş satırlar görüntüleniyorBöcek
CELLSJAVA-43335Çalışma kitabında formüller hesaplanırken kilitlenme oluştuBöcek
CELLSJAVA-43313Grafik etiketi yazdırıldığında konumunu değiştirirBöcek
CELLSJAVA-43314%100 Pasta grafikleri için %0/100 satırı yazdırılmıyorBöcek
CELLSJAVA-43316Grafikleri yazdırırken çeşitli sorunlarBöcek
CELLSJAVA-40582Akıllı sanat metni, PDF/image’e doğru şekilde işlenmediBöcek
CELLSJAVA-41639“XML Elektronik Tablo 2003” biçiminden XLSX biçimine dönüştürülürken sütun genişlikleri korunmazBöcek
CELLSJAVA-43315XLS’in XLSX’e dönüştürülmesi dosyayı bozar ve XLSX çıktısı PDF’e dönüştürülürken “Şekilden Görüntüye” hatası verirBöcek
CELLSJAVA-43334Tablo sorununda Otomatik FiltrelemeBöcek
CELLSJAVA-43338Excel dosyasını PDF’e dönüştürürken çıktı farkı
CELLSJAVA-43346Pivot tablo sayfa filtrelerine 12’den fazla alan eklenirken çıktı dosyası bozuk
CELLSJAVA-43351Başlık tablosunun arka plan rengi pdf’ye dönüştürülürken doğru değil
CELLSJAVA-43358HTML Excel’e dönüştürülürken metin eksik
CELLSJAVA-43341CSV’i LightCellsDataProvider ile dışa aktarırken fazladan boş sütunlar
CELLSJAVA-43352PDF’e dönüştürülen Excel dosyası çok sayıda sorun oluşturuyor
CELLSJAVA-43339Kaynak dosya pdf’ye dönüştürülürken görüntü yanlış yerleştirilmiş
CELLSJAVA-43340XLS’den PDF’e dönüştürmede eksik içerikler
CELLSJAVA-43336Grafik açıklama girişleri çok sola işleniyor
CELLSJAVA-43356Grafikteki boş değerler/boşluklar, 2 değer arasındayken dikkate alınmaz
CELLSJAVA-43344Geçerli Kullanıcı adı, son yorumun yazarı olarak gösterilir
CELLSJAVA-43349Gizli satırlar, XML’den XLS/XLSX dönüşümüne kadar korunmaz
CELLSJAVA-43361xls’den xlsx’e dönüştürmede yanlış hücre rengi
CELLSJAVA-43366SetAsTotal özelliği güncellenmiyor
CELLSJAVA-43296Pivot tablo yenilenirken ArrayIndexOutOfBoundsExceptionİstisna
CELLSJAVA-43298Aspose.Cells 20.8: PDF’e kaydedildiğinde istisna.İstisna
CELLSJAVA-43348XLSB - PDF dönüştürme: CellsException: -2147483648
CELLSJAVA-43343Şekil için seçili bir öğeye sahip olmayan bir dosyayı PDF’e dışa aktarırken istisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

ExceptionType.Permission numaralandırması ekler

ExceptionType.Permission’ı temsil eder.

ExternalConnection.PowerQueryFormula özelliğini ekler.

Güçlü sorgu formülünün tanımını alır.

FileFormatUtil.VerifyPassword yöntemini ekler.

Parolanın dosya için geçerli olup olmadığını doğrular.

VbaProject.Copy() yöntemini ekler.

VBA projesini kopyalar.

XlsSaveOptions.MatchColor özelliğini ekler.

.xls dosyasını kaydederken renk palet içinde değilse eşleşen renk olup olmadığını gösterir.

Eski Series.Line özelliğini siler.

Bunun yerine Series.Border özelliğini kullanın.

Eski CellsHelper.IsProtectedByRMS() yöntemini siler

Bunun yerine FileFormatUtil.DetectFileFormat().IsProtectedByRMS özelliğini kullanın.

Eskimiş CellsHelper.DetectLoadFormat() ve CellsHelper.DetectFileFormat() yöntemini siler

Bunun yerine FileFormatUtil.DetectFileFormat() kullanın.

Eski CellsHelper.FontDir özelliğini siler.

Bunun yerine FontConfigs.SetFontsFolder(string, bool) kullanın.

Eski CellsHelper.FontDirs özelliğini siler.

Bunun yerine FontConfigs.SetFontFolders(string[], bool) öğesini kullanın.

Eski CellsHelper.FontFiles özelliğini siler.

Bunun yerine FontConfigs.SetFontSources(FontSourceBase[]) kullanın.

CellsHelper.IsCloudPlatform özelliğini ekler.

Could platformunda çalışıp çalışmadığını gösterir.

Shape.Worksheet özelliği ekler.

Bu şekli içeren çalışma sayfasını alır.

SaveOptions.SortExternalNames özelliğini ekler.

.xlsx dosyaları kaydedilirken harici adların sıralanıp sıralanmayacağını belirtir.

ListObject.Filter() yöntemini ekler.

Tabloyu filtreler.

Geçersiz kılma XmlMapCollection.Clear() yöntemini ekler.

Tüm xml haritalarını temizler.

SaveFormat.Docx listesini ekler.

.docx dosyaları olarak kaydetmeyi temsil eder.

ImageType.OfficeCompatibleEmf numaralandırmasını ekler.

Windows Office ile daha uyumlu Gelişmiş Meta Dosyası.

Cell.SetDynamicArrayFormula(string arrayFormula, FormulaParseOptions seçenekleri, bool hesapla) yöntemini ekler.

Dinamik dizi formülünü ayarlamayı ve mümkünse komşu hücrelere yaymayı destekler.

Workbook.RefreshDynamicArrayFormulas(bool hesapla) yöntemini ekler.

Dinamik dizi formüllerini yenilemeyi ve mevcut verilere göre komşu hücrelere yayılmayı destekler.

Cell.Comment özelliği ekler.

Hücrenin yorumunu alır.

HtmlSaveOptions.ExportExtraHeadings özelliğini ekler

Metin uzunluğu maksimum görüntüleme sütunundan daha uzun olduğunda fazladan başlıkların dışa aktarılıp aktarılmayacağını gösterir. Varsayılan değer yanlıştır. Html dosyasını excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun.

HtmlSaveOptions.ExportFormula özelliği ekler

Dosyayı html’ye kaydederken formülün dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Varsayılan değer doğrudur. Çıktı html’sini excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun.

HtmlSaveOptions.MergeEmptyTdForcely özelliğini ekler

Dosyayı html’ye dışa aktarırken boş TD öğesinin zorla birleştirilip birleştirilmediğini gösterir. Değer true olarak ayarlandıktan sonra html dosyasının boyutu önemli ölçüde azaltılacaktır. Varsayılan değer yanlıştır. Html dosyasını excel’e aktarmak veya dosyayı html’ye kaydederken mükemmel ızgara çizgilerini dışa aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun.

LoadOptions.AutoFilter özelliğini ekler

Dosyaları yüklerken verilerin otomatik olarak filtrelenip filtrelenmediğini gösterir. Bazen otomatik filtreleme ayarlanmış olmasına rağmen, ilgili satırlar dosyada gizlenmez. Artık yalnızca SpreadSheetML dosyası için çalışır.

WorkbookSettings.Author özelliğini ekler

Çalışma kitabının yazarını alır ve ayarlar.

MultipleFilterCollection.Add() yöntemini ekler.

Otomatik filtrenin filtre dizesini ekler.