Aspose.Cells for Android via Java 20.3 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-41325Cell.getValidation yöntemi, ODS için boş değer döndürürYeni özellik
CELLSJAVA-43137Light Cells API: sayfaları belirli bir sırayla işlemeYeni özellik
CELLSJAVA-43135ActiveXControl’ü Resim şeklinden kaldırınYeni özellik
CELLSJAVA-43141ThreadedComment.CreatedTime özelliği ekleyinYeni özellik
CELLSJAVA-43074XLSX - PDF, Open JDK’ye karşı Oracle JDK kullanırken PDF çıkışındaki farkArtırma
CELLSJAVA-43076Oluşturulan HTML dosyasında EMF görüntü türünü ayarlayınArtırma
CELLSJAVA-43113PDF’e dönüştürme - java.lang.NumberFormatException: Giriş dizesi içinArtırma
CELLSJAVA-43114PDF’e dönüştürme - Geçersiz formül:"‘APRIL’‘12’.A1:‘APRIL’‘12’.I23"Artırma
CELLSJAVA-43117PDF’e dönüştürme - onaltılık geçerli bir onaltılık sayı değil!Artırma
CELLSJAVA-43118PDF’e dönüştürme - java.lang.NumberFormatException: Giriş dizesi için: “341,403,811.74”Artırma
CELLSJAVA-43083Opaklık sütun grafiklere uygulanmıyorBöcek
CELLSJAVA-41879%of, %of Row, %of ParentRowTotal, %ParentTotal vb. pivot excel çıktısında çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-43062Cell’in varsayılan arka plan rengi, HTML çıktısında yanlışBöcek
CELLSJAVA-43063SheetRender.toImage() çıktısı yanlışBöcek
CELLSJAVA-43070hesaplaFormula() değeri hesaplamazBöcek
CELLSJAVA-43086Yüzde Biçim Stili, Norveç Yerel Ayarı altında yanlış uygulanmışBöcek
CELLSJAVA-43082Tablonun her bir ilk satırında işlenen daha küçük yazı tipiBöcek
CELLSJAVA-41360Cells ve formüller PDF içinde görüntülenirken ODS içinde görüntülenmezBöcek
CELLSJAVA-42786ODS - XLSX - çizgi grafik satırları ve gösterge girişlerini kaybediyorBöcek
CELLSJAVA-42788ODS ila XLSX - daire kare olurBöcek
CELLSJAVA-43073Çalışma kitabında DataMashup bilgilerine erişilemiyorBöcek
CELLSJAVA-43092Excel dosyası işlenemiyorBöcek
CELLSJAVA-43077Çalışma sayfası HTML olarak işlenirken ortaya çıkan “Beklenmeyen görüntü türü” istisnasıBöcek
CELLSJAVA-43096Excel dosyası HTML’e dönüştürülürken program kilitleniyorBöcek
CELLSJAVA-43107PDF’e dönüştürme - com.aspose.cells.CellsException: Şekilden resme Hata!Böcek
CELLSJAVA-43108PDF’e dönüştürme - com.aspose.cells.CellsExceptionBöcek
CELLSJAVA-43088Radar grafiği, XLSX’den PDF’e dönüştürmede çıktı dosyasında işlenmezBöcek
CELLSJAVA-43099Çalışma sayfası görüntüsü düzgün şekilde oluşturulmuyorBöcek
CELLSJAVA-43093XLS dosya biçiminde ActiveX denetimi algılanmadıBöcek
CELLSJAVA-43104getShowTabs ve setShowTabs ile ilgili sorunlarBöcek
CELLSJAVA-43121OOM, XLS’de sayfa sayısını almaya çalışıyorBöcek
CELLSJAVA-43125Form ve ActiveX nesneleri çoğaltılırBöcek
CELLSJAVA-42068Çalışma kitabı HTML’e dönüştürüldüğünde çalışma sayfasındaki GIF yanlışBöcek
CELLSJAVA-43127Dosya ilk açıldığında Excel Pivot Tablosu otomatik olarak yenilenmezBöcek
CELLSJAVA-43129HTML - XLS dönüştürmede Çince metin bozukBöcek
CELLSJAVA-43139Çalışma sayfası görüntüye dönüştürülürken sayfadaki grafikler yenilenmiyorBöcek
CELLSJAVA-43148Grafik etiketi konum hatasıBöcek
CELLSJAVA-43124PDF’e dönüştürüldüğünde tablodan iki sütun kesilirBöcek
CELLSJAVA-43091Donut grafiğindeki veri etiketleri PDF dosyasında çakışıyorBöcek
CELLSJAVA-43132Grafiği bir resme aktarırken bazı çizelgelerde veri etiketleri eksikBöcek
CELLSJAVA-43143WorkbookDesigner.process’ten sonra, Grafik çıktısı HTML’de boşturBöcek
CELLSJAVA-43098Katıştırılmış nesneyi bir resimle değiştirmek, XLS dosya biçimi için çalışmıyorBöcek
CELLSJAVA-43122Office365 XLSX dosya biçimine içe aktardıktan sonra Zincirli yorumların sırası ile ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-43134Bir hücrenin dize değeri Apple’da boş Numbers'09Böcek
CELLSJAVA-43144IsItalic özelliği MS Excel’den farklı algılandı (Java)Böcek
CELLSJAVA-43094XLSX dosya biçimi yüklenirken istisnaİstisna
CELLSJAVA-43100Bir Excel dosyasında Workbook.calculateFormula() çağrılırken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-43123MEMORY_PREFERENCE kullanılırken ArrayIndexOutOfBoundsExceptionİstisna
CELLSJAVA-43105PDF’e dönüştürme - java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 60İstisna
CELLSJAVA-43106PDF’e dönüştürme - java.lang.IllegalArgumentExceptionİstisna
CELLSJAVA-43109PDF’e dönüştürme - java.lang.NullPointerExceptionİstisna
CELLSJAVA-43111PDF’e dönüştürme - com.aspose.cells.CellsException: Geçersiz veri!İstisna
CELLSJAVA-43112PDF’e dönüştürme - java.lang.NullPointerExceptionİstisna
CELLSJAVA-43115PDF’e dönüştürme - java.lang.NegativeArraySizeExceptionİstisna
CELLSJAVA-43116PDF’e dönüştürme - java.lang.IllegalStateException: Yapılandırılmış depolama bozuk görünüyor.İstisna
CELLSJAVA-43120Çalışma kitabını PDF’e dönüştürürken java.lang.NumberFormatExceptionİstisna
CELLSJAVA-43140HesaplamaFormula() çağrılırken IllegalArgumentExceptionİstisna
CELLSJAVA-43110PDF’e dönüştürme - java.lang.NullPointerExceptionİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

replaceOptions.RegexKey özelliğini ekler.

Aranan anahtarın normal ifade olup olmadığını gösterir. Doğru ise, aranan anahtar (değiştirilecek kısım) kullanıcı tanımlı regex olarak alınacaktır.

Eski ValidationCollection.Add(Aspose.Cells.Validation) yöntemini siler.

Bunun yerine ValidationCollection.Add(CellArea) yöntemini kullanın.

PowerQueryFormula.FormulaDefinition özelliğini ekler.

Güçlü sorgu formülünün tanımını alır.

DBConnection.PowerQueryFormula özelliğini ekler.

Güçlü sorgu formülünün tanımını alır.

HtmlSaveOptions.ExportHeadings özelliğini ekler.

Dosya HTML’e kaydedilirken başlıkların dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Varsayılan değer:YANLIŞ. HTML dosyasını excel’e aktarmak istiyorsanız, lütfen varsayılan değeri koruyun.

XAdESType sınıfı ekler

XML Gelişmiş Elektronik İmza (XAdES) türü.

DigitalSignature.XAdESType özelliğini ekler

XML Gelişmiş Elektronik İmza (XAdES) türünü alır ve ayarlar. Varsayılan değer Yok’tur (XAdES kapalıdır).

FormulaParseOptions.Parse özelliğini ekler.

Hücreye bir formül ifadesi ayarlarken formülün ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağını gösterir. varsayılandoğru . EğerYANLIŞ, ardından giriş formülü ifadesi, kullanıcı bunları ayrıştırmak için diğer yöntemleri çağırana veya formül hesaplama gibi diğer işlemler için ayrıştırılmış formül verileri gerekinceye kadar hücre için olduğu gibi tutulur.

Workbook.ParseFormulas(bool ignoreError) yöntemini ekler.

Yüklendiklerinde veya bir hücreye ayarlandıklarında ayrıştırılmamış tüm formülleri ayrıştırır.

PivotTable.ExternalConnectionDataSource özelliğini ekler.

Dış bağlantı veri kaynağını alır.

FileFormatType.Numbers35 numaralandırmasını ekler.

Office 2014’ten bu yana Number 3.5 dosyalarını temsil eder. Sadece okurken dosya formatını atmak içindir.

LoadOptions.CheckDataValid özelliğini ekler.

Dosyaları yüklerken geçersiz verilerin kontrol edilip edilmeyeceğini belirtir.

LoadFilter.SheetsInLoadingOrder özelliğini ekleyin

Kullanıcılar, çalışma kitabını bir şablon dosyasından içe aktarırken yüklenecek sayfaları ve sırayı belirtmek için bu özelliği geçersiz kılabilir.

Eski TickLabels.Background özelliğini siler

Bunun yerine TickLabels.BackgroundMode özelliğini kullanın.

TickLabels.TextDirection özelliğini geçersiz kılar ve TickLabels.ReadingOrder özelliğini ekler

Bunun yerine TickLabels.ReadingOrder özelliğini kullanın.

TickLabels.DirectionType özelliğini geçersiz kılar ve enum ChartTextDirectionType ekler

Metnin yönünü temsil eder.

Shape.RemoveActiveXControl() yöntemini ekler.

ActiveX verilerini şekilden kaldırır.

ThreadedComment.CreatedTime özelliğini ekler.

Zincirleme yorumların oluşturulma zamanını alır ve ayarlar.

Worksheet.UniqueId özelliğini ekler.

Çalışma sayfasının benzersiz kimliğini alır ve ayarlar.

Enum IconSetType.ColorSmilies3 ve IconSetType.Smilies3 ekler.

3smiles simge seti koşullu biçimlendirmeleri temsil eder. Yalnızca .ods dosyası.s için

Enum TimePeriodType.LastYear,TimePeriodType.NextYear ve ThisYear’ı ekler.

Geçen yıl, gelecek yıl ve bu yıl koşullu biçimlendirmeleri temsil eder. Yalnızca .ods dosyaları için.

WorksheetCollection.RefreshPivotTables() yöntemini ekler.

Dosyadaki tüm pivot tablolar yenileniyor.