Aspose.Cells for Android via Java 20.6 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-43153Şelale grafiği açıklamasını MS Excel’e benzer şekilde Türkçe olarak görüntüleyinArtırma
CELLSJAVA-43173Grup alanı boş bir değere sahip olduğunda, ara toplamN’nin sonucu boş grup için ara toplamı kaybederArtırma
CELLSJAVA-43186Genişletilmiş sütunla her satır için genel toplamı hesaplayınArtırma
CELLSJAVA-43191Yanlış yazı tipi türlerini belirtirken senaryoları işlemek için bir araç sağlayınArtırma
CELLSJAVA-43187XLS “Microsoft Excel 5.0 / 95 Çalışma Kitabı” dosyalarını yüklerken istisnaArtırma
CELLSJAVA-43142Excel’den HTML’e dönüştürme - bazı hücreler dönüştürmeden sonra hizalanmazBöcek
CELLSJAVA-43155Döndürülen metin, HTML olarak işlendiğinde hücrenin dışında ayarlanırBöcek
CELLSJAVA-43161Denklemin yanlış oluşturulmasıBöcek
CELLSJAVA-43130Şelale grafiği şeffaflık sorunuBöcek
CELLSJAVA-43131Excel’den PDF’e - Metin içeren şekiller düzgün dönüştürülmemişBöcek
CELLSJAVA-43133Chart.toImage çıktı görüntüsünde veri etiketleri içermezBöcek
CELLSJAVA-43138Oluşturma sorunuyla oluşturulan görüntü.Böcek
CELLSJAVA-43151XLS dosyasının dönüştürülmesinden sonra stil değişiklikleriBöcek
CELLSJAVA-43162Excel’den HTML’e dönüştürme - dönüştürme işlemi uzun zaman alıyorBöcek
CELLSJAVA-43164HTML’den Excel’e dönüştürme, çıktıdaki zengin metin biçimlerini korumazBöcek
CELLSJAVA-43166Döndürülmüş metin, XLSX’den HTML’e dönüştürmede düzgün şekilde işlenmezBöcek
CELLSJAVA-43178Dosya HTML’e aktarılırken RichText biçimlendirmeleri kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-43165“20TT1” dizesi, CSV’den XLSB’e dönüştürme sırasında 43850 sayısıyla değiştirildiBöcek
CELLSJAVA-43026Grafiği bir görüntüye dönüştürdükten sonra, Veri Etiketleri stili değiştirir ve değerler aynı değildirBöcek
CELLSJAVA-43154Bazı grafik noktaları etikete göre çakışıyorBöcek
CELLSJAVA-43089XLS’den PDF’e dönüşümde Radar grafiği ters çevrilmiş ve eksen değerleri orijinal tabloyla aynı değilBöcek
CELLSJAVA-43171Sayfaları kopyaladıktan sonra belge bozulduBöcek
CELLSJAVA-43172Birleştirilmiş hücrelerde akıllı işaretçilerle ilgili bir sorunBöcek
CELLSJAVA-43180HTML’den Excel’e dönüştürme, siyah çalışma sayfası çıktısı oluşturuyorBöcek
CELLSJAVA-43181Excel’i HTML’e dönüştürmede satır yüksekliğinde bir fark varBöcek
CELLSJAVA-43188HTML’den Excel’e dönüştürme sırasında arka plan rengi stili korunmuyorBöcek
CELLSJAVA-43196Aspose.Cells for Java 20.4 ve 20.5 kullanılarak tespit edilen farklı sayıda VBA modülü varBöcek
CELLSJAVA-43202Kaynaklar, çalışma kitabı oluşturma tamamlandığında serbest bırakılmazBöcek
CELLSJAVA-43203Unicode adlarıyla adlandırılmış aralıklara dayalı olarak bazı Excel doğrulama listeleri işlenemiyorBöcek
CELLSJAVA-43185JPEG kalitesi Linux’ta setImageResample’da her zaman 75’tirBöcek
CELLSJAVA-43192Varsayılan olarak macOS’ta /System/Library/Fonts yazı tipi klasörünü yükleBöcek
CELLSJAVA-43157Şelale grafiği oluşturulurken özelleştirilmiş veri serisi rengi korunmazBöcek
CELLSJAVA-43175Çalışma kitabını diğer çalışma kitaplarına başvururken grafik serisi adıyla ilgili bir sorunBöcek
CELLSJAVA-43158IllegalArgumentException: Harita boyutu(0) >= 1 olmalıdırİstisna
CELLSJAVA-43149Çalışma sayfasını kaldırdıktan sonra XLSM kaydedilirken istisna oluştuİstisna
CELLSJAVA-43150Dosya yüklemede “java.lang.NumberFormatException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-43183PivotTable hesaplanırken “ClassCastException: ….” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-43177CSV dosyalı yeni Çalışma Kitabı “java.lang.IndexOutOfBoundsException: milisaniye” ile sonuçlanırİstisna
CELLSJAVA-43168Excel dosyalarını birleştirirken “IllegalStateException: Bu yapılandırılmış bir depolama dosyası değil” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-43179İstisna NumberFormatException: Giriş dizesi için: “koru”İstisna
CELLSJAVA-43182XLS dosyası yüklenirken ’lang.IllegalStateException: Geçersiz kodlama: null’ istisnasıİstisna
CELLSJAVA-43201HTML’e kaydetme sırasında “java.util.EmptyStackException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-43204Cell.getDisplayStringValue() kullanılırken NegativeArraySizeException oluşuyorİstisna
CELLSJAVA-43189XLS dosyası yüklenirken istisna oluştuİstisna
CELLSJAVA-43193Bazı XLSX dosyaları yüklenirken NullPointerException oluştuİstisna
CELLSJAVA-43200Dosya yüklenirken “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” istisnasıİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

ChartTextFrame.DirectionType özelliğini ekler.

Grafikteki metnin yönünü alır ve ayarlar.

ChartTextFrame.ReadingOrder ekler ve ChartTextFrame.TextDirection özelliğini geçersiz kılar.

Bunun yerine ChartTextFrame.ReadingOrder özelliğini kullanın.

Düzeltmelerin geliştirilmiş özellikleri için sınıflar ekler.

Revizyon bilgilerini alır.

TxtSaveOptions.TrimLeadingBlankRowAndColumn özelliğinin varsayılan değerini değiştirir.

CSV kaydetme varsayılan davranışını ms excel ile aynı yapmak için, bu özelliğin varsayılan değerini ve davranışını değiştirdik. Eski sürümler için varsayılan değeri " idi.YANLIŞ". 20.4’ten itibaren, varsayılan değeri " olurdoğru".

CSV’i kaydetmek için boş satırları/sütunları algılama davranışını değiştirir.

Eski sürümler için, veri içermeyen ancak özel ayarları (görünürlük, biçimlendirme, …vb.) olan satırları/sütunları boş olarak aldık. 20.4’ten itibaren artık onları boş kabul etmiyoruz, yeni davranış ms excel ile aynı.

TxtSaveOptions.ExportArea özelliğini ekler.

Dışa aktarılacak hücre verilerinin aralığını belirtir. Kullanıcılar, TxtSaveOptions.TrimLeadingBlankRowAndColumn ve boş satırların/sütunların değişen davranışı için eski sürümlerle aynı sonucu elde etmek için bu seçeneği kullanabilir.

UnionRange sınıfını ekler.

Birleşim aralığını temsil eder.

Eski DrawObject.Image özelliğini siler.

Bunun yerine DrawObject.ImageBytes özelliğini kullanın.

Bullet.FontName özelliğini ekler

Madde işaretinin yazı tipi adını alır ve ayarlar.

WorksheetCollection.CreateUnionRange() yöntemini ekler.

Birleşim aralığı oluşturur.

Eski SaveType numaralandırmasını siler.

Kullanılmıyor.

Eski OleObject.ImageFormat ve Pictuer.ImageFormat özelliklerini siler.

Bunun yerine OleObject.ImageType ve Picture.ImageType özelliklerini kullanın.

WorkbookSettings.GetThemeFont() yöntemini ekler.

Tema yazı tipini alır.

DataLabels.LinkedSource özelliğini ekler.

Bağlı kaynağı alır ve ayarlar.

DefaultEditLanguage numaralandırmasını ekler.

Varsayılan düzenleme dilini temsil eder.

ImageOrPrintOptions.DefaultEditLanguage özelliğini ekler.

Varsayılan düzenleme dilini alır veya ayarlar. Farklı düzenleme dilleri ayarlandığında, metin paragrafları için farklı düzenler görüntüleyebilir/işleyebilir.

PdfSaveOptions.DefaultEditLanguage özelliğini ekler.

Varsayılan düzenleme dilini alır veya ayarlar. Farklı düzenleme dilleri ayarlandığında, metin paragrafları için farklı düzenler görüntüleyebilir/işleyebilir.

ReferredArea.GetValues(bool hesaplaFormulas)/GetValue(int satırOffset, int colOffset, bool hesaplaFormulas) yöntemini ekler.

Kullanıcıya, AbstractCalculationEngine uygulamasında formüllerin yinelemeli olarak hesaplanıp hesaplanmayacağını kontrol etme yeteneği verir.

WarningType.InvalidFontName ve WarningType.InvalidTextOfDefinedName numaralandırmasını ekler.

Uyarı türünü temsil eder.

WarningInfo.CorrectedObject ve WarningInfo.ErrorObject özelliklerini ekler.

Bir uyarı atıldığında yanlış verileri ve güncellenen verileri temsil eder.

WorkbookDesigner.RepeatFormulasWithSubtotal özelliklerini ekler.

Ara toplam satırları ile yinelenen formülleri gösterir.

PlotArea.IsAutomaticSize özelliğini ekler.

Çizim alanı boyutunun otomatik olup olmadığını gösterir.

Eskimiş Style.Rotation özelliğini siler.

Bunun yerine Style.RotationAngle özelliğini kullanın.

Gridweb.SetFontFolder(string fontFolder, bool recursive)/SetFontFolders(string[] fontFolders, bool recursive) yöntemini ekler.

Yazı tipi klasörünü/klasörlerini ayarlar